Antanas Guoga: „Žmogus gali viską“

„Skaldyk ir valdyk“ – tokią rinkiminę taktiką dabar pasirinko dalis politinių partijų“, - sako kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Antanas Guoga. Australijos pilietybės dėl galimybės dalyvauti nacionalinėje politikoje atsisakęs verslininkas, politikas ir filantropas teigia, kad jo užduotis – suvienyti Lietuvos gyventojus. Jis siekia, kad Lietuvos piliečiai nesirinktų emigracijos, o jau išvykę norėtų sugrįžti namo.

Antanas Guoga: „Žmogus gali viską“

„Skaldyk ir valdyk“ – tokią rinkiminę taktiką dabar pasirinko dalis politinių partijų“, - sako kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Antanas Guoga. Australijos pilietybės dėl galimybės dalyvauti nacionalinėje politikoje atsisakęs verslininkas, politikas ir filantropas teigia, kad jo užduotis – suvienyti Lietuvos gyventojus. Jis siekia, kad Lietuvos piliečiai nesirinktų emigracijos, o jau išvykę norėtų sugrįžti namo.

Antanas Guoga kartu su Darbo partija išskiria kelis pagrindinius uždavinius, kurių įgyvendinimo sieks tapęs Seimo nariu:

Sudaryti pagrindines sąlygas visuomenės įvairiapusei pažangai, stiprinant civilizacijos vertybes ir įtaką valstybės gyvenimui;

Kiekvienam žmogui sudaryti sąlygas dirbti bei saugiai, pasiturinčiai ir kultūringai gyventi. Pasiekti, kad kiekvienas pilietis turėtų pragyvenimo šaltinį, kiekvienas norintis, galintis ir gebantis galėtų turėti darbą arba verslą;

Pasiekti, kad visos valdžios institucijos dirbtų visuomenės interesams realiai, o nedeklaratyviai, užtikrintų piliečių teisinę lygybę, asmens laisvę, atsakomybę, sveikatos, gyvybės bei turto apsaugą, vienodas galimybes naudotis mokslo ir kultūros pasiekimais, ugdant pagarbą šeimai, dvasinėms vertybėms, tautos tradicijoms ir valstybei;

Ugdyti stiprų ir gausų visuomenės vidurinį socialinį sluoksnį, kuris suformuoja stabilią demokratišką aplinką, palankią žmogaus teisėms ir laisvėms plėtotis, rinkos dėsniams veikti bendros gerovės kūrimo kryptimi.

Antanas Guoga įsitikinęs, kad Lietuvai būtinos permainos, nes šalyje didėja socialinė atskirtis, žmonės negali užsitikrinti oraus gyvenimo ir dėl to renkasi emigraciją.

Remiantis statistikos departamento duomenis, nuo 1990 m. iš Lietuvos išvyko beveik 700 tūkstančių gyventojų. Nors su emigracija susiduria visa Europa, maži imigracijos skaičiai Lietuvoje sukelia nemažai demografinių ir socialinių problemų: trūksta darbo jėgos, senėja visuomenė.

Statistika rodo, kad Lietuva pagal emigraciją pirmauja visoje Europos Sąjungoje. Be to, iš kiek mažiau nei milijono emigravusių lietuvių, beveik trys ketvirtadaliai yra 15–44 m. amžiaus. Tai reiškia, kad didelė dalis iš Lietuvos išvykusių žmonių yra darbingo amžiaus piliečiai, kurie ieško geresnio gyvenimo, geresnių finansinių galimybių ir sąlygų užsidirbti.

„Lietuvoje akis bado skurdas. Nemažai daliai žmonių yra sunku išgyventi ir ką nors pasiekti. Visos pajėgos metamos tik į Vilnių, gal dar kitus didesnius miestus, o regionai lieka užmiršti. Nesakau, kad viskas turi būti patiekta ant sidabrinės lėkštutės, tačiau žmonėms reikia atrišti rankas ir suteikti progą užsidirbti. Žmonės prarado viltį, nepasitiki nei mūsų politikais, parlamentu, nei teismų sistema, nes nejaučia teisingumo. Būtent tai ir noriu pakeisti eidamas į Seimą“, - teigia politikas ir verslininkas Antanas Guoga.

 

 

 

 

A.Guoga įsitikinęs - turime susigrąžinti savus vaikus į Lietuvą. Kaip tai padaryti? Galima pasitelkti skirtingus mechanizmus, net apmokėti jų bilietus namo, skirti piniginę išmoką grįžusiems. Tačiau dar svarbiau suteikti lengvatines paskolas šeimoms, kad jos galėtų įsigyti savo būstą.

„Šis klausimas daugeliui yra labai aktualus. Be to, tokių priemonių imasi ir kitos šalys, tarp kurių Jungtinės Amerikos Valstijos, Prancūzija. Jos palaiko šeimas ir investuoja į tai, kad žmonės neišvyktų iš šalies, neturėtų vargti nuomojamame būste. Šiuo pavyzdžiu turime sekti ir mes. Manau, kad tai pasiekti yra realu jau per artėjančią Seimo kadenciją. Tačiau netikiu, kad tai galėtų padaryti konservatoriai ar socialdemokratai, nes būdami valdžioje jau parodė to nesugebantys. Jų valdymo laikotarpiu praradome šimtus tūkstančių mūsų piliečių, kurie išvyko laimės ieškoti svetur“, - teigia kandidatas į parlamento narius. 

Dėl didelės emigracijos kenčia ir mūsų senjorai, nes augant emigracijai, mažėja biudžeto pajamos ir trūksta lėšų pensijoms.

„Svajojau sugrįžti į Lietuvą, nes man čia yra be galo gera. Manau, kad mūsų šalis yra labai perspektyvi. Todėl visus skatinu grįžti, įsilieti į šalies politinį gyvenimą, kurti verslus, darbo vietas. Mano senelis taip pat praeityje buvo išvykęs, gyveno Amerikoje, bet sugrįžo į Lietuvą. Nuėjau panašiu keliu ir tuo džiaugiuosi. Pavyko Trakų rajone įkurti Anupriškių parką, kuris suteikė daugeliui žmonių darbo vietas. Norėčiau, kad žmonės, užsienyje įgiję kompetencijų, taip pat sugrįžtų į Lietuvą ir savo žinias pritaikytų Trakuose, Vievyje, Kaune ar kitose vietose“, - savo istoriją pasakoja A. Guoga.

Deja, kol kas sutikdamas žmones jis teigia girdintis, kad kiekvienoje šeimoje yra emigravusių žmonių.

„Kalbuosi su vaikais mokyklose ir taip pat girdžiu, kad jie svajoja išvykti. Turime pasiekti tai, kad žmonės norėtų gyventi Lietuvoje. Taip užtikrinsime ir socialinę gerovę mūsų visuomenei. Tačiau tam, kad tai pasiektume, pirmiausia reikia priimti teisingus politinius sprendimus. Būtent tai Darbo partija ir siūlo. Todėl raginu žmones aktyviai dalyvauti rinkimuose“, - sako A. Guoga.

„Skaldyk ir valdyk“ – tokią rinkiminę taktiką, pasak politiko, dabar pasirinko dalis politinių partijų. Jie siekia supriešinti žmones tam, kad dalį rinkėjų patrauktų į savo pusę. Priešinami skirtingų tautinių bendruomenių atstovai.

„Tačiau gyvendamas tarp skirtingų tautybių žmonių noriu, kad visi būtų vertinami vienodai. Visi gyvename šioje šalyje ir neturėtume būti skirstomi ar diskriminuojami dėl to, kurią kalbą vartoja. Visi turime tas pačias teises, privalome padėti vienas kitam, o ne engti“, - teigia A. Guoga.

Dirbdamas Europos Parlamente jis matė daugybę skirtingų šalių atstovų, kalbančių skirtingomis kalbomis, bet gebančių susitarti. Be to, Europos Sąjunga gerbia ir saugo visų tautų kultūrą, paveldą, savitumą.

A.Guoga įsitikinęs, kad padaryta daug klaidų ir formuojant mokesčių politiką, kuri leido didiesiems verslams mokėti mažiau mokesčių, o smulkųjį ir vidutinį verslą praktiškai sužlugdė.

„Konservatorių, vėliau socialdemokratų valdžia leido tai padaryti. Būtent jų valdymo metu buvo leista didiesiems prekybos centrams kurtis miestų, miestelių centruose ir išstumti iš rinkos mažesnius žaidėjus. Dabar didiesiems prekybos centrams yra sudarytos išskirtinės sąlygos, smulkusis verslas nepajėgia su jais konkuruoti“, - teigia A. Guoga.

 

Pasak jo, sudarius tokias sąlygas žmonės nebegalėjo išgyventi ir buvo priversti išvykti į užsienį.

„Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje tai yra neįsivaizduojama. Šiose šalyse skiriamas didelis dėmesys smulkiajam ir vidutiniam verslui, rūpinamasi, kad šalies gyventojai galėtų savo tėvynėje gyventi oriai. Jie remia savo šalyje pagamintą produkciją. Tuo metu mūsų šalyje socialinė atskirtis tik didėja“, - įsitikinęs A. Guoga.

Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Trakų-Vievio vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr.58 Antanas Guoga ragina visus, norinčius, kad pagaliau įvyktų permainos, spalio 11-ąją dieną ateiti į rinkimus ir palaikyti jį bei Darbo partiją, kuri savo programoje aiškiai pasisako už visuomenės gerovę, teisingą ir sąžiningą valstybės valdymą bei žino kaip pasiekti, kad iš Lietuvos daugiau nenorėtų išvykti šios šalies žmonės.

 

Žemiau matote balsavimo biuletenio pavyzdį.

Palaikykite Darbo partiją, nes mes tikime, kad žmogus gali viską!

 

 

   Darbo partijos Trakų rajono skyrius<- Grįžti į atgal