Duris atvėrė ilgai lauktas modernus Vievio kultūros centras

2022 metai Vieviui (Elektrėnų sav.) yra ypatingi: Vievis – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 ir Vievio vardo 500 metų sukakties paminėjimas. Gražus sutapimas, kad šiais ypatingais metais, liepos 22 d., iškilmingai duris atvėrė ir naujas ilgai lauktas Vievio kultūros centras.

Simbolinę juostelę perkirpo mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė, Vievio miesto bibliotekos vedėja Irena Senulienė, architektė Ieva Puidokaitė, rangovas „HSC Baltic“ direktorius Rimvydas Beržonskis. Naują kultūros centrą pašventino Vievio Šv. Onos parapijos klebonas Alfonsas Kelmelis. Pasveikinti atvyko Seimo narės Silva Lengvinienė ir Edita Rudelienė.

Naujojo kultūros centro koncepcija – visas kultūrines paslaugas koncentruoti vienoje vietoje. Naujajame dviejų aukštų pastate išties atsirado vietos ir renginių salėms, ir bibliotekai, ir atskiroms studijoms. Pirmajame Kultūros centro aukšte įsikūrė biblioteka su suaugusiųjų ir vaikų zonomis. Didžiąją pirmojo aukšto dalį užima didžioji renginių salė su scena ir grimo kambariais. Antrajame aukšte yra mažoji renginių salė, choreografijos salė, darbuotojų kabinetai.

Tarybos ir mero sekretoriatas

 

Viešpatie, palaimink šiuo namus ir pripildyk visokių dvasinių gėrybių...

Iškilmių ceremoniją vedė nepamainomas vedėjų duetas – Vievio kultūros centro dramos kolektyvo režisieriai, aktoriai – Vytautas Mikalauskas ir Justina Bendinskytė.

Sveikinimo žodžius taręs Raimondas Ivaškevičius prisiminė Kultūros centro statybos pradžią, paminėjo savo indėlį ir palinkėjo visiems gausių kultūros renginių šiame naujajame kultūros centre.

Seimo narė Silva Lengvinienė: „Tikiu, kad šiame gražiame pastate bus gyvybė, ir ją įpūs mūsų brangioji Kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė. Tai žmogus, kuris ilgai ieškojo galimybių puoselėti kultūrą Vievyje ir ne tik, ir įvairiausiais būdais išlaikė tą pulsą. Tad, manau, kad šis pastatas dar labiau įkvėps ją ir jos komandą ne tik skleisti tą kultūrinę idėją Vievyje, bet ir visoje Lietuvoje.“ Ir įteikė padėką už visą veiklą ir įdirbį Audronei Stepankevičiūtei.

Seimo narė Edita Rudelienė pasidžiaugė, kad šiais neeiliniais Vieviui metais vyksta ir neeiliniai įvykiai. Ir dar tokia data – 2022-07-22. Pasak jos, pastatas be gyvybės nieko nelemia, tad ta proga pasveikino visus čia dirbančius, visus kuriančius, visus tuos, kurie čia renkasi – dainuoja, šoka, koncertuoja. Ir palinkėjo: „Būkite susitelkę, lai visada visi kūriniai, koncertai, visi renginiai sutelkia ne tik čia gyvenančius, bet ir iš visos Lietuvos, nes Vievyje vyksta puikūs renginiai. Lai šis novatoriškas, modernus pastatas telkia jus, tegul čia būna kūryba, muzika, koncertai.“ Ir, pasveikinusi abiejų įstaigų – Kultūros centro ir bibliotekos – vadoves Audronę Stepankevičiūtę ir Ireną Senulienę, įteikė joms dovanas.

Elektrėnų sav. administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pasveikino visus su Vievio miesto jubiliejais, o ypač – Kultūros centro ir bibliotekos atidarymo proga. Ir padėkojo savivaldybės darbuotojams, prisidėjusiems prie šio pastato atidarymo; padėkojo Lietuvos valstybei, be kurios paramos šis stebuklas nebūtų įvykęs. Labiausiai padėkojo tiems, be ko nebūtų šio pastato, – Vievio krašto žmonėms. „Šis pastatas iškilo dėl jūsų, vardan jūsų. Taigi, naudokite šį pastatą, kad rastų vietos šiame pastate visokio amžiaus, interesų žmonės, kad jie būtų sudominti, kad jiems čia būtų smagu būti, ir kad jis niekada nebūtų tuščias. Vievis visada buvo, yra ir bus kultūringų žmonių miestas, juolab, kad turi tokį kultūringą objektą.“ Ir kartu su pavaduotoja Inga Karteniene A. Stepankevičiūtei ir I. Senulienei įteikė paveikslą, kuriame pavaizduotas Vievis – lyg pasaulio centras. Ir vylėsi, kad šių dviejų žmonių dėka Vievis ir taps pasaulio centru.

Inga Kartenienė prisiminė, kad kelias iki šio momento buvo tikrai nelengvas, bet pagaliau sulaukta akimirka, kai stovima prie šio modernaus, inovatyvaus pastato. Ir palinkėjo, kad visi naudotųsi paslaugomis aktyviai, lankytųsi renginiuose, skaitytų knygas bibliotekoje ir džiaugtųsi šia didžia diena.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys pasidžiaugė, kad daug kas pasakyta, bet, pasak jo, yra keli raktiniai žodžiai, frazės: 500 metų Vieviui, Vievis – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė, naujas Kultūros centras – tai yra tai, ko reikia Vieviui šiuo metu, ir kas mus ves į ateitį. Ir pakvietė aktyviai naudotis Centru.

