Europos profesinė kortelė

Europos profesinė kortelė yra elektroninė procedūra, kuria naudodamasis galite pasiekti, kad jūsų profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos kitoje ES šalyje.

Ši procedūra paprastesnė ir greitesnė negu įprastinės kvalifikacijų pripažinimo procedūros, be to, ji skaidresnė – savo paraiškos nagrinėjimą galite stebėti internetu, o jau įkeltus dokumentus dar kartą panaudoti rengdamas naujas paraiškas, skirtas kitoms šalims.
Šiuo metu Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra galite naudotis tik tuomet, jei esate:
* bendrosios praktikos slaugytojas,
* vaistininkas,
* fizioterapeutas,
* kalnų gidas,
* nekilnojamojo turto agentas.
Kitų profesijų atstovai, norintys, kad jų profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos, turės atlikti įprastines procedūras. Ateityje Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra gali būti taikoma ir kitoms profesijoms.
Galite naudotis Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra, jeigu:
* norite retkarčiais laikinai dirbti pagal savo profesiją kitoje ES šalyje (laikinas judumas) ARBA
* norite įsikurti kitoje ES šalyje ir joje verstis savo profesija nuolat (įsisteigimas).

! Europos profesinė kortelė nėra materiali kortelė. Tai elektroninis įrodymas, kad atlikote administracines patikras ir jūsų profesinė kvalifikacija pripažinta šalyje, kurioje norite dirbti (priimančiojoje šalyje), arba kad jūs atitinkate sąlygas, kad galėtumėte toje šalyje laikinai teikti paslaugas.

Paraišką patvirtinus, galėsite gauti Europos profesinės kortelės pažymą PDF formatu. Joje bus nurodytas numeris, kuriuo naudodamasis jūsų būsimas darbdavys gali internete patikrinti, ar jūsų Europos profesinė kortelė galioja.
Jei ketinate šalyje įsikurti ilgam (tokiu atveju tai yra įsisteigimas), prieš pradedant dirbti pagal profesiją jums gali reikėti užsiregistruoti verslo registre arba atlikti papildomas patikras. Pasiteiraukite nacionalinių institucijų English , ar tai reikia daryti jūsų atveju.

Europos profesinės kortelės privalumai

  • * Jūsų šalies institucijos padės jums parengti paraišką, patikrins, ar ji yra tinkama ir ar nieko netrūksta. Jos taip pat patvirtins jūsų dokumentų autentiškumą ir galiojimą.
* Jei ateityje norėsite pateikti paraišką kitoje šalyje įsikurti ilgam arba laikinai teikti paslaugas, sistemoje jau bus jūsų byla ir jums nebereikės pateikti visų dokumentų iš naujo. Taigi vėliau teikdamas paraiškas sutaupysite laiko.
* Jei už jūsų paraišką atsakingos priimančiosios šalies institucijos per nustatytą laikotarpį nepriims galutinio sprendimo, pripažinimas bus suteiktas automatiškai ir jūs galėsite gauti Europos profesinės kortelės pažymą.

Daugiau skaitykite http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lt.htm<- Grįžti į atgal