2015-ieji - Europos metai vystymuisi

Su 2015-ųjų metų pradžia prasideda ir Europos metai vystymuisi. Tai metai, skirti didinti informuotumą, skatinti vystomąjį bendradarbiavimą ir diskusijas šia tema. Metų šūkis – „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

Metų temą pasiūlė Europos Komisija ir vieningai patvirtino Europos Parlamentas bei ES Taryba. Tai proga pademonstruoti tvirtą Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių įsipareigojimą mažinti skurdą pasaulyje ir ilgainiui jį panaikinti.
Šie metai žada būti itin reikšmingi vystymuisi: įsitraukė daugybė suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių priimant sprendimus vystymosi, aplinkos ir klimato politikos srityse.
2015-ieji – metai, skirti pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, ir metai, kuriais pasauliniu mastu vykstančios diskusijos rugsėjo mėnesį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje padės pamatus vieningai skurdo panaikinimo ir tvaraus vystymosi sistemai.
Be to, 2015-iaisiais Paryžiuje bus pasiektas naujas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos.
Europos metai vystymuisi suburs jaunimą, politikos formuotojus, pilietinę visuomenę, privatų sektorių, akademines institucijas bei kitas suinteresuotąsias šalis ir kvies sutelkti dėmesį į bendrus vystymosi tikslus.
Tai pirmas kartas, kai Europos metai skiriami išorės santykiams.
„Europos metų vystymuisi tikslas yra informuoti ES piliečius apie vystomąjį bendradarbiavimą pabrėžiant rezultatus, kuriuos Europos Sąjunga, veikdama kartu su valstybėmis narėmis, pasiekė kaip pasaulinio masto veikėja“, – sakė už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Nevenas Mimica.
„Turime didinti informuotumą apie ES vystomojo bendradarbiavimo naudą abiems pusėms: naudos gavėjams ir ES piliečiams. Tai kartą gyvenime pasitaikanti galimybė atkreipti pasaulio dėmesį į vystymąsi ir aš tikiuosi, kad žmonės iš visos ES prisijungs prie mūsų ir įsitrauks į Europos metus vystymuisi“.
Europos metai vystymuisi gausūs įvykių ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu mastu, kad dalyvauti galėtų kiekvienas.
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris Europos metus vystymuisi pradės aukšto lygio atidarymo ceremonija Rygoje sausio 9 d.
Metus tęs lyčių klausimams skirtas tarptautinis renginys kovo 2 d., 20-ies kilometrų bėgimas Briuselyje gegužę ir ES mastu vykdomi kūrybiniai konkursai, kaip antai vaizdo siužetų konkursas „Šviečiančios Europos žvaigždės“.
Kiti renginiai valstybėse narėse yra 28 projekto „Kapuscinski lectures” paskaitos (po vieną kiekvienoje valstybėje narėje), dalyvavimas EXPO2015 parodoje Milane, Lorenzo Natali premijos žurnalistams įteikimas.
Europos metus vystymuisi papildys ir daug įsitraukimą skatinančių kūrybinių iniciatyvų valstybėse narėse: nuo meninių projektų iki bendradarbiavimo su mokyklomis bei universitetais ir didelio masto sporto renginių.
Kiekvienas metų mėnuo bus skirtas atskirai temai. Sausis skirtas Europos pozicijai pasaulyje, vasarį dėmesio centre bus švietimas, kovą – lyčių klausimai, o balandis bus sveikatos mėnuo.
Tokie tiek aukšto lygio renginiai, tiek renginiai vietos bendruomenėse yra puiki galimybė skatinti europiečius aktyviai dalyvauti su pagalba vystymuisi ir bendradarbiavimu susijusioje veikloje.
Daugiau informacijos apie Europos metų vystymuisi renginių datas rasite čia: https://europa.eu/eyd2015/<- Grįžti į atgal