Architektė Ieva Puidokaitė prisiminė 2015-uosius, kuomet ėmė rastis pirmieji pamąstymai apie šį pastatą. „Gavę šią užduotį labai apsidžiaugėme, nes nėra lengva projektuoti kultūros namus, kultūros židinį. Tai gana didelė atsakomybė. Todėl stengėmės, kad pastatas būtų kaip namai, kaip tokia erdvė, kurioje galėtų atsiskleisti kūrybiškumas. Stengėmės pastatą sukurti, kaip šventovės, bažnyčios įspūdį, kartu kad tai būtų ir drąsus pastatas, ir šiek tiek nuosaikus, kuris būtų įvairiapusis. Kaip matote jame yra ir drąsių, ir nuosaikių elementų. Tai buvo didelis iššūkis mūsų komandai. Bet labai džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie šio pastato kūrybos. Svarbiausias mūsų tikslas buvo, kad tiek dirbantieji, tiek būsimieji lankytojai čia jaustųsi kaip namie ir norėtų čia sugrįžti.“ Ir padėkojo už galimybę prisidėti prie Vievio miesto kultūros puoselėjimo.

Statybos rangovo „HSC Baltic“ direktorius Rimvydas Beržonskis bylojo, kad labai didžiuojasi šiuo pastatu ir puikiu architektų darbu. „Per mano 10-mečio veiklą šis pastatas yra vienas gražiausių, kurį esu pastatęs“, – džiaugėsi direktorius. Ir padėkojęs abiem vadovėms, įteikė joms dovanas. O Kultūros centro direktorei Audronei Stepankevičiūtei įteikė simbolinį raktą.

Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas visus pasveikinęs priminė kitos dienos renginius ir įteikė vadovėms dovaną.

AGATA direktoriaus pavaduotoja, Autorių ir gretutinių teisių ekspertė Martyna Gudaitė-Gulbinienė pasidžiaugė, kad sulaukta ilgai laukto atpildo visai kultūrai – naujų namų. Ir palinkėjo kuo daugiau šurmulio – muzikinio, regimojo, spalvinio, populiaraus ir nišinio, lengvo kultūros ir visuomenės virsmo provokuojančio, visokio, kad tik daugiau, kad tik visiems. Ir įteikė padėką visai Kultūros centro komandai už galimybę „Agata“ misijai skleisti, ilgalaikį bendradarbiavimą, už šiuos nuostabius Kultūros namus, už kasdienį darbą, kuris, sužibus afišoms, ne visada būna matomas. O miesteliui padovanojo muzikos fotografo Ryčio Šeškaičio muzikos parodą, surinktą per kelis metus iš įvairiausių Lietuvos muzikos vyksmo scenų, kuri papuoš Kultūros centro įvairias erdves, o po kurio laiko iškeliaus ir į kitus Lietuvos miestelius.

Sveikinimus ir palinkėjimus atvežė: tarybos narė Viktorija Juknevičienė, kuri įteikė Pastrėvio keramikės pagamintą vazą, pripildytą Pastrėvio pievų gėlių; Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ona Slavinskienė; UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

Sveikino ir bibliotekos vedėja Irena Senulienė, kuri palinkėjo, kad biblioteka taptų dvasinių turtų lobynu. Kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė, padėkojusi Seimo nariams, Elektrėnų sav. vadovams, Vievio bendruomenei už tai, kad visų jų pastangų dėka turimas toks rezultatas, apgailestavo, kad ne visi šio momento sulaukė – šviesaus atminimo Justinas Rinkevičius, Juozas Stepankevičius ir kiti, ir paprašė tylos minute pagerbti jų atminimą. Ir padėkojo visai darniai komandai, kuri dirbo bet kokiomis sąlygomis, ir kuri pasiryžusi dirbti naujame Centre, kad mums visiems būtų gera. „Sveiki atvykę ne tik šiandien, sveiki atvykę kiekvieną dieną į kultūros židinį ir į bendruomenės namus. Mūsų čia visų namai“, – kvietė Kultūros centro direktorė.

Vievio parapijos klebonas Alfonsas Kelmelis bylojo, kad prieš keletą metų Vievio kultūros namai buvo likę be namų, buvo likusi tik kultūra, ir dalį tos kultūros buvo priglaudusi bažnyčia – kaip pabėgėlius, kaip padegėlius, juk juos visi užjaučia. Pasidžiaugė, kad šventinami šie namai, ir kultūra turės savo namus, prabangius, atspindinčius, net viršijančius šiandienos Lietuvos situaciją, namus, ir palinkėjo, kad šie namai būtų pripildyti dvasios, tarnautų dvasiai. Ir pašventino naująjį Vievio kultūros centrą, tardamas: „Tepadeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Į Tave, Dieve, Visagalį Tėvą, nuolankiai kreipiamės dėl šio namo, juose esančių darbuotojų, jame esančių daiktų. Namą Tu, Viešpatie, palaimink ir pripildyk visokių dvasinių gėrybių, o jame dirbantiems suteik dangaus dovanų gausą, žemės vaisių apstumą ir maloningai išklausyk jų troškimų. Tarp šių sienų tegyvena Tavo šviesieji angelai, saugodami šiuos namus, jų darbuotojus ir lankytojus. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.“

Ir atėjo toji akimirka, kai buvo perkirptas simbolinis kaspinas, paliudijantis visai Lietuvai, kad ilgai lauktas stebuklas įvyko – Vievio kultūros centras atidarytas ir laukia visų.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų