Elektrėnų kultūros centras papildė Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos gretas

Visuotiniame Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos narių susirinkime patvirtintos 2020 m. finansinės ir veiklos ataskaitos, į asociacijos gretas priimti nauji nariai, tarp kurių ir Elektrėnų kultūros centras.

Balandžio 8 d. vykusiame Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos narių nuotoliniame visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta LTICA finansinė ir veiklos ataskaitos. Jau daugiau kaip metus asociacijai vadovaujantis Lazdijų turizmo informacinio centro direktorius Mantas Sabaliauskas, pristatydamas 2020 m. asociacijos veiklą, pasidžiaugė, kad LTICA bendruomenė yra labai vieninga, nariai noriai teikia siūlymus įvairiais su turizmu susijusiais klausimais, aktyviai dalyvauja asociacijos vykdomose veiklose.

„Ypatingai džiaugiuosi, kad praėjusiais metais mūsų asociacija aktyviai dalyvavo svarstant su turizmo sektoriumi susijusius klausimus LR Vyriausybėje, kitose institucijose, teikė argumentuotus ir racionalius pasiūlymus, prie kurių formulavimo prisidėjo kiekvienas LTICA narys. Taip pat labai džiaugiuosi, jog praėjusiais metais LTICA įgyvendino nemažos apimties projektą, kurio metu sukūrė ir patvirtino naująjį asociacijos logotipą, suorganizavo mokymus asociacijos narių darbuotojams ir vadovams. Metus sukdamasis asociacijos veikloje, drąsiai galiu teigti, LTICA stiprybė – vienybėje“, – visuotinio susirinkimo metu kalbėjo LTICA prezidentas.

Aktyvi praėjusių metų LTICA veikla patraukė net keturių turizmo informacijos sklaidos veiklą vykdančių įstaigų dėmesį, todėl labai džiaugiamės, kad visuotinio susirinkimo metu mūsų gretos dar labiau prasiplėtė.

Naujaisiais LTICA nariais, po vienbalsio balsavimo, visuotiniame susirinkime tapo JKC Jonavos kultūros centras, Pakruojo turizmo centras, Elektrėnų kultūros centras ir Visagino turizmo plėtros centras.

Sveikiname naujuosius LTICA narius ir tikimės, kad asociacijos veikla 2021 metai bus ne mažiau produktyvi.

 

Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija<- Grįžti į atgal