N. Numavičius: įmonių grupėje – istorinė atvirumo kampanija

Didžiausia lietuviško kapitalo įmonių grupė – „Vilniaus prekyba“ ir su ja susijusios įmonės – žengia reikšmingą atvirumo žingsnį įmonių grupės istorijoje: visuomenei atveriami virtualūs vartai www.vpatvirai.lt ir pristatoma baltoji įmonių grupės knyga.

Siekdama atgauti Lietuvos žmonių, valstybės vadovų ir institucijų pasitikėjimą didžiausia Lietuvos verslo grupė kviečia visus interneto vartotojus susipažinti su bendrovių plėtra Europos Sąjungoje (ES). Be to, vienoje vietoje bus pateikta svarbiausia informacija apie grupėje priimtus verslo sprendimus, kuriais suabejoti privertė vieno smulkiųjų grupės akcininkų veiksmai.
„Siekdami išsklaidyti įmonių grupei mestus įtarimus dėl „Vilniaus prekybos“ ir susijusių įmonių veiksmų, paskelbėme įmonių istorijoje iki šiol neregėto mąsto atvirumo kampaniją. Šios kampanijos metu atvirai pateiksime ypač daug informacijos apie grupėje vykdytus sandorius, reorganizacijas ir jų motyvus“, – sako Nerijus Numavičius, didžiausias įmonių investuotojas, vienas šio verslo įkūrėjų.
Pasak stambiausio, net 18-oje ES šalių veikiančios įmonių grupės, investuotojo, oponentai pasinaudojo įmonių grupės klaida – uždarumu.
„Iki šiol Lietuvos visuomenei nepasakojome apie užsienyje vykdytą verslo plėtrą. Šiandien matome, kad tokiu būdu sukūrėme informacinį deficitą. Dabar suprantame, jog tai buvo klaida. Siekdami ją ištaisyti – atgauti visuomenės, valstybės vadovų ir institucijų pasitikėjimą, kviečiame visus į virtualią atvirų durų dieną įmonių grupėje“, – istorinį atvirumo žingsnį pristato N. Numavičius.
Koordinacinės grupės, suformuotos iš viešai mestuose kaltinimuose minimų įmonių atstovų, vardu kalbanti advokatė Olga Petroševičienė sako, jog pasitelkę visus prieinamus žmogiškuosius resursus, grupė iki šiol atvirai bei skaidriai atsako į visus žiniasklaidos teikiamus klausimus. Vis dėl to agresyvi melo kampanija rodo, jog net ir šios pastangos – nepakankamos. Dėl to ir buvo nuspręsta vienoje vietoje ne tik atsakyti į visus grupei metamus kaltinimus, bet ir paskelbti beprecedentę atvirumo kampaniją.
„Niekada anksčiau visuomenei dar nebuvome taip plačiai atvėrę šio verslo durų. Suteikiame galimybę visiems, net ir turintiems menkiausių abejonių dėl „Vilniaus prekybos“ ir susijusių įmonių skaidrumo, sumokamų mokesčių ar akcininkų veiksmų teisėtumo parsisiųsti parengtą baltąją knygą“, – sako advokatė O. Petroševičienė.
„Tikimės, kad artimiausiu metu bendrovės vadovų darbas vis mažiau primins naujienų agentūrą ir bus galima grįžti prie įprasto darbo – bendrovių ir investicijų valdymo bei vertės akcininkams ir bendrovių klientams kūrimo. Tik tada bus galima įvertinti ir įmonių reputacijai padarytą žalą“, – priešiškos atakos prieš įmonių grupę sukeltos krizės padarinius komentuoja O. Petroševičienė.
www.vpatvirai.lt yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir susijusių bendrovių atsivėrimo kampanijos dalis. Interneto portale, kuris dar bus pildomas nauja medžiaga, vienoje vietoje pateikiama informacija apie bendrovę ir jos kaitą, taip pat pristatomas UAB „Vilniaus prekyba“ ir kitų susijusių įmonių veiklos žemėlapis. Žemėlapyje nurodytos įmonės, kurių kontroliuojantis akcininkas yra Nerijus Numavičius, o akcijos tiesiogiai ir/ar netiesiogiai priklauso 7 fiziniams asmenims – Nerijui Numavičiui, Žilvinui Marcinkevičiui, Mindaugui Marcinkevičiui, Ignui Staškevičiui, Gintarui Marcinkevičiui, Mindaugui Bagdonavičiui ir Vladui Numavičiui.
Šį puslapį administruoja ir prižiūri UAB „Vilniaus prekyba“ valdyba, valdybos pirmininkė Jolanta Bivainytė.
Pastarąsias savaites prieš didžiausią lietuviško kapitalo įmonių grupę UAB „Vilniaus prekyba“ ir su ja susijusias įmones vykdoma intensyvi ir ypač agresyvi melo kampanija. Į iš anksto parengtą ir koordinuojamą puolimą buvo įtraukta ne tik žiniasklaida, visuomenė, bet ir teismai.

Jaunius Špakauskas, VRP Hill+Knowlton Strategies<- Grįžti į atgal