Knygnešys Jurgis Milančius

Po 1863 m. sukilimo, carinei Rusijai nuo 1864 m. iki 1904 m. uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, vyko kova dėl lietuviško žodžio išlikimo.  Keturis dešimtmečius lietuviška spauda ir knygos galėjo būti leidžiamos tik kirilicos rašmenimis, tuo pačiu buvo draudžiama platinti leidinius lotyniškais rašmenimis,tuometinėse pradinėse mokyklose mokytis leidžiama išskirtinai tik rusų kalba. Lietuvos gyventojai šiam draudimui priešinosi.

 

Knygnešiai

Ėjo protėviai pėsti iš Tilžės,
Nešė šviesą tėvynei - knygas.
Kiek jų buvo? Kas žino, kas skaitė?
Kiek nušovė prie sienos! Kas ras…

Brangios knygos ir šviesios jų raidės

Prie balanos skaitytos tada.
Ir “Aušra”, ir tas “Varpas” keliavo
Po lietuvio pilka sermėga.

 

Pirkioj motina žodį dėliojo

Prie ratelio savo vaikams:

Jie išmoko skaityti, rašyti

Be mokyklos. Šlovė tiems namams!

 

Knygnešiai jau istorijoj miega,

O širdy atmintis jų gyva.
Tegu myli ir skaito tą šviesą
Mūs vaikų ir anūkų karta. 

Bronė Vilemaitienė

Knygnešys Jurgis Milančius

 

Po 1863 m. sukilimo, carinei Rusijai nuo 1864 m. iki 1904 m. uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, vyko kova dėl lietuviško žodžio išlikimo.  Keturis dešimtmečius lietuviška spauda ir knygos galėjo būti leidžiamos tik kirilicos rašmenimis, tuo pačiu buvo draudžiama platinti leidinius lotyniškais rašmenimis,tuometinėse pradinėse mokyklose mokytis leidžiama išskirtinai tik rusų kalba. Lietuvos gyventojai šiam draudimui priešinosi. Slaptai organizavolietuviškos spaudos leidybą užsienyje, ją, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybėmis, platino knygnešiai. Buvo steigiamos slaptos spaudos platinimo draugijos.

Kovo 12 d. Vievio miesto bibliotekoje susirinkome paminėti drąsių ir ryžtingų knygnešių dieną, kuri oficialiai minima kovo 16 d. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorė A. Reklaitienė papasakojo kaip šviesaus Vievyje gyvenusio vaistininko – knygnešio Jurgio Milančiaus vardu pavadinti pradinės mokyklos iš pradžių nedrįso.Tačiau bėgant metams ir palankiai klostantis aplinkybėms ši nedrąsi svajonė tapo realybe ir Vievio pradinė tapo vieviečio knygnešio Jurgio Milančiaus pradine mokykla. Pernai šiai mokyklai sukako 100 metų. Ta proga pradinė mokykla išleido knygą „Knygnešys Jurgis Milančius“, kurią bibliotekoje pristatė knygos sudarytojų kūrybinė grupė. Mokytoja D. Pukalskienė papasakojo apie Jurgio Milančiaus gyvenimo kelią ir veiklą, G. Vilkelienė susirinkusiuosius supažindino apie tai kas daroma, kad šio žymaus žmogaus darbai liktų mokinukų atmintyje, D. Galambiauskaitė knygelę sumaketavo, o mokytoja B. Kulėšytė direktorei dėkojo už idėjas ir sugebėjimą jas įgyvendinti. Knygelė gausiai iliustruota pernai vykusio Respublikinio konkurso nugalėtojų piešiniais. Piešinių autoriai galėjo didžiuotis matydami savo darbus knygoje.

Nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų meno mokyklos vaikams už piešinius skirtus Knygnešio dienai, taip pat knygos „Knygnešys Jurgis Milančius“ kūrybinei grupei už šiltą ir išsamų knygos pristatymą bei renginio dalyviams padovanotas knygeles su autografais. O skaitytojai, negalėję dalyvauti knygos pristatyme, ją ras miesto bibliotekoje.

 

 

 

Renata SIMANAVIČIENĖ,

Vievio miesto bibliotekos

vaikų skyriaus bibliotekininkė

Nuotraukose renginio akimirkos

 

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų