Filmo apie Semeliškes pristatymas

Rugpjūčio 20 d. į XX Semeliškių festivalį Nuo Lauryno iki Roko įsiterpė ir įspūdingai papuošė filmo apie Semeliškes Žemės ir laiko prakalbinti” pristatymas Semeliškių gimnazijos salėje. Renginyje dalyvavo filmo redaktorius, montažo režisierius, Trakų regioninės televizijos Aidas” vadovas Česlovas Rulevičius, scenarijaus autorė, režisierė dr. Lina Leparskienė.

Trakų regioninės televizijos projektas „Žemės ir laiko prakalbinimas“

Trakų krašto etnokultūros televizijos laidų ciklas, kuriame išryškinami istoriniai, gamtos ir kraštovaizdžio turtai, jautriai atveriamos kasdienio gyvenimo detalės, žmonių liudijimai apie praėjusį šimtmetį ir seniau. Tas laikas daugiataučiame Trakų krašte, paribio teritorijoje, išlieka kupinas paslapčių. Čia vietos žmonių sąmonėje vis dar egzistuoja tarpukariu buvusi siena tarp Lietuvos ir Lenkijos. Todėl televizijos laidų cikle apie Trakų kraštą kalbama kaip apie paribio teritoriją, kurioje susitinka skirtingos atmintys, kalbos, kilmės, papročiai. Laidos dinamiškos, palaikoma gera nuotaika, romantiškas stilius ir informacijos gausa, todėl nenuobodžios ir yra žiūrimos. Laidos kūrėjai – vietiniai, todėl atsakingas ir suprantamas požiūris į dėstomus faktus, stengiantis prikelti skirtingas atmintis kaip mūsų – Trakų krašto lobį, kuris vis dar lieka nepažinta ir neprakalbinta žeme.

Renginyje netrūko šiltų sveikinimų, nuoširdžių padėkų, nuostabių rožių žiedų

 

Renginį pradėjęs Česlovas Rulevičius pasidžiaugė, kad švenčiant Semeliškių miestelio 745 ir festivalio 20 metų jubiliejus, Trakų regioninė televizija „Aidas” taip pat švenčia 30 metų sukaktį. Ta proga Česlovą Rulevičių sveikino Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, mero Kęstučio Vaitukaičio padėką įteikė savivaldybės specialistė Rima Moškienė, Semeliškių sen. seniūnė Loreta Karalevičienė.

Filmo redaktorius Česlovas Rulevičius, atsidėkodamas už sveikinimus ir atminimo dovanas, padėkas įteikė: Seimo nariui Kęstučiui Vilkauskui už bendrus projektus ankstyvajame televizijos veiklos laikotarpyje, nenutrūkstamą nuoširdų ryšį iki šiol ir skleidžiamą optimizmą; Elektrėnų sav. merui Kęstučiui Vaitukaičiui už bendradarbiavimą ankstyvajame televizijos veiklos laikotarpyje ir didžiojo Trakų rajono veiklos ir darbų viešinimą per TV „Aidas”; Laimutei Kamaitienei už angeliškos šviesos sklaidą mano dvasiniame pasaulyje ir nuolatinį pakylėjimą žodžiais – „Juk Viešpačiui nėra nieko neįmanomo!”; Linai Leparskienei už Žemės ir laiko prakalbinimą ir gebėjimą valdyti video meną, įamžinant Trakų krašto savitumą kitaip...

Už Semeliškių žemės ir laiko prakalbinimą bei dalyvavimą arba pagalbą ir bendradarbiavimą, kuriant Semeliškių filmą ir televizijos laidą apie žydus „Šiltos pėdos užmaršties žemėje“, Česlovas Rulevičius skyrė padėką Onai Sinkevičienei, dalyvavusiai kuriamoje laidoje, o pavasarį iškeliavusią pas Viešpatį. Jos atminimas buvo pagerbtas Tylos akimirka. Padėkos buvo skirtos: Semeliškių sen. seniūnei Loretai Karalevičienei; Kaišiadorių vysk. Vyskupui Jonui Ivanauskui; kunigui Gintautui Antanui Jančiauskui; stačiatikių dvasininkui Venjaminui Savičiui; Irenai Venskutonienei; Stanislovui Speičiui; Janinai Lazauskienei ir Janinai Makauskienei; Salomėjai Lukšienei; Meilutei Rašimienei; Marijonai Brazauskienei; Vasilijui Trukšinui; Jelenai Proskurovskai ir Ninai Rynkėvič; Antanui ir Aldonai Bagdzevičiams; Juozui Čepanoniui; ansamblio „Svaja“ kolektyvui ir vadovei Gražinai Barzdaitienei; Semeliškių klebonui Gediminui Mieldažiui; Antanui Baškevičiui; Nijolei Ustilienei; Elenai Čepanonienei; Silvai ir Antanui Bielskiams; Irenai Adomėnienei; Vandai Gliaudelienei. Ne visi turėjo galimybę dalyvauti renginyje, bet tie, kas dalyvavo, buvo pamaloninti ir nustebinti ne tik padėkomis, bet ir nuostabiomis angelų skulptūrėlėmis, kurias dovanojo Juozas Kuliešius. Sveikinimo ir padėkos žodžius Č. Rulevičiui tarė semeliškiečiai, Tėvas Venjaminas.

Po filmo pristatymo, pasakojimų apie kūrybos procesą, susirinkusieji turėjo galimybę filmą peržiūrėti. Už pagalbą Česlovas Rulevičius dėkojo Snieguolei Klimovičienei ir Ryčiui Klimovič. Po filmo peržiūros didžiausias siurprizas visiems semeliškiečiams ir svečiams buvo igumeno Venjamino pasiūlymas apžiūrėti Semeliškių Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvę, kurioje ne tik varpas skambėjo, bet ir buvo galima apžiūrėti Lietuvos 1-ojo prezidento Antano Smetonos cerkvei dovanotą kilimą.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų