Bibliotekoje pristatytas leidinio „Lietuvos energetika“ IX tomas

Sausio 19 d. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos salėje pristatytas enciklopedinio leidinio „Lietuvos energetika“ IX tomas ir paminėta elektrinės 1-ojo bloko paleidimo 60 metų sukaktis.

Leidinio sudarytojas Vilius Šaduikis papasakojo apie Lietuvos energetikų senjorų klubo veiklą tęsiant enciklopedinio leidinio leidybą. IX tomas skirtas energetikos dispečerizacijos pradžiai ir jos plėtrai. Pirmas tomas buvo išleistas 1982 metais, 2023 metais planuojama išleisti X tomą.

Sveikinimo žodį tarė ir prisiminimais dalijosi Lietuvos inžinierius energetikas, Garbės energetikas, ilgametis Elektrinės vyriausiasis inžinierius Viktoras Mekas, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, energetikas senjoras Regimantas Vilutis. AB „Ignitis gamyba“ vadovas Rimgaudas Kalvaitis supažindino su šių dienų energetikos aktualijomis ir perspektyvomis, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pasveikino gausiai susirinkusius energetikus bei svečius ir padovanojo Elektrėnų 60-mečio sukakties proga išleistą knygą „Elektrėnų albumas“ Viliui Šaduikiui ir kitiems energetikams.

 

I–VIII tomų „Lietuvos energetika“ apžvalga

Lietuvos energetikų senjorų klubas tęsia enciklopedinio leidinio „Lietuvos energetika“ leidybą. Primename, kas buvo pateikta ankstesniuose tomuose:

I tome (1982) aprašyta Lietuvos energetikos istorija nuo seniausių laikų iki 1940 m.

II tome (1992) apžvelgta mūsų šalies energetikos raida nuo 1940 m. iki 1990 m.

III tome (2004) pateiktas Lietuvos energetikų biografijų žinynas.

IV tome (2006) pratęstas biografijų žinynas bei pateikti iškilių energetikų prisiminimai.

V tome (2015) tęsiama Lietuvos energetikos istorija, kuri apima Nepriklausomybės laikotarpį nuo 1990 iki 2014 m.

VI tome (2017) dėmesys skirtas mūsų energetikos ištakoms ir prieškario Lietuvai, kai buvo
pasiektas proveržis energetikoje. Pateiktos biografijos asmenybių, kurios tą istoriją kūrė. Seniausia pas mus – tai šiluminė energetika, nes būsto šildymas buvo aktualus nuo pat žmonijos egzistavimo pradžios. Leidinyje prisimintos ir mūsų protėvių trobelės, ir jų statytos galingos pilys. XIX a. Klaipėdoje (1861) ir Vilniuje (1863) atsirado dujų fabrikai, o tuo pačiu ir gatvių apšvietimas. Kitas etapas – elektros atsiradimas ir toliau prasidėjęs elektrifikavimo bumas. Leidinyje aprašytos visos pirmosios Lietuvos elektrinės Vilniuje (1903), Klaipėdoje (1900), Kaune (1900) ir Šiaulių regione. Toliau yra aprašyta energetikos plėtra tarpukario Lietuvoje, kai po I pasaulinio karo teko viską pradėti iš naujo. Šiam darbui reikėjo specialistų, todėl leidinyje pateikta informacija apie inžinierių energetikų ruošimą 1922 m. pradėjusiame veikti Lietuvos universitete (nuo 1930 m. – VDU) bei Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Leidinyje pateikiama, kas buvo tie pirmieji mokytojai ir profesoriai, kurie žinių įgijo užsienio aukštosiose mokyklose. Atsiradus saviems specialistams susikūrė Lietuvos inžinierių sąjunga, pradėtas leisti žurnalas „Technika ir ūkis“.

VII tome (2019) dėmesys skirtas labai sunkiam Lietuvos energetikai pokario 1944–1962 m. laikotarpiui, kai reikėjo atstatyti visą sugriautą ūkį. Statistinius faktus labai paįvairina gyvų liudininkų prisiminimai.

VIII tome (2020) dėmesys skirtas energetikos specialistams ir visiems besidomintiems energetika. Pateikiama informacija, kaip Lietuvos visuomenė ir vyriausybė suprato ir ėmėsi priemonių, kad šalies energetika būtų kuriama vietiniu kapitalu ir pavaldi vyriausybinei bendrovei. Tam 1937 m. įkuriama valstybės kapitalo akcinė bendrovė „Elektra“.

Leidinių iniciatoriai, redkolegijos nariai

Pirmuosius du tomus (pirmąjį – kartu su Lietuvos mokslų akademija) ruošė Lietuvos valstybinė energetikos sistema (iniciatoriai Algirdas Stumbras, Juozas Martusevičius, Algimantas Žilinskas), trečiąjį ir ketvirtąjį tomus ruošė Lietuvos energetikos muziejus (iniciatoriai Rimvydas Rukšėnas, Vilius Šaduikis, Juozas Martusevičius, Jolita Daugvilienė). Penktojo tomo iniciatoriai yra energetikos veteranai ir juos atstovaujantis Lietuvos energetikų senjorų klubas. Straipsnių autoriai – energetikos žinovai, buvę energetikos ministrai Algimantas Stasiukynas, Saulius Kutas, Arvydas Sekmokas, technikos mokslų daktarai Anzelmas Bačauskas, Vaclovas Miškinis, Vytautas Miškinis ir kt. Šeštąjį tomą išleidęs Lietuvos energetikų senjorų klubas už pagalbą, padėjus paruošti daug informacijos, dėkoja energetikos asociacijoms NLEA, LEEA, LŠTA. Redkolegijos nariai ir leidėjai: Viktoras Mekas, Jeronimas Laucius, Anzelmas Bačauskas, Vilius Šaduikis, Rimvydas Strazdas, Zenonas Ružinskas, Vytautas Miškinis, Stasys Bilys, Laimė Valotkienė, Vitulis Valeika, Saulius Kutas. Septintąjį išsamų leidinį išleido Lietuvos energetikų senjorų klubas, kurio veikla buvo pristatyta Pasaulio energetikos kongrese Stambule 2016 m., tuo pačiu pasidžiaugta klubo unikalumu pasaulyje, turint aktyviai veikiančią energetikos sektoriaus senjorų organizaciją, leidžiančią istorines knygas. Kongreso delegatai klubo nariams plojo ir su nuostaba klausinėjo, kaip energetikos profesionalus suburti savo šalyse. Aštuntąjį tomą išleido Lietuvos energetikų senjorų klubas, kuriam daug informacijos padėjo paruošti bendrovės „Ignitis grupė“ vadovai. 8 t. redkolegijos nariai ir leidėjai: Jeronimas Laucius, Viktoras Mekas, Saulius Kutas, Laimė Valotkienė, Vytautas Miškinis, Vilius Šaduikis, Zenonas Ružinskas, Vitulis Valeika, Anzelmas Bačauskas.

Vilius Šaduikis – Lietuvos energetikų senjorų klubo prezidentas

Vilius Šaduikis gimė 1940 m. lapkričio 10 d. Rokiškio apskr., Obelių vlsč., Audronių k. 1946–1951 m. mokėsi Obelių gimnazijoje, 1952–1954 m. – Vilniaus 1-oje berniukų vidurinėje mokykloje, 1957 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą. 1957–1962 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete suvirinimo įrengimų ir technologijos specialybę, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Dar studijuodamas susidomėjo kalnais, dalyvavo daugelyje ekspedicijų, įskaitant ir Himalajus. Ilgametis Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentas. Nuo 1962 m. pagal paskyrimą – Liaudies ūkio tarybos mechanizacijos ir automatizacijos projektavimo ir konstravimo biuro vyresn. inžinierius. 1965–1976 m. – Prammontažo tresto Spec. montavimo valdybos Nr. 2 (specializuotos katilinių montavimui) vyr. darbų vykdytojas, valdybos viršininko pavaduotojas, valdybos vyriausiasis inžinierius. 1976–2002 m. – „Vilniaus šilumos tinklų“ direktoriaus pavaduotojas. Jo iniciatyva 2003 m. vasario 14 d. „Vilniaus centrinės elektrinės“ 100 metų jubiliejaus proga buvo įkurtas Lietuvos energetikos muziejus. 2003–2010 m. – Lietuvos energetikos muziejaus direktorius. Už muziejaus naujas ekspozicijas apdovanotas LR Seimo Pirmininko (2006 m.) ir LR Ministro Pirmininko (2008 m.) padėkomis, PET Lietuvos komiteto Garbės ženklu. Inicijavo ir ruošė enciklopedinio leidinio „Lietuvos energetika“ III, IV, V, VI, VII t. (2003–2018 m.). Yra keleto leidinių apie alpinizmą bendraautoris. Nuo 2010 m. – Lietuvos energetikų senjorų klubo prezidentas.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų