ES teisingumo teisme paskelbtaišvada dėl kelionių agentūrų bylos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ESTT) Generalinis advokatas paskelbė išvadą byloje dėl draudžiamų susitarimų tarp Lietuvos kelionių agentūrų.

Konkurencijos Taryba 2012 m. birželio 7 d. priėmė nutarimą, kad 29 kelionių agentūros, užsakymo internetu sistemoje E-TURAS derinusios savo veiksmus dėl vartotojams taikomų nuolaidų, pažeidė konkurencijos teisę.
Konkurencijos Taryba visoms draudžiamo susitarimo dalyvėms skyrė daugiau nei 1,5 milijonų eurų (daugiau nei 5 mln. Litų) baudų. Bendrovės Konkurencijos tarybos nutarimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau - LVAT).
LVAT nagrinėjamą bylą sustabdė ir 2014 m. sausio 17 d. nutarė pateikti prašymą ESTT priimti prejudicinį sprendimą dėl įmonių atsakomybės už dalyvavimą draudžiamame susitarime. Žodinis ESTT posėdis, kuriame dalyvavo Konkurencijos tarybos, LR Vyriausybės, turizmo bendrovių ir EK atstovai įvyko 2015 m. gegužės 7 d. Dar ankščiau bylos šalys teikė rašytinius paaiškinimus.
Įvertinęs visas šalių išdėstytas aplinkybes, Generalinis advokatas M. Szpunar pateikė išvadą, kad suderintų veiksmų sąvoka apima atvejį, kai kelios kelionių agentūros naudojasi bendra kelionių užsakymo internetu sistema ir tokios sistemos administratorius praneša naudotojams apie tai, kad klientams negalės būti taikomos vienodą maksimalų dydį viršijančios nuolaidos, tačiau po šio pranešimo nustato techninį ribojimą pasirinkti sistemos naudotojams leidžiamą nuolaidų dydį. Įmonės, kurios sužino apie tokią neteisėtą iniciatyvą ir toliau naudojasi sistema bei viešai neatsiriboja nuo tokios iniciatyvos arba nepraneša apie ją administracinėms institucijoms, atsako už dalyvavimą atliekant tokius suderintus veiksmus.
Ši ESTT Generalinio advokato išvada nėra galutinis sprendimas. Tikimasi, kad ESTT prejudicinį  sprendimą šioje byloje priims dar šiemet, po kurio LVAT tęs bylos nagrinėjimą.
Visa ESTT Generalinio advokato išvada skelbiama štai čia: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165916&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=195584

Viktorija Urbonavičiūtė, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba<- Grįžti į atgal