IN MEMORIAM ANTANAS TERLECKAS (1928–2023)

2023 m. vasario 16-ąją mirė kovotojas už Lietuvos laisvę, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas, politinis kalinys, 2012 m. Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas.

Būdamas 17 m. sovietų saugumo buvo sulaikytas ir kelis mėnesius praleido Švenčionių kalėjime. 1957 m. sovietų saugumo buvo suimtas antrą kartą ir apkaltinus antisovietine veikla nubaustas 4 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Irkutsko srityje, Taišeto ir Čiunos lageriuose.

Grįžęs iš lagerių A. Terleckas bandė studijuoti istoriją Vilniaus universitete, tačiau jam nebuvo leista gintis diplominio darbo.

1973 m. sovietų saugumo vėl buvo suimtas ir nubaustas laisvės atėmimu 1 metams.

1976–1977 m. leido pogrindinį leidinį „Laisvės šauklys“, kuriame kėlė sovietų okupacijos ir represijų klausimus, publikavo istorinius straipsnius.

1978 m. birželio 15 d. įkūrė Lietuvos laisvės lygą (LLL), pogrindinę organizaciją, kurios pagrindinis tikslas buvo Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas.

Sovietų saugumo nuolat persekiotas, A. Terleckas 1979 m. buvo suimtas dar kartą ir nubaustas 3 m. laisvės atėmimu. Kalėjo lageryje Permės srityje, 1982 m. ištremtas į Magadano sritį.

1987 m. A. Terleckui grįžus iš tremties, atsinaujino LLL veikla. 1987 m. rugpjūčio 23 d. surengtas protesto mitingas Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo.

1988–1990 m. A. Terleckas ir jo vadovaujama LLL aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, rengė mitingus ir įvairias akcijas, inicijavo parašų rinkimą dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos.

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais 1998 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, 2000 m. – Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, o 2004 m.– Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.<- Grįžti į atgal