Baigėsi Kietaviškių mokyklos 100-mečiui skirti renginiai

Spalio 28 d. Kietaviškių progimnazija užbaigė Kietaviškių mokyklos 100-mečiui skirtą šventinę renginių savaitę pakviesdama visus į šventę „Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį“.

Penktadienio rytą Kietaviškių progimnazijos bendruomenė, nešina naujai sukurta Kietaviškių progimnazijos vėliava, rikiavosi iškilmingai eisenai į Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčią. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas, buvo meldžiamasi už Kietaviškių progimnazijos bendruomenę, esančius ir buvusius mokinius, mokytojus, vadovus, pašventinta Kietaviškių progimnazijos vėliava. Po šv. Mišių progimnazijos atstovai aplankė mirusių mokytojų, mokyklos vadovų kapus, uždegė žvakeles.

Vėliau visi, pasipuošę šiai progai pagamintais Kietaviškių progimnazijos ženkliukais, rinkosi į mokytojos R. Stočkūnienės šventiškai papuoštą sporto salę, į šventinį renginį. Be galo džiugu buvo sulaukti gausaus būrio svečių. Šventėje dalyvavo LR Seimo narė dr. S. Lengvinienė, jos patarėjas E. Baleišis, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius G. Ratkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja I. Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas dr. D. Dagys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja R. V. Sadauskienė, Švietimo paslaugų centro direktorė A. Reklaitienė, Kietaviškių seniūnė J. Matkevičienė, Kietaviškių kultūros namų renginių organizatorė R. Vaičekonytė-Chveduk, Kietaviškių bendruomenės pirmininkė J. Kananavičienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius E. Kontrimas, Semeliškių gimnazijos direktorė A. Dzikevičienė, Elektrėnų meno mokyklos direktorius E. Petkevičius, Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė V. Stanislovaitienė, Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos direktorė I. Tviragienė, Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelis" direktorė J. Zaleckienė, Elektrėnų profesinio mokymo centro gimnazijos skyriaus vedėja J. Biekšienė, nemažas būrys mokinių tėvelių, svečiavosi ir savo muzikinius kūrinius dovanojo Kaišiadorių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Žilvita“.

Šventėje dalyvavę Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovai progimnazijos direktorei R. Matonienei įteikė Elektrėnų savivaldybės mero K. Vaitukaičio padėką, o visai mokytojų bendruomenei – kavos aparatą, kuris telktų burtis atokvėpio valandėlėms, skatintų maloniam bendradarbiavimui. LR Seimo narė dr. S. Lengvinienė padėkomis ir atminimo dovanėlėmis apdovanojo buvusią ilgametę mokyklos direktorę E. Janavičienę, 55 metus matematikos mokiusią mokytoją, kraštotyros muziejaus vadovę D. Gudelienę bei mokytoją, etnokultūros centro vadovę Gražiną Žalienę. Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą, dovanas bei sveikinimus!

Renginio programą parengė bei renginį vedė mokytoja G. Žalienė. 4 ir 8 klasių mokiniai kartu su juos paruošusia pradinio ugdymo mokytoja L. Živulskiene dovanojo smagius šokius. Skambėjo jaunučių ansamblio, etnokultūros centro būrelio dainos (mokyt. G. Žalienė), 1–4 klasių mokinių dainos (mokyt. D. Liupševičienė, D. Markauskienė, K. Nedzveckienė, L. Živulskienė), mokinių deklamuojami eilėraščiai, kūrybinių darbų projekto „Mano mokykla“ rašto darbų ištraukos (mokyt. J. Kazareva), bendra mokytojų atliekama daina. Direktorė R. Matonienė mokyklos 100-mečio proga Kietaviškių progimnazijos mokytojams bei darbuotojams įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles – keramikos būrelio „Molinukas“ mokinių pagamintus suvenyrus (vadovė R. Stočkūnienė), kurie prisiminimui buvo padovanoti ir renginio svečiams. Mokytoja D. Gudelienė padovanojo pačios sukurtą matematikos užduočių leidinį „Kietaviškių istorija uždaviniuose".

Progimnazijos direktorė R. Matonienė dėkojo savivaldybės vadovams, administracijai už glaudų bendradarbiavimą, dėkojo Kietaviškių progimnazijos kuratorei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei L. Viktoravičienei, taip pat buvusiai direktorei E. Janavičienei ir visiems, prisidedantiems prie Kietaviškių mokyklos kūrimo ir puoselėjimo.

Nuoširdžiai dėkojame Kietaviškių progimnazijos socialiniams partneriams, rėmėjams už paramą organizuojant Kietaviškių mokyklos 100-mečio šventę: UAB „BAUWERK BOEN“ direktoriui A. Šūmakariui, UAB „Kietaviškių gausa“ vadovui M. Pupieniui, UAB „Balkesta“ direktoriui Č. Kulikauskui, UAB „Elektrėnų mėsa“ vadovui V. Karteniui, UAB „Giris“ vadovei L. Demjanovienei. Ačiū Kietaviškių seniūnei J. Matkevičienei ir visai jos komandai už visokeriopą pagalbą organizuojant Kietaviškių mokyklos 100-mečio šventinių renginių savaitę. Ačiū mokiniams ir tėveliams, be kurių nebūtų ir mokyklos.

 

Kietaviškių progimnazijos informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų