Vyriausybė pritarė migracijos sistemos reformai

Vyriausybė šiandien pritarė migracijos procesų optimizavimo ir migracijos sistemos pertvarkos planui, kuriame siūloma naikinti Migracijos departamentą, o jo funkcijas perduoti Policijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT).

Pertvarkos tikslas – optimizuoti migracijos procesų valdymą, sukuriant vientisą organizacinę sistemą, kuri būtų pagrįsta aiškiais pavaldumo ir koordinavimo ryšiais, su griežtai apibrėžta institucijų atsakomybe migracijos politikos įgyvendinimo srityje.
Pagal šį planą Migracijos departamentą numatoma likviduoti, panaikinant 80 pareigybių, dalį jų perskirstant Policijos departamentui ir VSAT, kurioms perduodamos Migracijos departamento vykdytos funkcijos.
Policija bus atsakinga už imigracijos politikos įgyvendinimą ir Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų vykdymą: asmens dokumentų išdavimą Lietuvos piliečiams, sprendimų dėl dokumentų išdavimo užsieniečiams priėmimą ir dokumentų išdavimą, taip pat vykdys funkcijas, susijusias su nacionalinių vizų išdavimu, Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų užbaigimu bei tvarkys užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą. Tam policijai reikėtų 30 papildomų pareigybių.
VSAT bus atsakinga už prieglobsčio procedūrų vykdymą, užsieniečių grąžinimą ir išsiuntimą bei vykdys centrinės institucijos, atsakingos už konsultacijas dėl vizų, funkcijas. Tam tarnybai reikėtų 13 papildomų pareigybių.
Aiškiai apibrėžus institucijų atsakomybės sritis ir panaikinus perteklines grandis, migracijos politikos įgyvendinimas bus organizuojamas ir kontroliuojamas efektyviau. Bus panaikinta perteklinė sprendimų priėmimo grandis, nustatyta optimali funkcijų vykdymo vieta, greičiau priimami sprendimai. Be to, atsisakius tarpinių proceso grandžių bus sutaupyta lėšų, optimizuotas pareigybių skaičius, pats procesas taps skaidresnis, liks mažiau galimybių korupcijai reikštis.
Pertvarką planuojama įgyvendinti iki 2016 m. sausio 1 d.

Bernardinai.lt
Vyriausybės kanceliarija<- Grįžti į atgal