Projektinė veikla mokykloje

Šiandieninei mokyklai tenka patirti nemažus iššūkius, kurie susiję ne tik su pareiga mokyti mokinius turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos parengti gyvenimui, ypač popandeminiu laikotarpiu, tačiau ne mažiau svarbi užduotis – išsaugoti ir netgi puoselėti visų mokinių emocinius poreikius, jų fizinę bei psichinę sveikatą.

Elektrėnų pradinė mokykla įgyvendino projektus, kuriais siekė, kad mokiniai lengviau adaptuotųsi juos supančių žmonių bendruomenėje, priimtų jų patirtį taip kurdami savo asmenybės individualybę, kad išliktų savimi tarp kitų.

2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė įgyvendino projektą „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata IV“ (tęstinis).

Projekto tikslas – lavinti ir stiprinti mokinių psichinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, šalinti ar lengvinti COVID-19 pandemijos pasekmes.

Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama stiprinti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus bei gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines / prevencines veiklas. Veiklos buvo organizuotos taip, kad vaikai stiprintų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, įgytų naujų.

3–4 klasės mokiniai susitiko su psichologu Evaldu Karmaza. Susitikimo tema „Patirti klasę. Bendruomenė ar susiskaidymas?“. Mokiniai tyrinėjo, kokius jie klasėje kuria santykius, kaip jie moka girdėti vienas kitą, kaip geba dirbti kartu. Mokiniai dalyvavo organizuotose švietėjiškose, prevencinėse veiklose: akcijoje, skirtoje Pasaulinei psichikos sveikatos dienai; iniciatyvoje „Statyk Tolerancijos namą“.

Šis projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

2022 m. birželio–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Padėk sau ir kitiems I“.

Šio projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą, stiprinti emocinę gerovę bei psichinę sveikatą.

Projekto lėšomis įsigytų priemonių pagalba ugdytas savęs ir emocinio pasaulio pažinimas per kūrybines veiklas, stiprinamas bendravimas ir bendradarbiavimas. Vaikai dalyvavo edukacinėje veikloje „Marmuruok“, kurios metu buvo naudojama Ebru – tapymo ant vandens, technika. Užsiėmimo pradžioje vyko meno ir neįprastų priemonių pristatymas, buvo tapomas parodomasis piešinys, kurio metu parodoma, kaip išgauti įvairius ornamentus, norimą foną. Vėliau kiekviena grupė nutapė vieną didelį piešinį. Mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Elektrėnų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje, aplankė Kauno VII fortą, kuriame dalyvavo organizuotose įvairiose edukacijose.

Mokykloje įgyvendintas projektas „Padėk sau ir kitiems“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos projektų lėšomis.

 

I. Mačionytė,

R. Mikalauskienė,

J. Pėtnyčienė,

R. Sendzikienė,

E. Volosevičienė,

Elektrėnų pradinė mokykla<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų