Elektrėnų socialinio paslaugų centro dvidešimtmečio šventė

Elektrėnų socialinis paslaugų centras švenčia 20-ies metų sukaktį. Rugpjūčio 12 d. socialinių paslaugų centro kiemelyje vyko jubiliejinė iškilmė. Apie ją rašysime kitame „Elektrėnų žinių“ numeryje. Šįkart kalbinu Direktorę Dalytę KUTYREVIENĘ.

Elektrėnų socialinio paslaugų centro dvidešimtmečio šventė

 

Elektrėnų socialinis paslaugų centras švenčia 20-ies metų sukaktį. Rugpjūčio 12 d. socialinių paslaugų centro kiemelyje vyko jubiliejinė iškilmė. Apie ją rašysime kitame „Elektrėnų žinių“ numeryje. Šįkart kalbinu Direktorę Dalytę KUTYREVIENĘ.

 

Gimėte ir mokėtės Lentvaryje, kaip atsidūrėte Elektrėnuose?

 

1995 metais, kai įsikūrėme Elektrėnuose, šis miestas, kaip ir Lentvaris, priklausė Trakų rajonui. Gyvendami Lentvaryje kartais nuvažiuodavome į Elektrėnus arba užsukdavome važiuodami pro šalį. Patraukė šis miestas savo tvarkingumu, gražia gamta, mariomis, pramogų gausa, užimtumo galimybėmis, sutvarkyta infrastruktūra. Mums pasirodė, kad Elektrėnuose patogu gyventi šeimoms. Būdami jauna šeima ieškojome būsto ir nusprendėme jį įsigyti Elektrėnuose.

 

Baigėte lietuvių kalbos ir literatūros studijas ir tik vėliau pasukote socialinės pedagogikos linkme. Kas patraukė į šią sritį?

 

Baigusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas 1991 m. pradėjau dirbti Trakų rajono kultūros ir švietimo skyriuje. Apsigyvenusi Elektrėnuose pradėjau dirbti Elektrėnų 2-oje vidurinėje mokykloje. Viso krūvio lietuvių kalbos pamokų neturėjau, todėl man buvo pasiūlyta laikinai tuometinės direktoriaus pavaduotojos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu ją pavaduoti. Vėliau mokykloje, atsiradus socialinio darbuotojo pareigybei, pabandžiau dirbti šioje srityje ir ji mane įtraukė. Pastebėjau, kiek vaikų, šeimų susiduria su įvairiomis socialinėmis problemomis, ir kad yra būdų jiems padėti. Nusprendžiau įgyti daugiau žinių ir įstojau į socialinės pedagogikos magistrantūrą. Tais pačiais metais kūrėsi savivaldybė, vyko darbuotojų atranka, man buvo pasiūlyta išbandyti savo galimybes. Po keleto atrankos pokalbių buvau pakviesta laikinai imtis Slaugos ir socialinių paslaugų centro direktorės pareigų, po pusmečio įvyko konkursas, kurį laimėjau, ir iki šiol vadovauju šauniam mūsų įstaigos kolektyvui.

 

Papasakokite plačiau apie dabartinį savo darbą, kokias jo funkcijas atliekate?

Elektrėnų socialinių paslaugų centro veikla labai plati. Per dvidešimt metų ne kartą keitėsi mūsų įstaigos struktūra, nuolat atsirasdavo vis naujų socialinių paslaugų. Mūsų paslaugų gavėjai – tai ir tėvų globos netekę vaikai, ir nepasiturinčios, socialinę riziką patiriančios šeimos, suaugusieji ir vaikai su negalia bei jų šeimos, pagyvenę, senyvo amžiaus asmenys, globėjai (rūpintojai), įtėviai, budintys globotojai ir jų globojami, prižiūrimi vaikai. Šiuo metu turime penkis socialines paslaugas teikiančius padalinius. Pagalbos namuose tarnyboje teikiamos dienos socialinės globos ir slaugos (t. y. integralios pagalbos), pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims jų namuose, asmeninio asistento, specialiojo transporto organizavimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos, atliekamas asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas. Socialinių paslaugų tarnybos socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, dirba su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, ugdo jų socialinius įgūdžius, padeda įveikti įvairias socialines problemas: priklausomybę nuo alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų, prieš vaikus ir kitus šeimos narius naudojamą smurtą, mokyklos nelankymą, vaikų nepriežiūrą, skurdą ir kitas socialines problemas. Vievio vaikų dienos centre ir  Kazokiškių vaikų dienos centre organizuojamas vaikų užimtumas ir jų priežiūra po pamokų ir atostogų laikotarpiu. Viena iš naujesnių veiklos sričių – tai mūsų Globos centro veikla. Šio padalinio GIMK specialistai, globos koordinatorius, psichologas ieško ir rengia vaikų globėjus, įtėvius, budinčius globotojus, vykdo jų atranką, mokymus, konsultuoja, teikia pagalbą globojamiems vaikams, vykdo bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus, organizuoja trumpalaikę socialinę globą vaikams.

Aš, kaip vadovė, privalau užtikrinti, kad mūsų įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos atitiktų savivaldybės gyventojų, partnerių, steigėjų poreikius ir lūkesčius, kad vykdoma veikla ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir atitinkančios teisės aktų reikalavimus. Mano paskirtis – planuoti ir tinkamai organizuoti įstaigos veiklą, ieškoti ir surasti reikiamų materialinių ir žmogiškųjų resursų, sekti ir diegti naujoves, vis atsirandančias socialiniame darbe, stiprinti, motyvuoti darbuotojus, rūpintis jų tinkamomis darbo sąlygomis ir geru mikroklimatu, kelti jų profesionalumą, mobilizuoti komandiniam darbui. Man rūpi kiekvienas Centro paslaugų gavėjas ir kiekvienas darbuotojas. Įstaigos vadovas atsako už visą įstaigos veiklą.

Šiuo metu Elektrėnų socialinių paslaugų centre dirba 90 darbuotojų, iš jų 6 moterys vaiko priežiūros atostogose. Personalo sudėtis labai įvairi. Centre dirba socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, GIMK specialistai, užimtumo specialistai, globos koordinatorius, psichologai, bendruomeninių šeimos namų koordinatorius, administracinį, techninį darbą atliekantys darbuotojai.

Socialinių paslaugų centrui dvidešimt metų – kaip ir Elektrėnų savivaldybei. Kaip keitėsi šio Centro veikla nuo pat įsikūrimo?

Prieš dvidešimt metų socialinių paslaugų centrų Lietuvoje buvo vienetai. Nelabai buvo iš ko pasisemti patirties, ir apskritai socialinio darbo Lietuvoje buvo tik užuomazgos. Tuo metu dominavo globos namai, skirti senyvo amžiaus, neįgalių žmonių, be tėvų globos likusių vaikų apgyvendinimui ir jų globai. Įsteigus Elektrėnų slaugos ir socialinių paslaugų centrą buvo patvirtinta įstaigos struktūra, kurią sudarė 6 padaliniai, patvirtinti 59 etatai. Taigi, nuo pat pradžių veiklos sritis buvo labai plati – tai ir bendrųjų socialinių paslaugų, materialinės paramos teikimas socialinėmis išmokomis, ir pagalba namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, ir dienos užimtumo organizavimas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams, ir slaugos paslaugos, rūpinimasis vaiko teisių užtikrinimu, pagalba grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir t. t. Daugelis iš mūsų turėjome nedaug patirties, tačiau buvo didžiulis entuziazmas, ryžtas, noras padėti žmonėms. Darbuotojai dirbo neskaičiuodami nei savo jėgų, nei valandų. Susibūrė tvirtas kolektyvas. Pradėjome teikti daug naujų socialinių paslaugų arba plėtoti jau esamas paslaugas. Laikui bėgant didėjo darbuotojų profesionalumas, o kartu ir socialinių paslaugų kokybė. Centras pradėjo rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus. Kai kurias funkcijas pagal naujus teisės aktus perėmė Elektrėnų savivaldybės administracija, kai kurie padaliniai perduoti kitoms įstaigoms, tačiau atsirado nauji su naujomis funkcijomis ir teikiamomis paslaugomis.

Džiaugiuosi, kad per tą 20-ies metų laikotarpį teko dirbti su aktyviais, kūrybingais, protingais, smalsiais ir drąsiais žmonėmis, iš kurių nuolat mokiausi ir mokausi iki šiol. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad 10 darbuotojų čia dirba jau 20 metų, 21 dirba daugiau kaip 15 metų, 32 dirba daugiau kaip 10 metų. Jų patirtis ir išmintis yra labai svarbi, tai tarsi mūsų įstaigos pamatas. Vis dėlto dalis darbuotojų išėjo dirbti kitur, padarė karjerą kitose institucijose, kai kuriuos darbuotojus išlydėjome užtarnauto poilsio į pensiją, kiti buvo perkelti keičiant Centro struktūrą, kai kurie padirbę kitur ir vėl pas mus sugrįžo. Džiugu, kad su išėjusiais vis dar palaikome ryšį. Tačiau mūsų kolektyvas nuolat atsinaujina, ateina nauji, jauni žmonės, kupini energijos ir naujų idėjų.

O kas yra įstaiga? Tai nėra vien gražios sienos, kompiuteriai ir patogūs baldai, nors tai irgi labai svarbu, tačiau svarbiausia – joje dirbantys žmonės, jų požiūris į darbą, empatija kitam žmogui, profesionalumas ir gebėjimas veikti.

Džiaugiamės, kad įstaiga gyvuoja jau 20 metų, vadinasi, esame reikalingi. Socialinis darbas – tai daug fizinių ir dvasinių jėgų reikalaujanti veikla, tai nuolatinis rūpinimasis sunkumų turinčiais žmonėmis, šeimomis, todėl džiugu, kai matome, kaip mūsų pagalba palengvina žmonių gyvenimus. Smagu, kad įstaiga neapsiriboja vien deleguotų funkcijų vykdymu. Ieškodami įvairių pagalbos teikimo būdų, formų, metodų rengiame įvairius nacionalinius ir ES finansuojamus projektus, kuriems gauname finansavimą ir galime įgyvendinti savo sumanymus bei pasiūlyti gyventojams įvairesnes paslaugas.

2019 m. balandžio mėn. persikraustėme į naujai suremontuotas, jaukias patalpas Draugystės gatvėje, metų pabaigoje buvo užbaigtas pastato išorės remontas. Dabar ne tik darbuotojai turi daug geresnes darbo sąlygas, bet ir mūsų paslaugų gavėjams daug patogiau. Esame dėkingi Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui, savivaldybės administracijai už pagalbą ir rūpestį įrengiant naujas Centro patalpas.

 

Su kokiais iššūkiais teko susidurti karantino metu?

 

Greitų rezultatų socialiniame darbe dažniausiai nebūna. Sunkiausia dirbti su tais asmenimis, kurie nepripažįsta savo problemų ir nepriima siūlomos pagalbos, neturi motyvacijos keisti situaciją, atsisako bendradarbiauti, yra abejingi ar net priešiškai nusiteikę.

Nemažai rūpesčių patyrėme kovo mėnesį paskelbus karantiną dėl koronaviruso infekcijos. Šis laikotarpis iš mūsų pareikalavo didelių pastangų, išradingumo, greitos reakcijos ir lankstumo, o kartais ir drąsos. Turėjome būti budrūs ir apsaugoti tiek darbuotojus, tiek paslaugų gavėjus nuo infekcijos plitimo, tačiau negalėjome ir palikti žmonių be socialinės pagalbos. Esu dėkinga Socialinių paslaugų centro kolektyvui už sutelktumą, supratingumą ir atsakingą darbą šiuo sudėtingu laikotarpiu.

 

Na, ir tradicinis klausimas: kokie artimiausi planai?

2019 m. pateikėme paraišką ir buvome pakviesti dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Šiais metais Elektrėnų socialinių paslaugų centras įsitraukė į išorinį kokybės standarto sertifikavimo procesą Europos lygmenyje ir įgyvendindamas kokybės sertifikavimo planą rengia reikalingus dokumentus, vykdo priemones, kad atitiktų EQUASS kriterijus ir siekia įgyti įstaigos kokybės sertifikatą su EQUASS Assurance kokybės ženklu.

 

Ko palinkėtumėte jubiliejaus proga savo kolektyvo darbuotojams?

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems mūsų paslaugų gavėjams, savivaldybės vadovams, kolegoms, partneriams, rėmėjams už parodytą pasitikėjimą mumis, pagalbą, patarimus ir, tikiuosi, kad tarpusavio supratimas bei sėkmingas bendradarbiavimas lydės mus dar daug metų.

Sveikinu visus Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojus įstaigos 20-ies metų jubiliejaus proga, linkiu sėkmingų darbų, naujų idėjų, ryžto, drąsos įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, sutelktumo, sveikatos ir didelės asmeninės laimės.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų