Seniūnijoms paskirstytos Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšos

Vietos bendruomenių savivaldos programa – tai sėkmingą patirtį turinti iniciatyva, kurios rezultatai matomi Elektrėnų savivaldybėje, skirta bendruomenėms skatinti, kad priimtų gyventojams svarbius sprendimus, siekiant pagerinti jaunimo ir pagyvenusių žmonių užimtumą, prisidėti prie kultūrinių ir švietėjiškų renginių, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimo, sporto ir sveikatinimo savivaldybėje, bendruomeninės veiklos organizavimo ir kitų vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančių iniciatyvų.

Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima vietos bendruomenės tarybos (VBT), sudarytos iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės atstovų, šioje gyvenamojoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų atstovų, valstybės ir savivaldybės įstaigų atstovai.
2014 m. VBT skyrė lėšų renginiams, išvykoms, ekskursijoms, Kietaviškių seniūnijoje įrengtos stebėjimo kameros, Kazokiškių bažnyčioje šviestuvams įsigytos taupiosios LED lempos, Grabijolų kaime atnaujintas kultūros paveldas – sutvarkytas šulinio stogelis, Kazokiškių seniūnijoje įrengtos informacinės lentos, Pastrėvio seniūnijoje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, Beižionių VBT įsigijo garso aparatūrą šventiniams renginiams, Gilučių seniūnija išleido informacinį leidinį, Elektrėnų seniūnijoje daugiausia populiarumo sulaukė sportiniai jaunimo kompleksai, įgyvendintos kitos veiklos, skatinančios vietos bendruomenių narius esamas problemas spręsti kartu.
Programai įgyvendinti 2015 m. iš valstybės biudžeto Elektrėnų savivaldybei skirta daugiau kaip 19 tūkst. eurų. Elektrėnų savivaldybėje veikia 8 VBT, po vieną kiekvienoje seniūnijoje.
2015 m. vasario 13 d. administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko įsakymu lėšos seniūnijoms buvo paskirstytos taip:

Seniūnija

Skirta suma, Eur

Elektrėnų

6397,00

Vievio

4266,00

Kietaviškių

1771,00

Semeliškių

1706,00

Pastrėvio

1526,00

Gilučių

1446,00

Kazokiškių

1451,00

Beižionių

1386,00

Iš viso

19 949,00

Tikimasi, kad nuo balandžio mėnesio seniūnijose veikiančios VBT galės pradėti įgyvendinti naujas iniciatyvas savo gyvenamosiose vietovėse.
Kviečiame nevyriausybinių organizacijų atstovus ir seniūnijų gyventojus aktyviai prisidėti prie VBT vykdomų veiklų, siūlyti savo idėjas, naudingas vietos bendruomenėms.

Savivaldybės inf.<- Grįžti į atgal