Elektrėnų policijos komisariatas pristatė 2020 m. veiklos rezultatų ataskaitą

Kovo 16 d. nuotoliniu būdu pristatyta Elektrėnų policijos komisariato 2020 m. veiklos rezultatų ataskaita. Ją pristatė Veiklos skyriaus viršininkas Edgardas Telinskis ir Reagavimo skyriaus viršininkas Giedrius Vitkauskas. Tai jau antroji visuomenei parengta ataskaita, vadovaujant Elektrėnų PK viršininkui Almantui Lukšai, kuris šiose pareigose pradėjo dirbti 2019 m. balandžio pradžioje.

Nuotoliniame susirinkime dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, jo pavaduotoja Inga Kartenienė, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas, savivaldybės tarybos nariai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Socialinių paslaugų centro, Profesinių sąjungų atstovai, bendruomenių nariai, seniūnijų seniūnai. Susirinkime dalyvavo ir savaitraščio „Elektrėnų žinios“ redaktorė.

Elektrėnų PK viršininkas Almantas Lukša, pristatęs dalyvaujančius svečius, padėkojo susirinkusiems į tokį netradicinį ataskaitos susirinkimą, ir pasidalino didžiausiu iššūkiu, kuris, kaip ir visiems, buvo COVID-19 karantinas. Policijai tai buvo iššūkis tiek viduje, užtikrinant, kad pareigūnai būtų sveiki, tiek kontrolės postuose, kuriuose praleista po 12 val. (pavasarį po visą parą), atsimenama baimė gyventojų akyse. Bet tuo pačiu pasidžiaugė, kad gyventojai buvo drausmingi, suprantantys situaciją, neturėta didelių problemų dėl tvarkos laikymosi. „Dėkojame Elektrėnų šauliams, kurie kartu stovėjo per lietų, sniegą postuose, rėmėjams kartu dirbusiems, ir visiems gyventojams, kurie suprato, kad tam tikros funkcijos policijai ne visai būdingos, tad pasitaikiusios klaidos nebuvo piktybiškos“, – kalbėjo PK viršininkas. Kitas dalykas – tai Generalinio Policijos komisaro įsakymas dėl kaimiškų vietovių gyventojų saugumo stiprinimo. Vėl tas pats COVID sutrukdė viską atlikti pilna apimtimi, bet, kas pradėta, tas tęsiama. A. Lukša pasidžiaugė seniūnais, kurie ypatingai energingai bendradarbiavo ir viską puikiai suprato, kad gyventojų saugumas yra visų bendras reikalas. Komisaras išreiškė viltį, kad, pasibaigus pandemijai, bus tęsiami pradėti darbai ir gyventojai bus patenkinti tuo, kas yra daroma kartu su seniūnijomis. Ir dar vienas dalykas – pernai per ataskaitinį pasitarimą buvo pagarsinta, kad PK, kartu su savivaldybe, įgyvendina projektą dėl saugaus eismo klasės įkūrimo. Tad pasidžiaugė, kad šis projektas įvykdytas. Viršininkas dėkojo savivaldybės administracijai, kad suprato ir palaikė, ir pažadėjo: „Kai tik leis aplinkybės, galėsime mažuosius eismo dalyvius priimti pas save ir mokyti kelių eismo saugumo.“

Konstatuotas nusikalstamų veikų mažėjimas

Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis, apžvelgdamas nusikalstamų veikų dinamiką 2017–2019 m., konstatavo, kad Elektrėnų savivaldybės teritorijoje buvo stebimas nusikalstamų veikų mažėjimas: 2017 m. – 442; 2018 m. – 346; 2019 m. – 274. 2020 m. buvo užregistruota 275 nusikalstamos veikos, viena veika daugiau, nei 2019 m. 2020 m. sausio–gruodžio mėn. Elektrėnų PK ištyrimo duomenų lygis siekė 63,6 proc., tai septintas rezultatas pagal ištyrimo duomenis Vilniaus apskr. VPK, palyginimui – Ukmergės r. PK 90 proc., Šalčininkų r. PK 87,1 proc., Vilniaus aps. VPK spec. padalinių 79,6 proc., Širvintų r. PK 68,7 proc., Vilniaus m. 1 PK 67,4 proc., Švenčionių r. PK 65,8 proc.

Nusikalstama veika

2020 m. tarp nusikalstamų veikų dominavo smurtas artimoje aplinkoje; vagystės; transporto priemonių vairavimas neblaiviam; neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

2020 m. dėl smurto artimoje aplinkoje pradėti 72 ikiteisminiai tyrimai, 2017 m. – 88, 2018 m. – 61, 2019 m. – 77. Šias nusikalstamas veikas dažniausiai įvykdo neblaivūs šeimos nariai, sugyventiniai. Dėl minėtų nusikalstamų veikų daugiausia nukentėjo moterys (59), bet buvo ir vyrų (9). Ataskaitiniu laikotarpiu procesiniai sprendimai buvo priimti 65 ikiteisminio tyrimo bylose.

2020 m. užregistruotos 62 vagystės, 2019 m. – 56. Vyraujančios vagystės: iš gyvenamųjų patalpų, automobilių, statybviečių, sandėliukų, ūkinių pastatų. Didesnis vagysčių augimas buvo stebimas I karantino bangos metu – kovo–gegužės mėnesiais.

Neblaivūs vairuotojai. Trečia pagal dydį Elektrėnų savivaldybėje nusikaltimų rūšis – transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo, kurio kraujyje nustatyta 1,5 prom. alkoholio girtumas: 2020 m. buvo pradėti 62 ikiteisminiai tyrimai; 2019 m. pradėti 46 ikiteisminiai tyrimai, 2018 m. – 59, 2017 m. – 71. Džiugu, kad visuomenė netoleruoja tokių nusižengimų, nes vis daugiau neblaivių vairuotojų sulaikoma, reaguojant į visuomenės pranešimus. Pernai buvo sulaikyta ir išaiškinta 50 proc. tokių pažeidimų visuomenės pagalba. 2020 m. neblaivaus vairuotojo rekordas – nustatytas 3,48 prom. girtumas, 2019 m. – nustatytas 3,52 prom. girtumas.

Narkotinės medžiagos. Elektrėnų PK pareigūnai stengiasi nesustoti, kovojant su neteisėtu narkotinių medžiagų disponavimu ar prekyba narkotinėmis psichotropinėmis medžiagomis, 2020 m. buvo išaiškinta 15 tokių veikų, 2019 m. pradėta 17 ikiteisminių tyrimų (2018 m. – 21). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sulaikyti 7 narkotinių medžiagų platintojai.

Nelegali prekyba. 2020 m. buvo vykdomos priemonės, susijusios su neteisėtu akcizais prekių disponavimu ar legalizavimu, asmenims buvo taikyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą stiprių alkoholinių gėrimų laikymą, bei neteisėtą vertimąsi ūkine ar komercine veikla. Priemonių metu buvo nubaustos kelios nelegalios parduotuvės, kurios prekiavo nelegaliomis prekėmis. Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų buvo nustatyta ir Elektrėnų sav. esančiose prekybos įmonėse, kurioms taikytos ekonominės sankcijos. 2020 m. buvo vykdomos ir kitos prevencinės priemonės, skirtos kitiems pažeidimams šalinti ir išaiškinti: akcijos, vaikams ir suaugusiems švietėjiška veikla. Dėl šalyje paskelbto karantino dalis prevencinių priemonių buvo vykdomos nuotoliniu būdu, naudojantis informacinėmis technologijomis. Elektrėnų PK pareigūnams talkino 3 suaugę ir 22 jaunieji policijos rėmėjai, karantino metu taip pat padėjo šauliai. Elektrėnų PK glaudžiai bendradarbiauja su savivalda, seniūnais, seniūnaičiais, saugios kaimynystės grupėmis, Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba, Elektrėnų socialinių paslaugų, Švietimo įstaigomis, NVO, bendruomenėmis. Apie savo veiklą pareigūnai skelbia informaciją vietinėje spaudoje „Elektrėnų žinios“ ir „Elektrėnų kronika“ bei viešina PK socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Elektrėnų policijos komisariatas.

