Ūkio ministerijoje diskutuota apie siūlomus Įmonių bankroto įstatymo pakeitimus

Gegužės 15 d. Ūkio ministerijoje vykusiame susitikime su verslo organizacijų, valstybės institucijų ir akademinės visuomenės atstovais buvo diskutuota apie aktualius siūlymus Įmonių bankroto įstatymo pakeitimui.

„Vienas labai svarbių, tačiau nepakankamai reguliuojamų klausimų yra administravimo išlaidų ir atlygio bankroto administratoriams nustatymas ir mokėjimas. Įvertinę ankstesniuose susitikimuose ir Ūkio ministerijai siųstuose raštuose keltus klausimus, parengėme siūlymus Įmonių bankroto įstatymo pakeitimui“, – per susitikimą teigė ūkio viceministrė Rasa Noreikienė.
Pasak ūkio viceministrės R. Noreikienės, diskusijoje su suinteresuotais asmenimis pasidalijama vertinga patirtimi, kuri naudinga tobulinant bankroto procesų reguliavimą.
Ūkio ministerijos specialistai per susitikimą pristatė konkrečius siūlomus Įmonių bankroto įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama sureguliuoti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo ir administratoriaus atlygio nustatymo klausimus. Siūloma nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo būdus, įpareigoti administratorių pirmajam kreditorių susirinkimui pateikti lėšų surinkimo-paskirstymo planą, o bankroto proceso pabaigoje – galutinę bankroto ataskaitą.
Taip pat pristatyti siūlymai, kuriais siekiama patobulinti supaprastinto bankroto proceso reguliavimą, sureguliuoti kreditorių, administratoriaus bei teismo sprendimų apskundimo klausimus, detalizuoti kreditoriams ir įmonės savininkams teikiamos informacijos apie įmonės bankroto eigą turinį.
Susitikimo dalyviams diskusijai buvo pateikti ir Ūkio ministerijos parengti siūlymai Civilinio proceso kodekso pakeitimui, kuriais siūloma nustatyti žyminį mokestį už bankroto ar restruktūrizavimo bylose paduotus apeliacinius, kasacinius skundus ir atskiruosius skundus. Žyminio mokesčio įvedimas galimai padėtų išvengti piktnaudžiavimo teikiant nepagrįstus skundus teismams ir vilkinant bankroto procesą.
Ūkio ministerijoje vykusioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos banko, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos bankų klientų asociacijos, Lietuvos advokatūros, Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos, Nacionalinės verslo administratorių asociacijos, asociacijos „Progresyvių administratorių tinklas“, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, asociacijos „Nemokumo teisės tinklas“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atstovai.
Į pastebėjimus ir pasiūlymus, pateiktus per diskusiją, Ūkio ministerija atsižvelgs tobulinant bankroto procesų reguliavimą Lietuvoje ir rengiant Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo projektą.

Rūta Mikėnienė, Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius<- Grįžti į atgal