Semeliškių vaikų darželyje „Gandriukas“ įgyvendinta 2019-2021 metų sveikatos stiprinimo programa „Aukim stiprūs ir sveiki “

Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“ įgyvendino 2019-2021 metų sveikatos stiprinimo programą „Aukim stiprūs ir sveiki“. Įgyvendinant šią programą  siekėme ugdyti visapusišką ir sveiką asmenybę į ugdymo procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus, bendromis pedagogų bei bendruomenės pastangomis kūrėme sveikatai palankią fizinę aplinką.

Darželio  administracija, pedagogai ir nepedagoginiai darbuotojai,  sveikatos priežiūros specialistas, ugdytiniai ir jų tėvai siekėme  sukurti palankias sąlygas vaikų sveikatingumui užtikrinti. Atsakomybę už vaiko sveikatą bei visapusišką ugdymą lygiomis teisėmis dalijosi darželis ir šeima siekiant įgyvendinti įstaigos sveikatos stiprinimo programą 2019-2021 m. pagal galimybes.

Vaikų sveikatingumas vyko šiomis kryptimis:

  • Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas;
  • Asmens higienos įgūdžių ir saugios gyvensenos ugdymas;
  • Sveikos mitybos įpročių formavimas;
  • Grūdinimas ir fizinio aktyvumo optimizavimas.

 

Rengėme ir įgyvendinome sveikatos stiprinimo šventes, pramogas, dalyvavome sveikatos stiprinimo renginiuose.

Darželyje organizuojami kasmetiniai sveikos ir saugos gyvensenos renginiai:  „Rudens fantazijos“; Higienos mokymai „Mokau draugus taisyklingai plauti rankytes“, „Švara ir tvarka“, „Graži ir sveika šypsena“, „Mano draugas vanduo“. Sporto šventės: „Bėgam takeliu“, „Rytas su mankšta“, „Kamuolio diena“, „Žvalūs vaikai “,Spalvoti darbai“, „Pučiu ne dūmus, o muilo burbulus“, „Plokščiapėdystės profilaktika“, „Sportuoju ir augu sveikas“, „Diena be automobilio“,

„ Sveikos mitybos pamokėlės, „Pasaulinė vandens diena“, „Sveikas maistas – sveikas Aš“, „Sveikatai nepalankūs maisto produktai“, „Ar pažįstate daržoves“. Saugios aplinkos renginiai: „Saugus elgesys namuose“, „Būk saugus kelyje“, „Saugus kelias į darželį“, „Saugi vasara“, „Savaitė be patyčių“, „Pasaulinė triukšmo diena“. Ekologiniai projektai: „Žalioji palangė“ „Žemė mano delnuose“.

Darželis „Gandriukas““ dalyvauja ES finansuojamoje programoje: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘.

Darželio Vaiko gerovės komisija. Susirinkimų metu aptariami individualūs vaikų poreikiai, ugdymo programos, metodai ir būdai. Analizuojamas pagalbos vaikui teikimo poreikis ir galimybės, pagalbos efektyvinimo būdai. Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo klausimais: tėvais, Visuomenės sveikatos biuru, Psichologine-pedagogine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.                    

„AUKIM STIPRŪS IR SVEIKI“ programos įgyvendinimas baigėsi sporto švente darželio teritorijoje. Sporto šventėje buvo panaudotos visos STEAM netradicinės priemonės, kurias pagamino ikimokyklinio ugdymo mokytojos D. Slomskaitė, L. Malašauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjos B. Petrauskienė ir G. Boldyreva.

Direktorė Angelė Budėnienė ugdytiniams, ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir mokytojų padėjėjams įteikė padėkas ir dovanėles. 

 

                      Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė SLOMSKAITĖ

 

 

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų