Dėl įsipareigojimų nevykdymo statybų įmonėms gresia sankcijos

Liepos 22 dieną Ignalinoje vyko susitikimas, skirtas renovacijos eigai aptarti. Susitikime dalyvavo Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) viršininkė Laura Nalivaikienė, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta, savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, kiti savivaldybės darbuotojai, „Ignalinos butų ūkio“ ir statybos įmonių atstovai.

Meras Henrikas Šiaudinis džiaugėsi sėkmingais praėjusių metų darbais, tačiau teigė nerimaujantis dėl šių metų. „Dauguma pirkimų buvo atlikta dar 2013 metų pabaigoje, o darbai nejuda. Statybos rangos darbų sutartys baigiasi rugpjūtį ir rugsėjį, kurios, deja, nebus įgyvendintos. Šiemet planuojame priduoti dar 25 namus iš 33“, – sakė meras H. Šiaudinis.
Anot mero, panašią situaciją renovacijos procese patiria ir aplinkiniai rajonai. Esminė problema – darbuotojų trūkumas ir nepajėgios atlikti darbus įmonės, nuolat laiminčios konkursus. Didžiausią nerimą šioje savivaldybėje kelia dvi statybos įmonės – UAB „Vilstata“ ir UAB „Costum“, kurios nevykdo įsipareigojimų ir vilkina renovacijos procesą.
Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė džiaugėsi Ignalinoje pasiektais rezultatais, kur renovuoti 45 daugiabučiai namai. „Tai ne vienerių metų darbas, o ilgas procesas, bet jums pavyko būti pirmaisiais. Galime pasidžiaugti, kad renovacijai skirta net 240 mln. eurų suma, už kurią sudaryta finansavimo sutarčių“, – teigė viceministrė D. Matonienė.
Nors renovacija Ignalinoje ir toliau juda, tačiau problemų patiriama dėl dviejų statybos įmonių. Viceministrė D. Matonienė pažadėjo imtis griežtų priemonių sprendžiant susidariusią problemą. „Netoleruosime rangovų darbų nevykdymo ir būsime labai griežti, jei bus nesilaikoma nustatytų terminų ir neužtikrinama padarytų darbų kokybė. Dėl įsipareigojimų nevykdymo didinsime baudas, taip pat reikalausiu, kad įmonės būtų šalinamos iš statybos proceso“, – tvirtino viceministrė.
Pasak VTPSI viršininkės Lauros Nalivaikienės, dar viena prevencijos priemonė galėtų būti statybos atestatų sustabdymas ar atėmimas. Tačiau ne visos įmonės turi atestatus, kadangi vykdo veiklą neypatinguose statiniuose. „Visi statybų dalyviai turi būti atestuojami, nepriklausomai nuo to, kur jie dirba: ypatingame statinyje ar neypatingame. Statybos atestato sustabdymas ar atėmimas būtų veiksmingiausia prevencinė priemonė“, – įsitikinusi L. Nalivaikienė.
BETA direktorius Valius Serbenta džiaugėsi stipria savivaldybės bei Ignalinos butų ūkio komanda, kuri, įgyvendindama „Ignalinos enervizijos“ programą, dalijosi informacija bei perdavė gerąją patirtį kitoms savivaldybėms. Siekdamas, kad renovacijos procesas būtų skaidrus, V. Serbenta patikino, jog viešins statybų įmones dėl darbų nevykdymo, kad kitos savivaldybės žinotų apie tokias įmones ir ateityje tokių problemų nekiltų.
Reaguodami į išsakytas pastabas bei tolimesnius valdžios institucijų planus, pasisakė ir susitikime dalyvavę statybos įmonių vadovai. UAB „Vilstata“ generalinis direktorius Vladislav Možeiko teigė, kad du namus spės priduoti iki nustatyto termino, dėl kitų keturių namų bus prašoma dviejų mėnesių termino pratęsimo. Arvaldo Brazo vadovaujama UAB „Costum“ įsipareigojusi renovuoti 7 namus. Iki rugsėjo įmonė planuoja priduoti keturis namus. Pasak A. Brazo, darbai Ignalinoje vėluoja dėl darbuotojų trūkumo.
Po susitikimo dalyviai apžiūrėjo, kaip vyksta statybos darbai Ateities, Atgimimo, Aukštaičių ir Laisvės gatvėse. Pagyros žodžių už visuomet laiku ir kokybiškai atliktus darbus meras negailėjo kitoms statybos įmonėms, dirbančioms Ignalinoje. Tikimasi, kad po šio susitikimo įmonės imsis darbo ir išsklaidys nerimą tarp Ignalinos gyventojų. Statybos įmonės įsipareigojo siųsti viceministrei bei merui ataskaitas, kuriose bus matomas darbų, atliktų per savaitę, progresas.

Kristina Gecevičiūtė, VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"<- Grįžti į atgal