Virginija Baltraitienė: „Mūsų tikslas auginti kaimą“

 „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą pavadinčiau dėlione, kurią dėliojame, ir mes ministerijoje, ir žemdirbiai, ir verslas. O galutinis rezultatas priklauso nuo mūsų pačių. Šiuo metu kuriamos taisyklės, vėliau pagal jas bus skirstoma parama mūsų ūkininkams“, –  sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa buvo patvirtinta vasario 13 d. Nuo to laiko intensyviai ruošiamos įgyvendinimo taisyklės ir skelbiami paraiškų šaukimai.
 Programa itin domisi jaunieji ūkininkai, nes jie paramos gali kreiptis ne tik pagal atskirą veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, bet yra labiau skatinami ir dalyvaujant kitose priemonėse. Jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, suteikiamas net 20 proc. didesnis paramos intensyvumas, teikiami prioritetiniai balai. Pareiškėjams, jaunesniems kaip 40 m., prioritetiniai balai teikiami ir pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.
Paraiškos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ priimamos nuo balandžio 1 iki 30 d. 2015 m. paraiškų surinkimui skirta 20 mln. eurų.
 Jaunieji ūkininkai, turintys jau veikiančius ūkius, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4000 iki 7999 EUR gali prašyti paramos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškos pagal šią veiklą priimamos nuo balandžio 1 iki birželio 30 d. 2015 m. paraiškų surinkimui skirta 4 mln. Eur.
Dar viena galimybė gauti paramą jauniesiems ūkininkams, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8000 EUR – tai priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškų 2015 m. surinkimui  pagal šią veiklą  skirta net 150 mln. eur. „Mūsų siekis sugrąžinti jaunimą į kaimą, kurti naujas darbo vietas regionuose. Kaimą reikia auginti, o tai gali padaryti jauni žmonės, todėl jiems skiriama daugiausia dėmesio ir nemažos lėšos“, –  teigia žemės ūkio ministrė.
Žemės ūkio ministrė taip pat pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino paramos teikimo tvarką gamtinių ar specifinių kliūčių turinčiose vietovėse ūkininkaujantiems žemdirbiams. Paraiškos priimamos nuo balandžio 13 d., šiai priemonei įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiui skirta daugiau kaip 287 mln. eurų.
Jau artimiausiu metu bus patvirtintos įgyvendinimo taisyklės žemės ūkio valdų modernizavimui. Paraiškų surinkimas prasidės nuo gegužės 4 d. ir vyks 2 mėnesius.
Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa orientuota ne tik į jaunuosius ūkininkus, ketinama daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai. Jau patvirtintos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės. Šia priemone siekiama atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas, skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose. Šiai priemonei 2014-2020 m. laikotarpiui skirta 6,5 mln. Eur, paraiškos priimamos nuo balandžio 13 d.

Žemės ūkio ministerijos inf.<- Grįžti į atgal