2014 m. veterinarijos farmakologinio budrumo duomenys

Farmakologinis budrumas – tai priemonių visuma skirta analizuoti nepalankias reakcijas į vaistą, vaisto nepakankamą veiksmingumą, galimą neigiamą poveikį aplinkai, išlaukos pažeidimus bei tokių atvejų prevenciją.

Pranešimų skaičius didėja kiekvienais metais

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai informuoja, kad 2014 m. veterinarijos farmakologinio budrumo duomenis paskelbė Europos vaistų agentūra (EVA) apie šios institucijos centralizuota procedūra registruotus veterinarinius vaistus, esančius rinkoje, taip pat pateikiami EVA darbo grupėse svarstyti veterinarinių vaistų saugumo klausimai.
Pastebima, kad pranešimų skaičius didėja kiekvienais metais.
2014 m. pabaigoje duomenų bazėje buvo apie 139200 pranešimų (84600 iš ES/EEE ir 54600 iš trečiųjų šalių).

Daugiausia - apie gyvūnų augintinių neigiamas reakcijas

Išlieka tendencija, kad daugiausia yra pranešama apie gyvūnams augintiniams pasireiškiančias neigiamas reakcijas (2014 m. jų buvo 84 %) ir mažiau – apie maistiniams gyvūnams pasireiškiančias neigiamas reakcijas (2014 m. jų buvo 11 %).
Per 2014 m. gauta 11,878 pranešimų apie neigiamas reakcijas. Iš jų 11274 dėl gyvūnams ir 604 dėl žmonėms pasireiškusių atvejų.
Viso centralizuota procedūra šiuo metu yra registruoti 159 veterinariniai vaistai, pranešimai apie pasireiškusias neigiamas reakcijas gauti dėl 114.
Lyginant su 2013 m. 60 % pranešimų daugiau yra gauta dėl žmonėms ir 45 % pranešimais daugiau dėl gyvūnams pasireiškusių neigiamų reakcijų.
5284 visų pranešimų apie žmonėms pasireiškusius atvejus yra gauta iš ES/EEE šalių ir 6594 iš trečiųjų šalių.
2014 m. daugiausia pranešimų gauta dėl šunims (7269), katėms (2636), žmonėms (604), kiaulėms (448), triušiams (313), arkliams (157) ir t.t. pasireiškusių neigiamų reakcijų.
Daugiausiai neigiamų reakcijų pasireiškė: kiaulėms (89390), vištoms (67118), ožkoms (26,651), galvijams (7128), triušiams (5520) ir t.t.
Siunčiamame pranešime dėl gyvūnams augintiniams pasireiškusių neigiamų reakcijų daugiausia aprašoma 1–3 gyvūnų būklė, o maistiniams gyvūnams pasireiškusios neigiamos reakcijos gali apimti ir visą bandą, taip gaunami skirtumai tarp gautų pranešimų skaičiaus ir gyvūnų, kuriems pastebėtos neigiamos reakcijos, skaičiaus.

Dėl veterinarinių vaistų nuo parazitų neigiamų reakcijų - daugiausia

Pagal veterinarinių vaistų grupes (ATCvet kodas) daugiausia neigiamų reakcijų pasireiškė dėl veterinarinių vaistų nuo parazitų (43,6 %), imuninę sistemą veikiančių vaistų (16,2 %), skeleto raumenų sistemą veikiančių vaistų (11,3 %), nervų sistemą veikiančių vaistų (10 %), virškinimo traktą ir medžiagų apykaitą veikiančių vaistų (6,1 %), antiinfekcinių sisteminio naudojimo vaistų (5,8 %), dermatologinių vaistų (2,4 %), širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų (2 %) bei kitų veterinarinių vaistų naudojimo.
Farmakologinis budrumas taip pat apima Periodinių veterinarinių vaistų saugumo ataskaitų vertinimą (angl. PSUR) bei naujų signalų (naujų nebūdingų neigiamų reakcijų) paiešką EVVet.
Atsiradus naujų duomenų apie vaistų saugumą, 2014 m. pasiūlyta atnaujinti 6 centralizuota procedūra registruotų veterinarinių vaistų aprašus.
Dar 7 veterinariniai vaistai toliau stebimi, nes jų aprašams atnaujinti vis dar trūksta duomenų.

Lietuvoje pranešimai dėl neigiamų reakcijų

Lietuvoje per 2014 m. gauta 10 pranešimų (8 dėl gyvūnų augintinių ir 2 dėl maistinių gyvūnų) apie neigiamas reakcijas.
Neigiamos reakcijos pasireiškė 59 gyvūnams, iš jų 10 nugaišo. 9 pranešimai buvo dėl neigiamų reakcijų, įskaitant ir nepakankamą vaisto veiksmingumą po vakcinacijos, ir 1 pranešimas dėl neigiamų reakcijų panaudojus veterinarinį vaistą nuo parazitų, tačiau kitai nei registruota gyvūnų rūšiai.
Instituto specialistaio pažymi, kad įvertinus rinkodaros teisės turėtojų pateiktas PVVSA per 2014 m. ir atsižvelgus į naujus duomenis apie vaistų saugumą, atnaujinti 10 veterinarinių vaistų aprašai.

Ypač svarbus – veterinarijos gydytojų indėlis

Farmakologinio budrumo sistema negalėtų pilnai funkcionuoti, negaunant pranešimų apie neigiamas reakcijas, todėl yra labai svarbus veterinarijos gydytojų, farmacininkų ir gyvūnų augintojų indėlis į šią sistemą, nes šių visuomenės grupių aktyvumas tiesiogiai lemia didėjantį pranešimų skaičių ir tokiu būdu užtikrinama, kad gyvūnams naudojami veterinariniai vaistai bus saugūs, veiksmingi ir kokybiški.
Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų 225 str. įpareigoja veterinarijos specialistus pranešti apie įvykusią neigiamą reakciją.

Pranešimo formą galima rasti VMVT interneto svetainėje, Gyvūnų sveikata skiltyje.<- Grįžti į atgal