Kaip pasikeitė sveikatos priežiūra mokyklose per dešimtmetį?

Šiemet ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurių daugiau kaip tūkstantis,  švenčia veiklos 10-metį. Ta proga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, Higienos institutu bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija Alytuje organizavo konferenciją „Sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos“.

Gausų konferencijos dalyvių būrį pasveikino sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė.

„Sveikatos apsaugos ministerijos vardu sveikinu visus susirinkusius į gražų renginį, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose 10-mečiui paminėti. Šis veiklos dešimtmetis mums visiems nebuvo lengvas: iš pagrindų keitėsi sveikatos priežiūros mokyklose pobūdis, buvo rengiami nauji teisės aktai, buvo ieškoma naujų veiklos formų ir finansavimo kelių. Tai buvo intensyvaus darbo, patirties kaupimo, idėjų generavimo ir tikėjimo savo darbo prasmingumu metai. Ne viskas sekėsi taip, kaip norėjome, tačiau šiandien jau galime švęsti mažytę pergalę – savivaldybėse turime puikiai susiformavusią mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų komandą. Mokyklą baigęs jaunuolis turi žinoti, mokėti ir, svarbiausia, norėti  saugoti ir stiprinti savo bei savo artimųjų, aplinkinių žmonių sveikatą. Tai – didžiulis uždavinys sveikatos priežiūros specialistui, kuris turi būti ne tik pirmasis mokinių ir mokytojų pagalbininkas šioje srityje, bet ir asmeninis pavyzdys. Sveikatos apsaugos ministerija, rengdama atitinkamus teisės aktus, metodines rekomendacijas, deda visas pastangas, kad visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla būtų sisteminė ir kryptinga“, − sakė sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams padėkota už nuoširdų darbą

Viceministrė renginio pradžioje įteikė sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės padėkas mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, kasdieniu savo darbu prisidedantiems prie sveikos jaunosios kartos ugdymo. Padėkos buvo įteiktos Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Jurgitai Brazauskienei, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Nijolei Balandienei, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Nijolei Malinauskienei, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Giedrei Frolovienei, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Liudmilai Sarulevičienei, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Vilmai Skamerakienei. Šios darbuotojos su konferencijos dalyviais pasidalijo per dešimtmetį sukaupta gerąja patirtimi.
Jurgita Brazauskienė papasakojo apie projektą − „Bendradarbiavimas su tėvais kuriant sveiką ir saugią gimnazijos aplinką“, Nijolė Balandienė apie tęstinį projektą specialiųjų poreikių vaikams − „Žinau, moku ir gebu“, Giedrė Frolovienė − apie vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymo projektą, Liudmila Sarulevičienė  apie rūkymo prevencijos projektą – „Nikotino teismas“, o Vilma Skamarakienė – apie sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos projektą „Sveikos mitybos dienos minėjimas“.

Vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo galimybės

Nuo 2004 metų, pakitus sveikatos priežiūros mokyklose organizavimo pobūdžiui ir teisiniam reglamentavimui, mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turėjo perorientuoti savo veiklą – nuo asmens sveikatos priežiūros pereiti prie visuomenės sveikatos priežiūros ir pagrindinį dėmesį skirti mokinių sveikatos stiprinimui.
Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyriaus vedėja Rita Sketerskienė konferencijos dalyviams pristatė visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose raidą ir ateities viziją. Ji pacitavo šv. Pranciškaus žodžius „ −Pradėkime daryti tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką manėte esant neįgyvendinama...“ tarsi apibrėždama visą nueitą dešimtmečio kelią vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje.
Sveikatos apsaugos ministerijos Motinos ir vaiko sveikatos valdybos Vaikų sveikatos skyriaus vedėja Andželika Balčiūnienė kalbėdama apie vaikų sveikatos priežiūros aktualijas pabrėžė visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų, paimant kraujo mėginius, ir kitų įgimtų ligų tikrinimo tvarką ir jų finansavimą. Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, Nacionalinės sveikatos tarybos narė Gražina Šeibokienė padėkojo mokyklose dirbantiems specialistams už bendradarbiavimą ir sveikatinimo projektų kūrimą kartu su mokyklų bendruomene. Sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologijos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Nerija Kuprevičienė suteikė visuomenės sveikatos priežiūros specialistams žinių kaip argumentuotai paneigti mitus apie skiepus diskutuojant su tėvais šia tema. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokyklos direktorius Zenonas Javtokas supažindino konferencijos dalyvius su aktyviais ir įdomiais mokymo metodais, kuriuos galima naudoti ugdant vaikus sveikos gyvensenos. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižuvienė kalbėdama apie vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimo savivaldybėse aktualijas pabrėžė, kad nors vienam visuomenės sveikatos priežiūros specialistui tenka dirbti net keliose vaikų ugdymo įstaigose (aut. past. dažniausiai vienas specialistas aptarnauja keturias ugdymo įstaigas), nors ir atlyginimas nėra didelis, bet statistiniai duomenys rodo, kad vaikų ligų prevencijos srityje atlikta daug ir įvairių darbų.
Konferencijos pabaigoje sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė sakė: −„Dėkoju visiems sutikusiems pasidalyti per dešimtmetį sukaupta gerąja patirtimi ir tikiu, kad gražūs pavyzdžiai užkrės kitus ir virs darbais bendram mūsų visų tikslui  – vaikų sveikatos stiprinimui. Dėkoju už Jūsų triūsą, nuoširdumą ir tikėjimą savo darbu.“
Kita visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos 10-mečio paminėjimui skirta konferencija vyks 2015 m. balandžio 23 d. Telšiuose (Menų inkubatoriaus konferencijų salėje, Muziejaus g. 29, Telšiai).

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Bendrųjų reikalų skyriaus ryšių su visuomene specialistė Jolanta Šaltenienė<- Grįžti į atgal