Sporto šventė „Sportas mus vienija“

Teigiama, kad mokykloje po vienu stogu gyvena skirtingų kartų žmonės, tad svarbiausias tikslas – kad jie susikalbėtų tarpusavyje, pasitikėtų vieni kitais.

Stiprinti bendruomenės tarpusavio ryšius galima įvairiais būdais, tačiau niekas taip nesuartina žmonių, kaip bendra veikla, bendras tikslas.
Siekiant įtraukti bendruomenės narius į aktyvią ir kūrybišką veiklą, stiprinti mokinių, jų šeimos narių bei mokytojų bendradarbiavimą, kovo 29 d. Kietaviškių pagrindinėje mokykloje buvo surengta tradicinė sporto šventė „Sportas mus vienija“.
Šventė prasidėjo visuotine mankšta. Susirinko gausus būrys mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų: net 70 žmonių dalyvavo varžybose, o kiek dar buvo sirgalių! Buvo sudarytos 7 komandos, kurios varžėsi šešiose estafečių rungtyse. Vėliau kiekvienos komandos nariai po du išbandė jėgas atskirose rungtyse: smiginio, baudų metimo, žiedų mėtymo, atsilenkimų per 30 s. ir šuoliukų per šokdynę per 30 s.
Kol buvo sumuojami rezultatai, mokyklos direktorė E. Janavičienė pakvietė visus pasivaišinti bandelėmis, kurias iškepė mokyklos valgyklos darbuotojos, ir atsigaivinti.
Šiemet pereinamąją taurę iškovojo gausiausiai susirinkusi 2 klasės mokinių bendruomenė (mokyt. K. Nedzveckienė). Visos komandos buvo apdovanotos saldžiais medaliais ir saldainiais. Šeimoms, aktyviai dalyvavusioms sporto šventėje, t. y. Kananavičiams, Kriugždams, Peredniams, Vrubliauskams, Žigučiams, Lepševičiams, Ščerbavičiams, Venskams, Pažėrams, Tamkutoniams, Stočkūnams, Gudeliams, Markevičiams, Gervams, Rimkams, Rulevičiams, Nedzveckams, Taparauskams, Pineliams, Matoniams, buvo įteikti padėkos raštai.
Asmeninių rungčių nugalėtojams buvo įteikti diplomai: smiginio rungtyje I vieta atiteko Mantvydui Tamkutoniui, II – Eimantui Vasiliauskui, III – Justinai Gervaitei; atsilenkimų per 30 s. rungtyje I vietą užėmė Matas Kriugžda, II – Edvinas Kaulavičius, III – Aurelijus Vrubliauskas; žiedų mėtymo rungtyje I vietą užėmė Dovydas Rulevičius, II – Miglė Gudelytė, III – Irmantas Venskus; šuoliukų per šokdynę per 30 s. – I vieta džiaugėsi Egidijus Mikalauskas, II – Leila Markevičiūtė, III – Diana Pažėrienė; baudų metimo rungtyje I vietą užėmė Virginijus Tamkutonis, II – Justina Žigutis, III – Smiltė Kavaliauskaitė.
Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie to, kad vieni kitiems padovanotume gražią šventę: mokytojams, kurie ruošė užduotis, šventės atributus, sąžiningai teisėjavo varžybose, dalyvavo rungtyse; mokiniams, gausiai susirinkusiems į šventę, bei mokinių tėveliams ir šeimos nariams, saulėtą šeštadienį radusiems laiko ir noro ne tik pabūti kartu su savo vaikais, bet ir drauge su jais sportuoti, pasidžiaugti vieni kitų pergalėmis, paskatinti ir tiesiog smagiai praleisti laiką.

Elena Janavičienė, Ramunė Matonienė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų