Aš Taikos Dievą išmelsiu...

Vasario 25-osios pavakarę Elektrėnų savivaldybės gyventojai rinkosi prie Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios išreikšti solidarumą su Ukraina. Tylos minute pagerbti žuvusieji, sugiedoti Lietuvos ir Ukrainos himnai. Skambėjo patriotinės dainos, eilės, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje gaudė varpai, buvo aukojamos Šv. Mišios už Ukrainą.

Broli, štai ta tauta, ir tu ją matai:

Ar ji buvo kada tokia susikaupus, pakylėta, graži ir didelė

Su vienybės šventu vainiku ant galvos

Viltimi ir valia apsirengus?

Ak tai ji —

Mūsų kraujo spalva,

Mūsų šauksmas ir mūsų tyla.

 

Tokiomis jautriomis eilėmis renginio scenarijaus autorė ir vedėja, Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė pradėjo broliams ir sesėms ukrainiečiams palaikyti skirtą akciją. „Tokios akcijos jau nuo vakar vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose, ir mes čia šiandien esame tam, kad išreikštume savo paramą Ukrainos tautai, valstybei, jos laisvei ir nepriklausomybei. Mūsų širdys plaka vienu ritmu su Ukrainos žmonėmis, kurie jau ne vienerius metus, begalę dienų ir naktų, paženklintų motinų ašaromis ir griuvėsiais, kaunasi už savo laisvę, – kalbėjo R. Matonienė. – Būkime kartu su Ukrainos žmonėmis! Mes negalime grąžinti žmonių, kurie žuvo, praliejo kraują – tokia jų kaina už laisvę, už savo žemę... Bet mes galime padėti Ukrainai siekti laisvės, palaikydami jos žmonių dvasią maldoje, tiesdami pagalbos ranką, galime padėti būdami kartu ir giedodami savo laisvos šalies Lietuvos ir Ukrainos himnus.“

Po sugiedotų himnų mintimis pasidalijo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius: „Baisūs įvykiai drebina mums draugišką šalį Ukrainą. Tai įvykiai, kurie turi didžiulę reikšmę ir Lietuvai, ir visam laisvam pasauliui. Laisvas pasaulis yra užpultas, todėl šiandien mums draugiška tauta kenčia didžiulius skausmus. Todėl šiandien, kaip niekada, šiai tautai reikalinga visokeriopa mūsų parama – ir moralinė, ir materialinė.“ Ir padėkojo tiems Elektrėnų krašto žmonėms, kurie yra neabejingi, kurie tą paramą teikia, kurie sutiko priimti pabėgėlius iš Ukrainos po savo stogu.

Tylos minute pagerbti žuvusieji už Ukrainos laisvę. Akcijoje dalyvavę Elektrėnų kultūros centro chorai „Sidabrinė gija“ ir „Eldija“ bei mišrus Elektrėnų bažnyčios choras „Salvė“ giedojo giesmes, patriotines dainas. Šiomis dienomis visų šalių poetai ir dainiai skyrė savo eiles laisvei. Ukrainietės Halynos Kruk eilėraštį „Derva“ jaudinančiai perskaitė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė Inga Kartenienė:

 

ateis diena ir karas pasibaigs,

galų gale mes pagyvensim,

(o Dieve, kaip mes pagyvensim!),

kai visos kūno žaizdos užsitrauks.

teliks tuščia duobė, kur amžinai tamsu,

iš jos mes žuvusius vardais

pašauksim, ir jie sugrįš, sulauksime visų.

sugrįžę taip žiūrės, jog žvilgsniai kraują

tarytum dervą stingdys, o dabar

lašeliais gudobelės gydyk širdį,

laikykis ja į žemę įsikibęs, nes ji ištvers

ir viską iškentės, jei protas trauksis,

kai neliks vilties.

 

Ramunė Matonienė dėkojo palaikymo akcijos dalyviams ir kvietė susitelkti ir palaikyti Ukrainos gyventojus šventų Mišių aukoje, meldžiant jiems laisvės ir taikos. Ir kaip priesakas mums visiems nuskambėjo Maidano himno autorės, ukrainiečių poetės Anastasijos Dmytruk  eilėraščio „Malda apie taiką“ („Molitva pro mir“) žodžiai:

Aš mums taikos pas Viešpatį išmelsiu...  

Ant kelių klūpodama prašau.

Su ašaromis bučiuoju Bibliją,

Ir atsakymo – jo ieškau...

 

Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų