Greitosios pagalbos automobilis Ukrainai

Jau daugiau kaip 80 dienų tęsiasi karas Ukrainoje. Žūsta daugybė niekuo nekaltų žmonių. Naikinamas per ilgus metus kruopščiu darbu sukurtas turtas. Šalia kitų nuostolių, vien Kijive nuo karo pradžios sunaikinta daugiau kaip 200 greitosios pagalbos automobilių.

Vievio parapija, kartu su Panevėžio vyskupijos Biržų ir Antašavos parapijomis, nutarėme įsigyti ir į Ukrainą išsiųsti šį greitosios pagalbos automobilį. Tam reikalui bus skirtos sekmadienio (2022-05-22) rinkliavos. Tą dieną šis automobilis stovės Vievio Šv. Onos bažnyčios šventoriuje. Kad automobilis neišvažiuotų tuščias, galima paaukoti įvairių medicininių priemonių, išskyrus vaistus. (Pvz.: tvarščių, medicininių žgutų, turniketų, vienkartinių švirkštų ir t. t.).

Visą savaitę paaukoti šiai akcijai galima ir į bažnyčioje esančią aukų dėžutę, arba pervedant auką į Vievio parapijos sąskaitą LT89 7300 0100 8341 5059 Swedbank, pažymint „Parama Ukrainai”.

 

Kun. Alf. Kelmelis<- Grįžti į atgal