Europos Komisija pradeda išsamų tyrimą dėl Liuksemburgo valstybės pagalbos apmokestinant „McDonald’s“

Komisija pradėjo oficialų tyrimą dėl Liuksemburgo valstybės pagalbos bendrovei McDonald’s taikant apmokestinimo tvarką. Komisija preliminariai mano, kad Liuksemburgo sprendimu dėl mokesčių galėjo būti nustatyta McDonald’s palanki mokesčių tvarka ir taip pažeistos ES valstybės pagalbos taisyklės.

Komisija visų pirma įvertins, ar Liuksemburgo valdžios institucijos selektyviai nukrypo nuo Liuksemburgo mokesčių įstatymo nuostatų ir Liuksemburgo bei JAV sutarties dėl dvigubo apmokestinimo ir taip suteikė bendrovei „McDonald’s“ pranašumo, kuriuo negalėjo pasinaudoti kitos bendrovės, kurių faktinė ir teisinė padėtis panaši.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager: „Pagal ES valstybės pagalbos taisykles, sprendimą dėl mokesčių, kuriuo bendrovei „McDonald’s“ leidžiama nemokėti mokesčių už naudojimąsi nuosavybės teisėmis Europoje, nei Liuksemburge, nei JAV, reikia vertinti itin atsargiai. Jei sprendimas nukrypsta nuo Liuksemburgo bendrojo mokesčių įstatymo nuostatų, jis gali sukelti daug problemų. Šalių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo paskirtis – išvengti dvigubo apmokestinimo, o ne pateisinti dvigubą neapmokestinimą.“

Remdamasi dviem Liuksemburgo valdžios institucijų 2009 m. priimtais sprendimais dėl mokesčių, bendrovė „McDonald's Europe Franchising“ nuo to laiko nemokėjo pelno mokesčio, nors jos pelnas buvo labai didelis (2013 m. – daugiau nei 250 mln. EUR). Šis pelnas gautas iš mokėjimų, kuriuos restoranai franšizės gavėjai Europoje ir Rusijoje sumokėjo už teisę naudotis „McDonald’s“ prekės ženklu ir susijusiomis paslaugomis. Už bendrovės strateginius sprendimus yra atsakinga bendrovės pagrindinė būstinė Liuksemburge, tačiau bendrovė turi dar du filialus: filialą Šveicarijoje, kurio veikla yra nelabai susijusi su franšizių teisėmis, ir filialą JAV, kuris nevykdo jokios faktinės veiklos. Bendrovės gauti mokėjimai už naudojimąsi nuosavybės teisėmis bendrovės viduje pervedami jos JAV filialui.

2014 m. vasarą, spaudoje pasirodžius kaltinimams, kad Liuksemburge bendrovei „McDonald’s“ taikoma palanki apmokestinimo tvarka, Komisija paprašė pateikti informacijos apie sprendimus dėl mokesčių. Profesinės sąjungos Komisijai vėliau pateikė papildomos informacijos. Atlikusi vertinimą Komisija iki šiol nustatė, kad ypač antrasis sprendimas dėl mokesčių buvo pagrindas, dėl kurio bendrovė „McDonald's Europe Franchising“ nuo 2009 m. praktiškai nemokėjo pelno mokesčio nei Liuksemburge, nei JAV. Visų pirma, tai buvo įmanoma dėl šių priežasčių:
■ Pirmuoju Liuksemburgo valdžios institucijų sprendimu dėl mokesčių, priimtu 2009 m. kovo mėn., patvirtinta, kad „McDonald's Europe Franchising“ neprivalo mokėti pelno mokesčio Liuksemburge, nes pelnas turi būti apmokestintas JAV. Tai buvo pagrįsta Liuksemburgo ir JAV sutartimi dėl dvigubo apmokestinimo. Pagal minėtą sprendimą „McDonald’s“ privalėjo kiekvienais metais pateikti įrodymus, kad mokėjimai už naudojimąsi nuosavybės teisėmis, kurie per Šveicariją buvo persiųsti į JAV, buvo deklaruoti ir apmokestinti JAV ir Šveicarijoje.
■ Tačiau, priešingai, nei manė Liuksemburgo mokesčių institucijos, priimdamos pirmąjį sprendimą, pelnas JAV nebuvo apmokestinamas. Pagal siūlomą Liuksemburgo įstatymo aiškinimą bendrovės „McDonald's Europe Franchising“ veiklos vieta mokesčių tikslais buvo JAV, tačiau pagal JAV įstatymus ji JAV tokios vietos neturėjo. Todėl „McDonald’s“ negalėjo pateikti įrodymų, kad pelnas buvo apmokestintas JAV, kaip reikalauta pirmajame sprendime (toliau pateikta daugiau informacijos).
■ Bendrovė „McDonald’s“ tai paaiškino prašyme priimti antrą sprendimą, kuriame primygtinai tvirtino, kad Liuksemburgas visgi neturėtų apmokestinti pelno, kuris nebuvo apmokestintas JAV. 2009 m. rugsėjį Liuksemburgo valdžios institucijos priėmė antrąjį sprendimą dėl mokesčių, pagal kurį „McDonald’s“ nebeprivalo įrodyti, kad pajamos buvo apmokestintos JAV. Šiuo sprendimu patvirtinta, kad „McDonald's Europe Franchising“ pajamos neapmokestinamos Liuksemburge, net jeigu buvo patvirtinta, kad jos neapmokestinamos ir JAV.

Antruoju sprendimu Liuksemburgo valdžios institucijos nusprendė neapmokestinti beveik visų bendrovės „McDonald's Europe Franchising“ pajamų.

„McDonald’s“ argumentai, pateikti Liuksemburgo mokesčių institucijoms

Jeigu bendrovės šalyje vykdo apmokestinamą veiklą (turi nuolatinę buveinę), jos paprastai privalo mokėti pelno mokesčius už toje šalyje gautą pelną. Tam bendrovė turi vykdyti tam tikrą verslo veiklą.

Liuksemburgo valdžios institucijoms „McDonald’s“ teigė, kad „McDonald's Europe Franchising“ JAV filialas yra „nuolatinė buveinė“ pagal Liuksemburgo įstatymus, nes jis vykdė pakankamai veiklos, kad galėtų būti laikomas tikra JAV buveine. Tuo pačiu bendrovė „McDonald’s“ teigė, kad jos JAV filialas nebuvo „nuolatinė buveinė“ pagal JAV įstatymus, nes JAV mokesčių institucijų požiūriu bendrovės JAV filialas nevykdė pakankamai verslo veiklos ar prekybos JAV.

Todėl Liuksemburgo valdžios institucijos pripažino, kad „McDonald's Europe Franchising“ JAV filialas yra ta vieta, kurioje turi būti apmokestinama didžiausia pelno dalis, kai JAV mokesčių institucijos to nepripažino. Vadinasi, Liuksemburgo institucijos atleido bendrovę nuo pelno mokesčio Liuksemburge, žinodama, kad jos pelnas iš tikrųjų nebuvo apmokestinamas JAV.

Komisijos tyrimo sritis

Komisija toliau nagrinės, ar ji pagrįstai mano, kad, remiantis visų pirma antruoju sprendimu dėl mokesčių, bendrovei „McDonald's Europe Franchising“ nustatyta palanki apmokestinimo tvarka ir taip pažeistos ES valstybės pagalbos taisyklės.

Komisija pirmiausia įvertins, ar Liuksemburgo valdžios institucijos selektyviai nukrypo nuo Liuksemburgo mokesčių įstatymo nuostatų ir Liuksemburgo bei JAV sutarties dėl dvigubo apmokestinimo ir ar Liuksemburgo valdžios institucijos tokiu būdu nesuteikė bendrovei „McDonald’s“ pranašumo, kuriuo negalėjo pasinaudoti kitos bendrovės, kurių faktinė ir teisinė padėtis panaši. Šis tyrimas nekvestionuoja bendrosios Liuksemburgo mokesčių tvarkos.

Pradėjus išsamų tyrimą suinteresuotoms trečiosioms šalims ir atitinkamoms valstybėms narėms suteikiama galimybė pateikti pastabų. Tyrimo rezultatų tai iš anksto nenulems.

Pagrindiniai faktai

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 1 dalį valstybės pagalba, kuri daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai ir gali iškraipyti konkurenciją palaikydama tam tikras įmones, yra iš esmės nesuderinama su ES bendrąja rinka.

Pagal ES valstybės pagalbos taisykles sprendimai dėl mokesčių savaime nėra problema, jeigu jais tiesiog patvirtinama, kad tos pačios grupės bendrovių apmokestinimo tvarka atitinka susijusius mokesčių teisės aktus. Tačiau sprendimai dėl mokesčių, kuriais suteikiama atrankinė mokesčių lengvata (taigi, ir subsidija) tam tikroms bendrovėms, gali labai iškraipyti konkurenciją ES bendrojoje rinkoje ir pažeisti ES valstybės pagalbos taisykles.

Komisija tiria valstybių narių sprendimų dėl mokesčių praktiką nuo 2013 m. birželio. 2014 m. gruodį ji išplėtė savo informacijos užklausų taikymo sritį, kad ji apimtų visas valstybes nares. 2015 m. spalio mėn. Komisija nusprendė, kad sprendimais dėl mokesčių bendrovėms „Fiat“ Liuksemburge ir „Starbucks“ Nyderlanduose suteikta neteisėtų atrankinių mokesčių lengvatų pažeidžiant ES valstybės pagalbos taisykles. Šiuo metu Komisija taip pat atlieka išsamius valstybės pagalbos tyrimus, susijusius su sprendimais dėl mokesčių, skirtais bendrovėms „Apple“ Airijoje, „Amazon“ Liuksemburge ir Belgijos sprendimų dėl perviršinio pelno sistemai.

Nekonfidenciali sprendimo pradėti tyrimą versija Nr. SA.38945 bus paskelbta Valstybės pagalbos registrekonkurencijai skirtoje interneto svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodyti valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje State Aid Weekly e-News.

http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/03122015_valstybes_pagalba_lt.htm<- Grįžti į atgal