Semeliškėse lankėsi Vilniaus senjorai

Rugpjūčio 8-osios ryte Semeliškių miestelis pasitiko didelį autobusą, vežantį net 36 senjorus. Tai Vilniaus žemės ūkio senjorų klubo, mininčio veiklos 20-metį, nariai, kurie atvyko aplankyti Elektrėnų miestą, pakeliui užsukdami ir į Semeliškių miestelį.

Šiam Klubui priklauso išėję į užtarnautą poilsį specialistai, kurie vienaip ar kitaip susiję su žemės ūkiu – veterinarijos, žemėtvarkos, agronomijos ir kt. profesijų atstovai. Šis Klubas jungia apie 120 narių, kurių pagrindinė veikla – kultūrinė. Senjorai vasaros metu daug keliauja, aplankė beveik visas savivaldybes, kelionė į Elektrėnų savivaldybę jau 62-a, o Semeliškes pasirinko todėl, kad šiame miestelyje aktyvi kultūrinė veikla, o pats miestelis yra vienas seniausių Lietuvoje. Kitais metų laikais Klubo nariai organizuoja vakarones, rengia susitikimus su įdomiais žmonėmis, organizuoja knygų pristatymus.

Po pažinties su Vilniaus senjorais Semeliškių gimnazijoje, supažindinau juos su mūsų miestelio istorija, architektūros paminklais, lankomomis vietomis. Pirmiausia autobusu nuvykome prie masinės žydų kapavietės, kur 1941 m. spalio 6 d. buvo nužudyti ir užkasti 960 Semeliškių, Vievio ir Žaslių žydų tautybės Lietuvos piliečių. Vėliau aplankėme Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčią, mininčią 240 metų jubiliejų, priminiau parapijos ir keturių bažnyčių pastatymo, bažnyčios vertybių – Didžiojo altoriaus, paveikslų, vargonų, 2007 m. atrasto požeminio rūsio – istorijas, šventoriuje svečiai apžiūrėjo ir susidomėję klausėsi mano pasakojimo apie 1442 metais nulietą vieną seniausių Lietuvoje esančių varpų bei kitus du varpus, saugomus varpinėje. Papasakojau apie buvusį getą – Parapijos namus, apie ten renovacijos metu rastą lentelę, kur surašyta pastatymo istorija. Dar aplankėme Semeliškių valsčiuje nužudytiems partizanams pastatytą monumentą, ant kurio iškalti 48 partizanų vardai, pavardės, slapyvardžiai.

Nuoširdžiai dėkoju nuostabiems Klubo senjorams už suteiktą galimybę prisiminti gidės profesiją. Gide dirbau virš 25-erių metų, keliaudama su turistais po Italiją, Graikiją, Austriją, Prancūziją, Čekiją, Slovakiją, Ispaniją, Portugaliją, Kroatiją, Serbiją, nykštukines Europos valstybes ir kt.

Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų