Vieviečiai paminėjo Gedulo ir vilties dieną

1941 metų birželio 14-oji diena, kai Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą, kurių metu svetur buvo išvežta apie 18500 žmonių. Lietuvoje ši data minima kaip Gedulo ir vilties diena, kurią prisimename tremtyje žuvusius tautiečius.

Atminties valandėlė Vievio kapinėse

Birželio 14 -ąją po mišių Šv. Onos bažnyčioje Vievio kultūros centras (renginių organizatorė Nijolė Leonavičienė), neįgaliųjų mišraus choro „Ievaras“ dainininkai (vad. Drąsa Ramanauskienė) bei politiniai kaliniai ir tremtiniai (vad. Dalia Charūnienė) Vievio kapinėse prie koplytstulpio susirinko į atminties valandėlę: padėjo gėlių, uždegė žvakutes, tylos minute pagerbė išėjusius Anapilin.
Vėliau D. Charūnienė, Nijolė Leonavičienė, Monika Stančikienė, Danutė Karankevičienė ir Antanina Blažonienė prisiminė artimųjų bei savo tremties metus, pasidžiaugė šalies laisve ir nepriklausomybe. Renginio metu dainavo „Ievaras“, jam pritarė visi susirinkusieji.

Vieviečiai – Gedulo ir vilties dienos paminėjime Rumšiškėse

Birželio 15 d. nemažai vieviečių politinių kalinių ir tremtinių (vad. Dalia Charūnienė) bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkė Silvelina Endriukaitytė dalyvavo Gedulo ir vilties dienos, 25-ųjų ekspedicijos „Lena'89“ir 10-ųjų Lietuvos įstojimo į NATO bei ES metinių minėjime Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Renginį suorganizavo muziejus ir Laptevų jūros tremtinių brolija (brolija „Lapteviečiai“, vad. Jonas Markauskas). Elektrėniečiai kartu su kitais dalyviais klausėsi Vytauto Landsbergio, generolo majoro Jono Kronkaičio, kunigo Stasio Kazėno bei kitų garbių svečių, kuriems organizatoriai uždėjo ąžuolo vainikus, pasisakymų ir prisiminimų, Kauno folkloro ansamblio „Žaisa“ (vad. Ramunė ir Mintautas Pečiuliai) atliekamų dainų, vilniečio fleitisto Andriaus Radziukyno muzikavimo, vaišinosi zanavykų duona. Buvo atidengtas paminklas „Šeimos kančia ir viltis“ (autorius tautodailininkas Rimantas Zinkevičius). Renginį vedė aktorius Petras Venclovas.
Vėliau vieviečiai nusifotografavo su V. Landsbergiu bei J. Kronkaičiu, apsilankė muziejaus Aukštaitijos etnografiniame regione.
Namo visi grįžo kupini įspūdžių ir puikios nuotaikos.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų