Elektrėnų socialinių paslaugų centro dvidešimtmečio šventė

Rugpjūčio 12 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centras šventė savo 20-ąjį gimtadienį. Šventė prasidėjo Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas monsinjoras Jonas Sabaliauskas. Po Šv. Mišių gausus būrys Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojų ir svečių susirinko Centro kiemelyje.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro dvidešimtmečio šventė

Rugpjūčio 12 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centras šventė savo 20-ąjį gimtadienį. Šventė prasidėjo Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas monsinjoras Jonas Sabaliauskas. Po Šv. Mišių gausus būrys Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojų ir svečių susirinko Centro kiemelyje.

Silvija BIELSKIENĖ

Iš pradžių klebonas pašventino naujai suremontuotas ir įrengtas įstaigos patalpas. Vėliau Centro direktorė Dalytė Kutyrevienė pristatė svečius ir papasakojo įstaigos istoriją.

Šventėje dalyvavo ir Centro darbuotojus sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, LR Seimo narės Laimutės Matkevičienės patarėjas Vytautas Vėželis, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas, kiti savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės tarybos narys Dovydas Bliujus, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos patarėja Aldutė Jaseliūnė, Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas, Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danute Suchockienė, Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė, Paramos šeimai tarnybos vadovė Gražina Palidauskienė, Kolegų pasveikinti atvyko socialinių paslaugų įstaigų vadovės iš kitų savivaldybių: Trakų globos ir socialinių paslaugų centro direktorė Irina Markevičienė, Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė (socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė), Prienų r. socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, Jonavos r. socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Bereznaja-Demidenko, Šakių socialinių paslaugų centro direktorė Vilma Bielskienė, Radviliškio socialinių paslaugų centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė. Pasveikinti atvyko Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis, organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ vadovė Birutė Grybauskienė, budinčios globotojos Ivona Zagubovič, Virginija Ražanienė, Daiva Šarko, UAB „Plastiksė“ atstovė Gražina Matulevičienė, Elektrėnų policijos komisariato atstovė Neringa Bubelevičienė.

Meras Kęstutis Vaitukaitis įteikė padėkas ilgamečiams Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojams, išdirbusiems 10 ir daugiau metų: Marijai Bružienei, Ievai Chmeliauskienei, Virginijai Daunaravičienei, Danguolei Drandžilauskienei, Gražinai Girsienei, Stasei Gurskienei, Angelei Jarašienei, Laimai Jaruševičienei, Steponui Jatkauskui, Jelenai Jurjevai, Reginai Jurkevičienei, Irenai Kasparavičienei, Onai Kuzmienei, Onai Lankutienei, Nijolei Loibienei, Vandai Lukoševičienei, Jurijui Markinui, Loretai Matusevičienei, Lionei Norvaišienei, Juditai Paškauskienei, Vilmai Paškevičienei, Jurgitai Rosokackienei, Antanui Sedleckui, Irenai Stasiūnienei, Irenai Ščerbavičienei, Jolantai Šegždienei, Marijai Tamaševičienei, Marytei Tamošiūnienei, Editai Vinckevičienei, Virginijai Zenkevičienei.

Visiems Centro darbuotojams ir svečiams buvo įteiktos atminimo dovanėlės.

Direktorė Dalytė Kutyrevienė dėkojo visiems svečiams už gausias dovanas, gražius palinkėjimus, bendradarbiavimą ir palaikymą: „Nenorime sustoti, tikimės, kad šventės metu klebono monsinjoro Jono Sabaliausko naujų patalpų pašventinimas padės mums siekti naujų tikslų.

Ačiū visiems atvykusiems į šventę: merui Kęstučiui Vaitukaičiui, jo pavaduotojui Raimondui Ivaškevičiui, Socialinės paramos skyriaus vedėjai Violetai Šimkūnienei, kolegoms, partneriams, rėmėjams ir visiems, kurie dalyvavo šventėje, sveikino ir gimtadienio proga dovanojo jaukias akimirkas, malonias dovanas ir nuoširdžius žodžius. Esame dėkingi visiems, kurie kartu dirba, kuria, padeda tobulinti mūsų Centro veiklą, supranta ir palaiko, dalijasi savo žiniomis ir patirtimi. Tik veikdami kartu galime drąsiai eiti į priekį.“

Šventės dalyvius linksmino Vaikų pučiamųjų orkestro vadovas, saksofonininkas Linas Avižienis ir balsingoji elektrėnietė Eisvina Lapovaitė.

Pasibaigus renginiui visi buvo pakviesti pabendrauti prie vaišių stalo.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų