Kas vyksta Elektrėnų jachtklube

Gyvename ypatingoje vietoje, Elektrėnuose, kur gamtos ir žmonių sukurtos sąlygos gyventi, lavintis, tobulėti ir... džiaugtis.

Nežinome, ar yra Lietuvoje bent viena kita savivaldybė, kuri patikėtų tokį turtą – jachtklubą saujelei buriuotojų entuziastų, padėtų tvarkytis aplinką, kad ir minimaliai, paremtų. Su savivaldybės žinia buvo pjaunami seni medžiai, kertami krūmai, tvarkoma ežero pakrantė. Darbuose ir talkose ypač aktyviai dalyvauja patys buriuotojai (suaugę ir vaikai), mes, buriuojančių vaikų tėveliai. Ne tik tvarkome aplinką, šveičiame jachtklubo grindis ir sienas, plauname langus, bet ir savo lėšomis remontuojame vaikų laivelius, kitą sporto inventorių.
Prieš keletą metų ežeras buvo lyg apmiręs: burių jame nesimatė, neplaukiojo laiveliai. Ką ten laiveliai, burlentė viena kita pasirodydavo ant vandens! Retkarčiais pasigirsdavo katerio variklio burzgimas, į vandenį supliaukšėdavo vandens slidės... Tai vis atvykėliai pramogaudavo... Elektrėniečių vaikai su pavydu nuo kranto stebėdavo, kas vykdavo ežero viduryje.
Pritariant savivaldybės vadovams, buriuotojai pradėjo ieškoti trenerių... Bent vieno trenerio... Tokį žmogų rado. Tai treneris entuziastas Darius Gerasimavičius. Jis iš Vilniaus į Elektrėnų jachtklubą „atsikraustė“ su 25 įvairaus dydžio laiveliais, kuriuos per savo darbo praktiką buvo sukaupęs (vieni padovanoti rėmėjų, kitus, jau nurašytus, pats suremontavo, draugai padėjo) ir kuriais leidžia naudotis mūsų vaikams treniruotėse. Iš 25 buriuojančių vaikų 15 yra elektrėniečiai, kurie jau nebesibasto gatvėmis, o turiningai leidžia vasaros atostogas. Jie išmoko gerai plaukti, mokosi valdyti laivelius, grūdinasi, auga, tvirtėja ir garsina Elektrėnus pergalėmis įvairiuose Lietuvos ežeruose vykstančiose regatose.
Birželio 24 d. pasibaigė pirmoji šiemet buriavimo stovykla. Stovyklautojai dalyvavo Galvės regatoje, iš kurios parsivežė keletą taurių ir diplomų. Kad mūsų vaikai galėtų dalyvauti šiame renginyje, treneris turėjo ne vieną dieną paplušėti: surasti transportą, kuris nugabentų laivelius į varžybas, organizuoti buriuotojų nuvežimą į Trakus, jų apgyvendinimą ir maitinimą. Tai buvo tikrai titaniškas darbas, įvertinant tai, kad jam teko ieškoti draugų, rėmėjų ir pažįstamų, kurie padėtų, net paremtų finansiškai...
Mus žavi visiškas vaikų užimtumas vasaros atostogų metu bei trenerio požiūris į treniravimą. Jis moko vaikus paruošti laivą startui, valdyti trasoje, taisyklingai bure gaudyti vėją, po to vėl rūpestingai „nurengti“ laivą, ištraukti iš vandens ir pastatyti nakčiai krante. Taip pat treneris atidus kiekvieno vaiko poreikiams, organizuodamas turiningą laisvalaikį. Iš gamtinių medžiagų vaikai gamina burlaivius, konstruoja plaustus ir organizuoja jų varžybas, žaidžia įvairius sportinius žaidimus ir kt. Nepaisydami sudėtingo darbo ruošiant laivą startui, buriavimo teorijos mokymosi, taisyklingo jūrinių mazgų rišimo, net ir griežtos disciplinos, vaikai labai noriai lanko treniruotes.
Mes labai norėtume, kad treneris su mūsų vaikais dirbtų visus metus, ir pats treneris mielai sutiktų, nes sąlygos ir žiemą treniruotis puikios: Elektrėnuose yra geras baseinas, kelios sporto salės, kuriose vaikai tvirtėtų fiziškai ir gilintų buriavimo teorijos žinias. Tereikia, atrodo, ne taip jau ir daug – tik vieno etato sporto mokykloje...
Mūsų ežere kartu treniruojasi ir Vilniaus buriuotojai, kurie susimoka už gyvenimą bendrabutyje, maitinimą ir inventoriaus nuomą, kai tuo tarpu elektrėniečiai už treniravimąsi moka tik simbolinę kainą. Daug sportininkų iš kitų miestų norėtų rengti treniruočių stovyklas Elektrėnuose, nes dėl mažų atstumų paprasta spręsti buriuotojų maitinimo, apgyvendinimo ir treniravimosi klausimus, tuo tarpu vaikai iš Kauno, Klaipėdos, Juodkrantės kelionėms į treniruotes sugaišta po valandą ir daugiau kasdien...
Jachtklubas su džiaugsmu priima lankytojus ir entuziastus, norinčius buriuoti, o jei patiks – ir įsitraukti į klubo veiklą. Tačiau nakties metu jachtklubo teritorija yra patraukli vandalams ir narkomanams: dingsta inventorius, laužomos jachtos, daužomi langai, šiukšlinama... Labai norėtume sulaukti savivaldybės pagalbos ir dėl teritorijos aptvėrimo.

Pagarbiai, buriuojančių vaikų tėvai<- Grįžti į atgal