Rugpjūčio mėnėsį kai kuriuose maudyklose užfiksuota vandens tarša

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio antros pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, todėl maudytis jose nėra saugu. Gauti rezultatai apie 92 maudyklų iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų šiose maudyklose: Šiaulių miesto Prūdelio tvenkinyje esančioje maudykloje rugpjūčio 25 d. buvo nustatyta 1,1 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Biržų rajone Širvėnos ežero Jaunimo parko maudykloje rugpjūčio 26 d. buvo nustatyta 1,5 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Pasvalio rajono Lėvens upės maudykloje prie Pasvalio miesto parko rugpjūčio 26 d. buvo nustatyta 3,4 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Kauno Marių II-ojo paplūdimio maudykloje rugsėjo 1 d. buvo nustatyta 1,5 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje. Kol kas pakartotinių tyrimų rezultatų nėra gauta.
Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesio antroje pusėje nėra gauta iš Varėnos, Kėdainių, Marijampolės, Trakų rajonų, kadangi mėginius tyrimams buvo numatyta paimti rugpjūčio 27 – rugsėjo 1 d.
Širvintų tvenkinio maudyklos vandens tyrimai šiemet nebebus atliekami, nes šiuo metu atliekami tvenkinio tvarkymo darbai ir jame maudytis nerekomenduojama.
Pajūryje vandens kokybė tirta rugpjūčio 25 d. Klaipėdos paplūdimiuose, rugpjūčio 27 d. – Neringos ir rugsėjo 1 d. – Palangos paplūdimiuose. Vandens kokybė visose šiose maudyklose atitiko reikalavimus.
Tiriant vandens kokybę rekreacijai skirtose zonose, nustatyta, kad rastas didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje Raseinių rajone Prabaudos tvenkinyje (rugpjūčio 19 d.), Jonavos rajone Taurastos tvenkinyje (rugpjūčio 20 d.), Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenviete (rugpjūčio 19 d.), Šiaulių mieste Rėkyvos ežere prie Bačiūnų (rugpjūčio 25 d.), Šiaulių rajone Ventos upėje ties Kuršėnų miesteliu (rugpjūčio 26 d.), Šiaulių rajone Švedės tvenkinyje (rugpjūčio 26 d.), Šiaulių rajone Gudelių ežere (rugpjūčio 26 d.), Panevėžio mieste Nevėžio upėje ties Parko g. esančiu parku (rugpjūčio 28 d.).
Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.
Visuomenė turi būti informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas, jei nustatyta tarša.
Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos cento interneto tinklalapio skiltyje „Aplinkos sveikata−Maudyklos“. Ji atnaujinama iš karto gavus duomenis iš savivaldybių ir laboratorijų.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Gražvydė Norkienė<- Grįžti į atgal