Ignalinos AE sėkmingai įgyvendino išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą

VĮ Ignalinos atominėje elektrinė (IAE) sėkmingai užbaigė 2-ojo energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą (projektas B9-0(2)).

Tai yra pirmas išmontavimo ir dezaktyvavimo projektas, kuriam IAE specialistai patys parengė visą projektinę dokumentaciją, taip pat ir licencijavimo dokumentus. Dokumentų rengimas buvo pradėtas 2011 metų birželio mėn., 2013 metų rugsėjį visi dokumentai buvo suderinti su VATESI ir gautas leidimas vykdyti išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus.
Vykdant šį projektą buvo pasinaudota personalo patirtimi, įgyta atliekant analogišką išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą (projektas B9-0), kuris sėkmingai įgyvendintas 2011 metais.
Įgyvendinus  projektą, buvo išmontuota ir dezaktyvuota 946 tonos įrangos, didžiąją dalį kurios sudaro reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos hidrobalionai ir vamzdynai. 927 tonos atliekų buvo dezaktyvuota ir realizuota kaip metalo laužas, likusi atliekų dalis išvežta į trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų saugyklą.

Bernardinai.lt<- Grįžti į atgal