Nustatyta, dėl ko sausį Vilniuje įgriuvo pastato dalis

Rekonstruojamo pastato Vilniaus g. 35, Vilniuje dalies griūtį lėmė tiek projekto trūkumai, tiek ir technologiškai neteisingai vykdomi statybos darbai – tokią išvadą padarė avarijos tyrimo komisija. Pripažinta, kad įtakos galėjo turėti ir tuo laikotarpiu vyravusios meteorologinės sąlygos.

„Ekspertų išvados rodo, kad pastato griūtį lėmė nekokybiškas atsakingų asmenų darbas. Dėl pastato avarijos patirti rangovo nuostoliai didžiuliai – apie 100 tūkst. eurų. Tačiau kaltę turi prisiimti ne tik rangovas, bet ir projektuotojai dėl nekokybiško projekto, ir subrangovai, dirbę nesilaikydami projekto sprendinių, ir projekto vykdymo bei statybos techninę priežiūrą netinkamai atlikę specialistai“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
Komisija išnagrinėjo pastato dalies griūties aplinkybes, statinio rekonstravimo projekto sprendinius, statybos vykdymo dokumentus, statybos dalyvių paaiškinimus, ekspertų išvadas.
Nustatyta, kad rengiant statinio projektą nebuvo atlikti visi būtini inžineriniai geologiniai tyrinėjimai – nenustatyti pamatų parametrai ir jų techninė būklė, grunto mechaninės ir fizinės savybės. Darbo projekte neįvertinta rekonstruojamos pastato dalies sienų būklė ir nenumatytos jų stiprinimo priemonės. Šie ir kiti projektinės dokumentacijos trūkumai, tikėtina, būtų ištaisyti, jei būtų nustatyta tvarka atlikta šiuo atveju privaloma darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė.
Statybos darbai buvo vykdomi nesilaikant projekto sprendinių. Siekiant įrengti projekte numatytą rūsį padidinant esamų pamatų aukštį, gruntas buvo iškart iškastas iki 2,7–3,3 m gylio nuo buvusių grindų lygio, nors pagal projektą grunto kasimo ir pamatų gilinimo bei sutvirtinimo darbai turėjo būti atliekami keliais etapais ir tam tikromis atkarpomis.
Nepaisant projekte nurodytos darbų technologijos, iškasus gruntą pastato viduje žemiau esamo pamato pado ir pradėjus pamatų atkasimo darbus pastato išorėje, pamatai neteko atramos ir įgriuvo kartu su dalimi pastato sienų. Taip įvyko dar ir dėl to, kad sienų mūras atitrūkimo vietoje nebuvo sujungtas pagal mūro konstrukcijų sujungimo reikalavimus. Prie visų avariją lėmusių aplinkybių galėjo prisidėti ir papildomą neigiamą poveikį sukelti oro sąlygos – prieš tai keletą dienų lijo, krito šlapdriba. Komisija daro prielaidą, kad kritulių vanduo iškasoje galėjo paplauti pamatą.
VTPSI, atsižvelgdama į avarijos tyrimo komisijos nustatytus pažeidimus rengiant statinio projektą ir vykdant statybas, už juos atsakingiems asmenims taikys administracinio poveikio priemones. Informacija apie netinkamai savo pareigas vykdžiusius statybos dalyvius, prašant įvertinti jų veiklą, bus perduota atestavimą atliekančioms organizacijoms.

Visuomenės informavimo skyrius
Olga Važnevičienė, LR Aplinkos ministerija<- Grįžti į atgal