Europos Sąjungos žinios

2014 m. vasario 11 d.
Vasario 11 d. yra Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 diena, ja siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į saugą ir saugumą Europoje, primenama apie bendrą numerį 112 ir galimybę juo išsikviesti skubią pagalbą. Bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 galima nemokamai skambinti fiksuotojo ryšio ir mobiliaisiais telefonais visose ES šalyse. Šį numerį surinkęs asmuo sujungiamas su atitinkama pagalbos tarnyba (vietos policija, ugniagesiais arba medicinos tarnyba).
2014 m. vasario 10 d.
Vasario 11-ąją daugelis Europos Sąjungos šalių mini Saugesnio interneto dieną. Lietuvoje irgi prasideda tam skirta savaitė, kurios metu įvairios organizacijos ir verslo atstovai pasakos mokiniams apie saugų elgesį internete.
2014 m. vasario 10 d.
Ūkio ministerijoje veikiantis Lietuvos SOLVIT centras 2013 m. padėjo lietuviams spręsti tarpvalstybines problemas dėl leidimų gavimo gyventi kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, vizų trečiosios šalies pilietybę turintiems jų šeimos nariams.
2014 m. vasario 7 d.
Vasario 4 d. Europos Parlamentas balsavo už lėktuvų keleivių teisių reglamento pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti šias teises, taip pat suteikti daugiau aiškumo keleiviams ir skrydžių bendrovėms. Šie pakeitimai dar bus derinami su ES Taryba.
2014 m. vasario 6 d.
Šiemet paaiškėjo Europos Parlamento narių pozicija dėl pirmą kartą bibliotekų istorijoje ES Komisijai pateikto Rašytinio pareiškimo dėl bibliotekų įtakos Europos Sąjungos gyventojams.
2014 m. vasario 6 d.
Ketvirtadienį Europos Parlamentas pritarė tam, kad sunkumų turintys bankai pirmiausia būtų pertvarkomi paties bankų sektoriaus sukauptomis lėšomis, o ne mokesčių mokėtojų pinigais. EP atstovai toliau derėsis dėl galutinio reglamento teksto su ES Taryba. Šis teisės aktas pasitarnaus kuriamai Europos bankų sąjungai, kuria siekiama užkirsti kelią ateities krizėms.
2014 m. vasario 4 d.
Vasario 11 d. Briuselyje daugiau kaip 100 įvairų Europos miestų merų ir vietos valdžios institucijų atstovų diskutuos apie Europos Sąjungos piliečių laisvo judėjimo problemas ir galimybes.
2014 m. vasario 3 d.
Lietuva yra sukūrusi teisinę korupcijos prevencijos ir kovos su ja sistemą. Šiandienos ataskaitoje Europos Komisija siūlo Lietuvai teikti pirmenybę stambesnių bylų tyrimui ir imtis priemonių korupcijai viešojo pirkimo srityje nustatyti, didžiausią dėmesį skiriant vietos lygmeniui ir sveikatos priežiūros sektoriui. Komisija taip pat siūlo Lietuvai parengti kovos su neoficialiais mokėjimais sveikatos priežiūros sistemoje strategiją ir gerinti išrinktų bei paskirtų pareigūnų interesų konfliktų dekl...
2014 m. sausio 29 d.
Sausio 29 d. Europos Komisija paskelbė gaires, skirtas toms ES valstybėms narėms, kuriose dėl galiojančių taisyklių piliečiai netenka balsavimo nacionaliniuose rinkimuose teisės vien todėl, kad jie pasinaudojo laisvo judėjimo teise ES. Šiuo metu tokia tvarka galioja penkiose ES valstybėse narėse - Danijoje, Airijoje, Kipre, Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nors pagal galiojančias ES sutartis valstybės narės turi kompetenciją nuspręsti, kam suteikti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, to...
2014 m. sausio 29 d.
Sausio 29 d.Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kurių tikslas - užkirsti kelią didžiausiems ir sudėtingiausios struktūros bankams užsiimti rizikinga prekybos savo sąskaita veikla. Naujosios taisyklės taip pat suteikia priežiūros institucijoms teisę reikalauti, kad tokie bankai atskirtų tam tikrą potencialiai rizikingą prekybos veiklą nuo indėlių priėmimo veiklos, jei dėl to kyla pavojus finansiniam stabilumui. Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija ėmėsi papildomų priemonių, kuriomis siekiama p...
2014 m. sausio 28 d.
2014-ųjų pradžioje įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintai bendrai ES patentų išdavimo tvarkai, Lietuvos ir kitų šalių išradėjai galės patentuoti savo išradimus Europos Sąjungoje paprasčiau, pigiau ir greičiau.
2014 m. sausio 27 d.
Šiandien Europos Komisija patvirtino Graikijos sprendimą prisijungti prie 15 šalių, jau taikančių ES taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisę taikyti joms nutraukiant santuoką ar siekiant gyventi skyrium.
2014 m. sausio 24 d.
Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės vadovaujama delegacija dalyvauja Baltijos, Šiaurės šalių ir Lenkijos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų susitikime Stokholme (Švedija), kur aptariami gilėjančios Europos integracijos keliami iššūkiai valstybiniams auditoriams.
2014 m. sausio 23 d.
Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nariai ketvirtadienį pasiūlė bausti sekso pirkėjus. Jų nuomone, tai leis veiksmingiau kovoti su prostitucija. Europarlamentarai su nerimu pažymi, kad dėl skurdo ir ekonominių sunkumų vis daugiau moterų ir mergaičių priverstos užsiimti prostitucija.
2014 m. sausio 23 d.
Sausio 22 d. Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio ministerijos parengtą nutarimo "Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius“ projektą.