Vieviui perduotos „Lietuvos mažosios kultūros sostinės 2022“ regalijos

Š. m. spalio 26 d. Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje – Tiltagaliuose (Panevėžio r.), vyko renginys „Mažosios su didele meile“. Renginyje dalyvavo 2021 ir 2022 metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atstovai. 2022 metų Mažosioms kultūros sostinėms buvo įteiktos kultūros sostinių vėliavos. Tarp devynių naujai išrinktų Mažųjų kultūros sostinių – ir Vievis (Elektrėnų sav.).

Silvija BIELSKIENĖ

Iškilmingame renginyje, kurį organizavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS), Lietuvos mažųjų kultūros sostinių programos koordinatoriai, dalyvavo Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, LR Seimo narė Guoda Burokienė ir mūsų savivaldybės atstovai: Elektrėnų sav. administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, Vievio kultūros centro darbuotoja Veslava Dubakienė, Vievio bendruomenės „Santarvė“ pirmininkė Audronė Davidavičienė. Tiltagalių kultūros centro komanda svečiams padovanojo puikią koncertinę programą, o renginyje dalyvavę 2021 metų Mažųjų kultūros sostinių atstovai pasidalijo savo patirtimi, skatinančia kultūrinius mainus ir įkvepiančia naujas iniciatyvas.

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos posėdyje išrinktos devynios 2022 metų Mažosios kultūros sostinės:

Alytaus apskrityje – Leipalingis (Druskininkų sav.); Kauno apskrityje – Nemakščiai (Raseinių r.); Marijampolės apskrityje – Sangrūda (Kalvarijos sav.); Panevėžio apskrityje – Panemunėlis (Rokiškio r.); Šiaulių apskrityje – Šakyna (Šiaulių r.); Tauragės apskrityje – Bijotai (Šilalės r.); Telšių apskrityje – Alsėdžiai (Plungės r.); Utenos apskrityje – Kavarskas (Anykščių r.); Vilniaus apskrityje – Vievis (Elektrėnų sav.).

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas išaugo iš programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Dabar Lietuvos mažųjų kultūros sostinių konkursą inicijuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga; projekto partneriai – Lietuvos savivaldybių asociacija, Kultūros ministerija, Lietuvos seniūnų asociacija. Nuo 2018 m. Lietuvos kultūros taryba kasmet skiria 50 000 Eur svarbiausiems Mažųjų kultūros sostinių projektams. Lietuvos mažųjų kultūros sostinių programa stiprina vietos bendruomenių kultūros tradicijas, profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą, plėtoja kultūrinį turizmą, turtina kultūrinį gyvenimą regionuose, stiprina kultūros lauko kūrėjų tinklą bei skatina naujas iniciatyvas.

Kalbinau Audronę STEPANKEVIČIŪTĘ, Vievio kultūros centro direktorę, pagrindinę projekto iniciatorę.

Buvote pagrindinė šio projekto iniciatorė, o kas buvo pagrindinis pareiškėjas?

Pagrindinis pareiškėjas buvo Vievio bendruomenė „Santarvė“ (pirm. Audronė Davidavičienė), žinoma, bendradarbiaujant su Vievio kultūros centru.

Ką reikėjo Kultūros ministerijai pateikti ir kaip pavyko, kad Vievis būtų išrinktas Mažąja kultūros sostine?

2022-aisiais minėsime Vievio vardo paminėjimo 500 metų jubiliejų. Todėl norėjome Mažosios kultūros sostinės vardą laimėti būtent tiems metais. Pirmiausia reikėjo rašyti projektą ir pateikti paraišką Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai. Kai ši organizacija atrinko Lietuvos mažąsias kultūros sostines, tuomet šis sąrašas buvo pateiktas Kultūros ministerijai, kurie jas paskelbė oficialiai. Kad gauti lėšų renginiams ir veiklai, vėl reiks rašyti projektus ir teikti juos Lietuvos kultūros tarybai, kitiems įvairiems fondams.

Kokiais renginiais džiuginsite, juolab, kad laikotarpis sudėtingas?

Šis laikotarpis, tikėkimės, bus lengvesnis. Pirmąjį renginį planuojame jau šiemet, gruodžio 10 d., Vievio eglės įžiebimo šventės metu. Tai ir būtų renginio „Vievis – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2022“ atidarymas. Pagrindiniai renginiai planuojami per Onines, miesto šventės metu, pasikviečiant ir šių metų Mažųjų kultūros sostinių atstovus. Žinoma, stengsimės, kad Sostinės metais renginiai būtų įspūdingesni, norėtume pritraukti publikos ir dalyvių iš įvairių Lietuvos vietų, stengsimės pasikviesti daugiau profesionalių atlikėjų. Visa tai priklauso nuo gautų lėšų, tačiau pirmiausia – nuo visos Vievio bendruomenės, visų Vievio gyventojų iniciatyvumo.

Gal ir filmą apie Vievį išvysime?

Planuojame bendraujant su televizija sukurti filmą, dabar vyksta apžvalginiai darbai; planuojame ir leidinių išleisti – knygą apie Vievio istoriją, istorinių žemėlapių rinkinį ir kt. Visa tai – bendri planai, idėjas jų įgyvendinimui jau teikia ir Vievio įstaigos, ir bendruomenės. Todėl, kalbėdama apie planus, turiu galvoje ne tik Vievio kultūros centro, bet ir Vievio bibliotekos, švietimo įstaigų, aktyviųjų bendruomenių pateiktus sumanymus.

Kokios finansinės paramos tikitės Mažosios kultūros sostinės renginiams surengti?

10-iai Mažųjų kultūros sostinių kasmet skiriama 50 tūkst. Eur. Parašius projektą Kultūros tarybai, jei jis būtų patvirtintas, gautume iki 5 tūkst. Eur. Suprantama, kad tai labai maža suma. Kreipsimės į įvairias Vievyje esančias verslo organizacijas ir įstaigas, ieškosime paramos iš visų įmanomų šaltinių. Džiaugiamės, kad Elektrėnų savivaldybė skatina ir remia šį bendruomeninį projektą.

Norime paraginti visus galimus pareiškėjus – švietimo įstaigas, asociacijas ir kt. – taip pat rašyti ir teikti projektus, skirtus praturtinti visus metus trunkančią kultūrinių renginių programą.

Žinome, kad tokį metų renginį organizuoja ne vienas žmogus, o komanda. Kas jie?

Taip, gausi mūsų iniciatyvinė grupė: bendruomenės „Santarvė“ pirmininkė Audronė Davidavičienė, bendruomenės „Aktėvystė“ narė Agnė Landžiūtė, Vievio gimnazijos istorijos mokytoja Romutė Lapinskienė, Tarybos narys vievietis Gintaras Jančiauskas, Kurkliškių bendruomenės pirmininkas Gediminas Jachimavičius, Vievininkų krašto bendruomenės pirmininkas Gintaras Vikrauskas, Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis, meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas, pradinės mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė, lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Giedrė Ignatavičienė, bibliotekos direktorė Irena Senulienė, seniūnas Zenonas Pukėnas ir kiti. Mus labai nuoširdžiai kuruoja administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė,

Noriu paraginti visus, ypač jaunimą, būti aktyvius, bendruomeniškus, siūlyti idėjas – juk tai ne tik Vievio, bet ir visos mūsų Elektrėnų savivaldybės titulas.

Ačiū už pokalbį. Linkiu, kad visas idėjas pavyktų įgyvendinti!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų