Europos Sąjungos žinios

2015 m. gegužės 12 d.
LRT televizijos laidos "Duokim garo!“ šio sezono varžytuvėse laimėję muzikantai bus apdovanoti kelione į Europos Parlamentą Briuselyje.
2015 m. gegužės 6 d.
Europos Sąjungos ekonomikai palankūs vėjai skatina augimą. Pagal Europos Komisijos 2015 m. pavasario prognozę trumpalaikiai veiksniai skatina ES ciklinį ekonomikos pakilimą, kuris kitu atveju būtų nuosaikesnis. Europos šalių ekonomiką vienu metu veikia daug palankių veiksnių. Naftos kainos išlieka palyginti žemos, pasaulinis augimas stabilus, euro kursas toliau krenta, o ES vykdoma palanki ekonominė politika.
2015 m. balandžio 28 d.

Europos Komisija 70 mln. eurų padidins savo įnašą, skirtą užtikrinti, kad Černobylio elektrinės vietoje Ukrainoje būtų visiškai atkurta saugi aplinka.

2015 m. balandžio 22 d.

Europos Komisija trečiadienį ketina pateikti kaltinimų Rusijos dujų bendrovei "Gazprom“ dėl konkurencijos pažeidimų.

2015 m. balandžio 1 d.

2014 m. pabaigoje atlikta Eurobarometro apklausa parodė, kad beveik visi apklausti europiečiai (94 proc.) sutinka, jog lyčių lygybė yra viena svarbiausių teisių.

2015 m. kovo 25 d.

Europos Komisija kovo 25 d. patvirtino 22 naujas 2014-2020 m. daugiametes nacionalines programas, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo (VSF); bendras šių programų biudžetas - maždaug 1,8 mlrd. EUR. Vėliau per šiuos metus bus patvirtintos dar 36 nacionalinės programos. Pagal šias dvi ES finansavimo kryptis remiamos valstybių narių pastangos prieglobsčio, migracijos, integracijos ir vidaus saugumo srityse.

...
2015 m. kovo 24 d.

Dvejus metus iš eilės Europos keliuose žuvusių žmonių skaičiaus mažėjimas buvo labai ryškus, tačiau pirmieji pranešimai apie 2014 m. žuvusiuosius keliuose nuvilia. Kovo 24 d. paskelbtais duomenimis, žuvusiųjų keliuose skaičius, palyginti su 2013 m., sumažėjo 1 proc. Prieš tai (2012 ir 2013 m.) žūčių sumažėjo 8 proc. 2014 m. 28 ES valstybėse narėse iš viso žuvo 25 700 žmonių. Nors tai 5 700 mažiau nei 2010 m., tačiau buvo numatyta, kad žūčių bus dar mažiau. Visa apžvalga pateikta priede.

...
2015 m. kovo 24 d.

Europos Komisija paskelbė naujus duomenis, iš kurių matyti, kad 2014 m. beveik 2500 ES vartotojams pavojingų produktų, nuo žaislų iki variklinių transporto priemonių, buvo neleista įvežti į ES arba pašalinta iš rinkos. 12 metų Europos Komisija drauge su ES valstybėmis narėmis siekia užtikrinti, kad Europos rinkose pateikiamos vartojimo prekės būtų saugios. Šiuo tikslu naudojama ankstyvojo perspėjimo dėl pavojingų ne maisto produktų sistema.

...
2015 m. kovo 9 d.

Kovo 9 d. Europos Komisija paskelbė 2015 m. ES teisingumo rezultatų suvestinę, kurioje pateikiama valstybių narių teisingumo sistemų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo apžvalga.

2015 m. kovo 6 d.

Kovo 5 d., energetikos ministras Rokas Masiulis dalyvavo Briuselyje vykusioje Energetikos taryboje, kurios metu vyko diskusija apie svarbiausius tikslus, kuriuos turėtų pasiekti ES, kurdama Energetikos Sąjungą. Ši diskusija vyko Europos Komisijos vasario 25 d. pateiktų pasiūlymų dėl Energetikos Sąjungos sukūrimo pagrindu. Ministras pabrėžė, kad kertinės Energetikos Sąjungos sukūrimo dimensijos yra energetinis saugumas ir energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas, kurios taip pat yra svarbiausi t

...
2015 m. kovo 4 d.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras praneša, kad, Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės tyrimų duomenimis, pastarosiomis dienomis, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija daugelio miestų aplinkos ore buvo padidėjusi, o kai kuriuose miestuose viršijo 50-ies µg/m³ paros ribinę vertę. Vyraujant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms didžiausią įtaką oro užterštumo padidėjimui galėjo turėti vietiniai taršos šaltiniai (energetikos įmonės, individualių namų šildymo įrenginiai,

...
2015 m. kovo 2 d.

Šiandien paskelbtais Eurostato duomenimis, 2015 m. sausio mėnesį nedarbo lygis Europos Sąjungoje sudarė 9,8 proc. Tai yra mažiau, palyginus su praėjusiais metais, kuomet nedarbas sudarė atitinkamai 9.9 proc. gruodį ir 10,6 proc. sausį.

2015 m. vasario 20 d.
Vasario 18 d. Europos Komisija pradėjo rengti plataus užmojo planą, skirtą kovai su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Komisijos narių kolegija surengė pirmuosius politinius debatus dėl svarbiausių veiksmų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingesnį ir skaidresnį požiūrį į mokesčius Europos Sąjungoje.
2015 m. vasario 19 d.
Vasario 18 d. Europos Komisija ėmėsi pirmųjų žingsnių kuriant tikrą bendrąją kapitalo rinką, kuri atvers naujas Europos įmonių finansavimo galimybes ir panaikins kliūtis tarpvalstybinėms investicijoms ES. Tuo tikslu pradėtos tris mėnesius truksiančios konsultacijos dėl galimų priemonių bendrai kapitalo rinkai sukurti.
2015 m. vasario 2 d.

Šiandien ES skelbia apie naujas dotacijas, kuriomis bus siekiama mažinti valstybių narių mokslinių tyrimų kompetencijos skirtumus ir visoje Europoje didinti konkurencingumą bei skatinti ekonomikos augimą. Šios dotacijos bus skiriamos pagal naują mokslo įstaigų susiejimo (angl. Teaming) priemonę ir padės gerinti mokslinių tyrimų rezultatus ir didinti investicijas prasčiau mokslinius tyrimus vykdančiose šalyse. Iš programos "Horizontas 2020“ lėšų finansuoti buvo atrinktas 31 ši

...