Provincijos pareigūnų kasdienybė - per vieną žingsnį nuo nelaimės

Praėjusiais metais vien Tauragės apskrityje mažiausiai du policijos pareigūnai buvo pripažinti pažeidę tarnybinę etiką už tai, kad agresyvius, psichikos ligomis sergančius asmenis lydėjo dviese, kaip to reikalauja teisės aktai ir saugumo taisyklės, o ne po vieną. Tačiau situacija, kai taisyklių paisantys pareigūnai yra baudžiami, Policijos departamento nė kiek nejaudina.

Tokia išvada peršasi po to, kai Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ kreipėsi į Policijos departamento vadovą prašydama išnagrinėti ir įvertinti paradoksalią situaciją, kuomet Tauragės apskrities VPK dirbantis pareigūnas buvo nubaustas už tinkamą darbą.
Minėtu atveju budėjusiam dviejų policijos pareigūnų ekipažui buvo duotas  nurodymas išsiskirti ir dirbti po vieną. Ekipažo pareigūnei buvo liepta vienai sėsti į greitosios pagalbos automobilį ir lydėti agresyvų psichikos ligonį, o jos kolegai – važiuoti iš paskos tarnybiniu automobiliu.
Nenorėdamas rizikuoti jaunos kolegės sveikata ir gyvybe, patrulis susisiekė su su tokį nurodymą davusiu kolega ir susitarė, kad psichikos ligonį dėl saugumo lydės abu patruliai, o jį palydėję vyks į sekantį įvykį. Už išspręstą situaciją pareigūnas vietoje padėkos sulaukė tarnybinio patikrinimo, o jo veiksmuose neradus pažeidimų, vis tiek nubaustas bent už „neetišką“ elgesį.
Kaip paradoksaliai tai beskambėtų, vis dėl to etikos pažeidimų įrašai atsiduria policijos pareigūnų asmeninėse bylose ir „kiša koją“ jų tolimesnei karjerai. Tad pareigūną atstovaujanti profesinė sąjunga „Sandrauga“ su prašymu ištirti ir įvertinti situaciją.
Žinodama apie be reikalo pareigūnų sveikatai ir (jei pavienio patrulio prižiūrimas agresyvus „klientas“ paspruktų) visuomenei keliamą grėsmę, Policijos departamento vadovybė į problemą žvelgia formaliai ir jokių veiksmų nesiėmė, lakoniškai atsakydamas, kad dėl etikos komisijos sprendimų nieko padaryti negali.
„Šioje situacijoje policijos departamentas norėtų pasijusti neįgaliu ir apsimesti, kad etikos komisijos sprendimas prilygsta Aukščiausiojo Teismo nutarčiai. Tačiau mes tikimės, kad protingumo ir teisingumo principai vis dėl to yra svarbūs ne vien eiliniams pareigūnams, bet ir Policijos departamento vadovams“ – pabrėžia LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga "Sandrauga"<- Grįžti į atgal