Savivaldybių vadovai iš esmės pritarė globos įstaigų pertvarkai

Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė susitiko su savivaldybių pavaldumo įstaigų, dalyvaujančių institucinės globos pertvarkoje, vadovais, tų savivaldybių vadovais ir socialinės paramos skyrių vedėjais, kurie iš esmės pritarė pertvarkai.

„Susiduriama su įvairiais nuogąstavimais pertvarkos atžvilgiu, pradedant papildomu reikalingu finansavimu, baigiant darbuotojų ir pačių įstaigų ateitimi. Noriu pabrėžti, kad institucinės globos pertvarka nereiškia įstaigų uždarymo. Ji reiškia, kad įstaigos pereis prie naujų formų paslaugų teikimo, didinsime paslaugų šeimoms prieinamumą, skatinsime kitas vaiko globos alternatyvas“, - sako ministrė A. Pabedinskienė.
Pasak ministrės, svarbiausias pertvarkos tikslas – tinkamiausių sąlygų likusiems be tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ir suaugusiesiems su proto bei psichikos negalia, jų šeimoms sudarymas, kad ilgainiui institucinę globą pakeistų bendruomeninės paslaugos. Kartu būtina atsižvelgti į darbuotojų poreikius, išnaudoti jų kompetencijas, jei reikia – perkvalifikuoti.
To nebus galima pasiekti be aktyvaus tarpinstitucinio, tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo, todėl jam pertvarkos įgyvendinime skiriamas didelis dėmesys.
Pasak ministrės, ir ruošiant pertvarkos planą buvo analizuojamas savivaldybėse teikiamų socialinių paslaugų prieinamumas, vykdomas aktyvus dialogas su savivaldybėmis, pertvarka pristatyta regionų plėtros tarybose, kad patys regionai teiktų savo siūlymus.
Susitikimo metu savivaldybių ir globos namų atstovai domėjosi artimiausiais pertvarkos veiksmais ir jų vaidmeniu juose. Artimiausiu metu bus įvertinti kiekvienos įstaigos ir jos gyventojo individualūs poreikiai, nustatyta įstaigų darbuotojų motyvacija, naujų žinių ir įgūdžių poreikis, parengti įstaigos regiono pertvarkos planai. To patiems darbuotojams jokiu būdu nereikės daryti vieniems, čia į pagalbą ateis ekspertai.
Šiandienos susitikime dalyvavo Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, Saugų vaikų globos namų, Alytaus vaikų globos namų, Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“, Plungės vaikų globos namų vadovai, Alytaus, Vilniaus, Klaipėdos miestų, Plungės, Šilutės, Varėnos rajonų savivaldybių atstovai.
Bandomuosiuose institucinės globos pertvarkos projektuose dalyvaus ir 16 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo globos įstaigų: 3 vaikų ir jaunimo su negalia socialinės globos namai, 5 vaikų globos namai, 8 suaugusiųjų su negalia socialinės globos namai. Nuo balandžio pradžios ministerijos komanda jau apsilankė didžioje jų dalyje ir aptarė pertvarkos eigą, atsakė į darbuotojams kylančius klausimus.

Bernardinai.lt<- Grįžti į atgal