Šiuolaikinių technologijų tendencijos bibliotekų praktikose

Projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimas ir sklaida“ subūrė Kauno regiono bibliotekų specialistus į dviejų dienų mokymus Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Lektorius doc. dr. Rimvydas Laužikas kvietė susipažinti su naujausiomis skaitmeninimo ir skaitmeninės komunikacijos technologijomis, lektorius Juozas Marakauskas apžvelgė pagrindinius el. produktų ir el. paslaugų kūrimo principus.
 
Interneto karta diktuoja naujoves kultūros paveldo srityje
 
Skaitmenintas produktas virtualioje erdvėje – nauja terpė kultūros paveldą pateikti inovatyviau bei padaryti labiau prieinamu vartotojui. Mokymuose buvo pristatyta kartų teorija, atskleidusi, kaip pateikti produktą siekiant sulaukti didžiausio tikslinės auditorijos susidomėjimo. R. Laužikas didžiausią dėmesį skyrė Y ir Z kartos poreikiams: informacija turi būti interaktyvi, o komunikacija – daugiakryptė. Edukaciniuose užsiėmimuose turi būti ne tik pasakojama, bet ir suteikiama galimybė įsitraukti į veiklą, praktiškai išbandyti. Paveldo komunikacijai keliami reikalavimai analogiški interneto privalumams: informacija nuolat atnaujinama, atvira, „hipertekstinė“ bei pateikiama vaizdu, garsu ir lytėjimu.
 
Google Drive, Dropbox ir QR kodai bibliotekų veikloje
 
XXI a. praktikos rodo, kad jaunoji karta pasitiki internetu ir visą informaciją tikisi gauti per populiariausią paieškos sistemą Google. Atsižvelgdamos į tai, bibliotekos vis daugiau savo produktų pateikia virtualioje erdvėje, tačiau lektorius pasiūlė į el. produktų kūrimo bei sklaidos veiklą įtraukti ir debesų technologiją, kuri vertinga juos saugant bei dalijantis jais. Mokymų dalyviai buvo iš arčiau supažindinti su geriausiai vertinamais interneto įrankiais: Google Drive ir Dropbox. R. Laužikas Second Life – internetinį 3D pasaulį – rekomendavo taikyti pristatant produktus bei parodas.
 
El. produktai pagal naudotojų poreikius
 
Bibliotekos, kaip atminties institucijos, pagrindinis vaidmuo – skatinti visuomenės edukaciją, mokymąsi, užtikrinti kultūros paveldo prieinamumą ir saugojimą. El. paslaugų galimybės leidžia lengviau įgyvendinti šį vaidmenį. Nors bibliotekos jau teikia savo vartotojams el. paslaugas ir kuria el. produktus, tačiau lektorius J. Markauskas priminė pagrindinius reikalavimus, keliamus el. produktams: orientuotis į naudotojų poreikius ir tikslus, reguliariai įtraukti naudotojus į el. paslaugų teikimo procesą. El. paslaugų kūrimo bei tobulinimo procesui ypač svarbūs naudotojų grupių tyrimo rezultatai.  Siekiant didinti el. paslaugų ir el. produktų naudojimą, bibliotekos turi atsižvelgti į vartotojų interesus ir kurti tokius produktus, kokių jie prašo. Mokymuose specialistai pasisėmę teorinių žinių, jas įgyvendino praktiškai: pasiremiant simuliacijos metodu kūrė el. paslaugas bei virtualias parodas.

Gintautė Pugačiauskaitė, Kauno apskrities viešoji biblioteka<- Grįžti į atgal