Vyriausybė siekia apsaugoti pranešančius ir apie smulkią pareigūnų korupciją

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam įstatymų projektų paketui, kuris leis išsaugoti asmenų, pranešusių apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų galimai padarytas ar daromas korupcines veikas, konfidencialumą.

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos dėl nukentėjusiųjų ir liudytojų anonimiškumo tik baudžiamajame procese, tačiau to pasigendama viešojo administravimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo procedūrose, administraciniame ir civiliniame procese.
Siūloma įtvirtinti galimybę neatskleisti duomenų apie žmones, kurie pranešė apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galbūt padarytą ar daromą korupcinio pobūdžio administracinį, darbo drausmės ar tarnybinį nusižengimą.
„Visuomenės narių nepakankamą aktyvumą atskleidžiant valstybėje daromus pažeidimus neretai lemia neigiamų padarinių jiems asmeniškai pavojus. Šios pataisos sudarys galimybes išsaugoti asmenų, pranešusių apie korupciją, konfidencialumą, užtikrinti efektyvesnę šių asmenų teisinę apsaugą“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
2014 m. atlikus sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“ paaiškėjo, kad tik 18 proc. Lietuvos gyventojų, 36 proc. įmonių vadovų ir 29 proc. valstybės tarnautojų praneštų apie korupciją. Taip pat šių tikslinių grupių buvo klausiama apie nenoro pranešti apie korupcijos atvejus priežastis. Visose grupėse dažniausiai buvo nurodoma, kad pranešusieji apie tokius įvykius gali rimtai nukentėti.
Priėmus šiuos teisės aktus viešajame sektoriuje galėtų reikšmingai padidėti pranešančiųjų apie pažeidimus asmenų skaičius bei sumažėti korupcinio pobūdžio pažeidimų lygis, o tai leistų ne tik išvengti netinkamo valstybės turto panaudojimo bei biudžeto lėšų švaistymo, bet ir neabejotinai padidintų viešojo sektoriaus skaidrumą, investicinį mūsų šalies patrauklumą.
Vyriausybei pritarus šiems projektams, juos turės svarstyti Seimas.

Bernardinai.lt<- Grįžti į atgal