Nauja galimybė siekiantiems nuolat tobulėti

Projekto „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“ metu sukurta ir įdiegta nauja interaktyvi elektroninio mokymosi paslauga, skirta sudaryti sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. Įgyvendinant projektą sudarytos galimybės suaugusiems šalies gyventojams (25-64 m. amžiaus) elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas. 

Projekto metu įdiegta „Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema“, kurioje elektroniniu būdu suaugusieji galės įgyti ir tobulinti bendrąsias kompetencijas ir profesinei veiklai reikalingas žinias 9 kompetencijų srityse. Tai Gimtoji ir valstybinė kalba, Užsienio kalba, Pilietinis ir politinis raštingumas, Teisinis raštingumas, Kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas, Verslumas, Tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija, Sveikatingumas ir Meninė saviraiška. Viso skaitmenizuota ir objektų saugykloje patalpinta 500 mokymosi programų, kurios prieinamos viešai internetu tinklapyje www.smis.lt.
Taip pat sukurta skambučių centro infrastruktūra, įgalinanti elektroninio ir telefoninio ryšio būdais konsultuoti besimokančiuosius apie saugykloje esančias mokymosi programas bei kitose duomenų bazėse esančias mokymosi galimybes.
„Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema“ sukurta taip, kad gilinti žinias būtų patogu šiuolaikiniam skubančiam žmogui ar esančiam toli nuo Lietuvos. Ši nemokama nuotolinio mokymosi sistema atveria dideles galimybes tobulėti ir tiems, kurie taupo laiką, ir tiems, kuriems sudėtinga nuvykti į paskaitą auditorijoje, todėl tikimės, kad ši paslauga bus naudinga daugeliui žmonių“, – sako projekto koordinatorė Aurelija Kurmytė.
Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Aistė Šalčiūtė
UAB „Euroreklama“<- Grįžti į atgal