Eismo įvykiai

Reagavimo skyriaus viršininkas Giedrius Vitkauskas pristatė Elektrėnų PK padalinio Reagavimo skyriaus 2020 m. darbo rezultatus. 2020 m. Elektrėnų sav. teritorijoje įvyko 19 eismo įvykių, kuriuose buvo sužeistas 21 asmuo, 3 asmenys eismo įvykių metu žuvo; dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko du eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo žmonės, (2019 m. užfiksuota 10 eismo įvykių, kuriuose buvo sužeista 16 asmenų, vienas žuvo; 2019 m. įvyko 3 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo žmonės).

Pagrindinės eismo įvykių priežastys: saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas ar leistino greičio viršijimas; saugaus atstumo nesilaikymas ir įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą; lenkimo taisyklių pažeidimas.

2020 m. Reagavimo skyriaus pareigūnai išaiškino 1 872 viešosios tvarkos ir kelių eismo taisyklių pažeidimus (2019 m. išaiškinti 1 445 pažeidimai).

Nustatytas 81 neblaivus vairuotojas (2019 m. – 35), 63 vairuotojams nustatytas vidutinis ir didesnis girtumo laipsnis. Mobiliais greičio matavimo prietaisais nustatyti 245 greičio viršijimo atvejai.

Sustiprintas dėmesys eismo priežiūrai

2020 m., kaip ir visoje Respublikoje, buvo skirtas sustiprintas dėmesys eismo priežiūrai, buvo vykdyta 114 viešo ir neviešo pobūdžio policinės prevencinės priemonės, taipogi pasitelkiant į pagalbą bei bendradarbiaujant su kitomis institucijomis: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, Valstybine transporto inspekcija ir kt.

2020 m. Elektrėnų sav. policijos aptarnaujamoje teritorijoje buvo užregistruota 5 820 įvykių (2019 m. – 4 300 įvykių), į kuriuos buvo reaguota, iš jų: A kategorijos 92 įvykiai (pareigūnai privalo mieste atvykti per 12 min., kaimiškoje teritorijoje per 20 min.), B kat. 980 įvykių (pareigūnai privalo mieste atvykti per 20 min., kaimiškojoje teritorijoje per 40 min.), C kat. 4 747 (pareigūnai privalo atvykti per valandą). Pažymėtina, kad nemaža dalis C kategorijos pusė įvykių buvo apdorota nuotoliniu būdu bei atlikta nauja funkcija COVID-19 saviizoliacijoje esančių asmenų tikrinimas.

2020 m. Elektrėnų PK aptarnaujamoje teritorijoje greičio matavimo įrenginys Poliscan FM1, visuomenėje plačiau žinomas, kaip „trikojis“ užfiksavo 4 640 greičio viršijimo faktų.

2020 m. PK pradėjo naudoti modernų vaizdo fiksavimo įrenginį „Canon“, kurio pagalba buvo nustatomi ir užfiksuojami prioritetiniai KET pažeidimai: mobilaus ryšio priemonių naudojimas rankomis; saugos diržų nedėvėjimas; važiavimas per geležinkelio pervažas, taisyklių pažeidimai ir kt. Įrenginys buvo naudojamas, vykdant tiek viešo, tiek neviešo pobūdžio prevencines bei policines priemones.

Atnaujintas automobilių parkas

2020 m. Elektrėnų PK gavo du naujus tarnybinius automobilius „VW Caddy“, kuriuose įrengta moderni kompiuterizuota darbo vieta, asmenų sulaikymo patalpa, automobiliuose įrengtos vaizdo filmavimo kameros, sudarytos geros sąlygos pareigūnams vykdyti savo funkcijas. Automobiliai yra padidinto pravažumo, keturiais varomaisiais ratais, automatine greičių dėže, kas pareigūnams suteikia galimybę greičiau pasiekti nutolusias vietoves, prie kurių privažiavimas būna labai apsunkintas.

Svečių įvertinimai, padėkos žodžiai

Meras Kęstutis Vaitukaitis padėkojo visam kolektyvui už ataskaitos pristatymą, už darbą, už rūpestį savivaldybės gyventojais.

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas pasidžiaugė, kad nors ir tokiu formatu, bet susirinkta aptarti 2020 m. rezultatų, kurie, nors ir buvo iššūkių metai, bet tikslai buvo pasiekti, darbas atliktas gerai. Tik, pasak jo, neramina, kad sumažėjęs ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų skaičius. Tuo pačiu vylėsi, kad PK viršininkas bandys problemą išspręsti ir darbas nenukentės. Ir padėkojo visiems, remdamasis rekomendacijomis, paskatinimais vieni kitiems – kuo daugiau ir dažniau visiems dėkoti.

Padėkos žodžius už pasiektus puikius rezultatus kolegoms ir vadovybei siuntė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas: „2020 m. buvo ypatingi, kupini iššūkių metai, siekiant suvaldyti pandemiją, tiek policijai, tiek miestų bendruomenei. Policijos pareigūnams teko nebūdingos funkcijos: postų, miestų blokavimai, išgyventi tam tikrą gyventojų nepasitenkinimo emocijų bangą dėl teisių varžymų ir pan. Darbo rezultatų apžvalga iliustruoja, kad jūs puikiai susitvarkėte su praėjusių metų iššūkiais.“ Palinkėjo, kad šie metai būtų daug ramesni, kad būtų kuo mažiau iššūkių, kad būtų sėslesni metai, kad pareigūnai karjerą darytų savo miesto įstaigoje, dėkojo vadovui už konstruktyvų bendradarbiavimą, girdi ir sprendžia problemas iškart reaguojant, be jokių raštų, prašymų, pasidžiaugė, kad vadovas priima nepopuliarius sprendimus, kurie yra nukreipti žmogaus arba darbuotojo naudai. Jie yra suderinami su tarnybos interesais. Tai unikalus bruožas, nedaugelyje padalinių kur sutinkamas, kai vadovo toks aukštas žmogiškasis požiūris kaip į žmogų, ne tik kaip į darbuotoją.

A. Lukša, dėkodamas už gerą žodį, paantrino, kad kiekvienoje organizacijoje yra svarbiausias ir pagrindinis – žmogus. Ta linkme dirbama ir stengiamasi, kad darbo aplinka pareigūnams būtų maloni ir suteiktų motyvaciją dirbti vis geriau.

Padėkos žodžius už puikius 2020 m. darbų rezultatus, bendradarbiaujant tarp institucijų, ir sveikinimus siuntė administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, kuris pasidžiaugė, kad jau finišo tiesiojoje yra šaudyklos renovacija, kurioje lengvatinėmis sąlygomis galės savo šaudymo įgūdžius tobulinti ir policijos bendruomenė; pavaduotoja Inga Kartenienė, Vievio sen. seniūnas Zenonas Pukėnas, Kazokiškių sen. seniūnas Arvydas Vyšniauskas, tarybos nariai: Gintaras Jančiauskas, Viktorija Juknevičienė.

 

Elektrėnų PK viršininkas Almantas Lukša pasidžiaugė tokiu formatu

Baigdamas susirinkimą, Elektrėnų PK viršininkas Almantas Lukša pasidžiaugė tokiu bendravimo formatu, kuris suteikė galimybę aktyviau bendrauti, kuomet sulaukiama daugiau klausimų ir pasisakymų. Padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą, padėkojo gyventojams už jų pilietiškumą, ir palinkėjo, kad ir ateityje niekas nebijotų kreiptis į policiją, kuri nėra baudėja, policija tolsta nuo to susiformavusio požiūrio, kuomet ja būdavo gąsdinami vaikai, linkėjo suprasti, kad policija tokiomis susiklosčiusiomis karantino aplinkybėmis, sąlygomis, atlieka savo funkcijas ir pareigas dėl visų mūsų saugumo.

 

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų