Techninės apžiūros ženklai-lipdukai nėra privalomi

Susisiekimo ministerija atkreipia dėmesį, kad atlikus tiek pirmą, tiek ir pakartotinę transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą, ženklas-lipdukas nėra privalomas, nebent to pageidauja transporto priemonės valdytojas.

Tai numato 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojęs susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus įsakymas, kuriuo buvo patvirtinta motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros taisyklių aprašo naujoji redakcija.
Privalomosios techninės apžiūros dokumentai – įrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) ir rezultatų kortelė (ataskaita) – išduodami atlikus ir ketinamos registruoti transporto priemonės apžiūrą, jei tik nenustatoma draudžiančių ją eksploatuoti trūkumų. Informacija apie apžiūros galiojimą perduodama Kelių transporto priemonių (KTP) registrui.
Šiuo atveju techninės apžiūros ženklai-lipdukai nėra išduodami ir privalomi, nes transporto priemonė neturi valstybinių numerių. Pagal naująsias taisykles, tokioms transporto priemonėms techninės apžiūros ženklas-lipdukas išduodamas po transporto priemonės įregistravimo valdytojui pageidaujant.
Transporto priemonė laikoma įregistruota, kai jos duomenys įrašomi į KTP registrą ir savininkui išduodamas įregistravimą patvirtinantis dokumentas.
Kai transporto priemonė įregistruota, jos savininkas gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje esančią techninės apžiūros stotį, kur kontrolierius, be eilės patikrinęs techninės apžiūros, registravimo duomenis ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo galiojimą, atliks naujo apžiūros dokumento ir ženklų-lipdukų išdavimo procedūrą.
Šios procedūros metu taip pat gali būti tikrinama, ar sumokėti atskiroms įregistruotų transporto priemonių klasėms numatyti mokesčiai, atliekamos tachografų ir kitos su techninės apžiūros dokumentų išdavimu susijusios patikros. Procedūros kaina – 2 eurai.

LR Susisiekimo ministerija



<- Grįžti į atgal