Savivaldybėje šurmuliavo Užgavėnės

Nors pastaraisiais metais žiema ir nevaroma anksti išeina iš kiemo, visgi mūsų savivaldybės bendruomenės išlydi žiemą ir tradiciniais būdais: degina Morę, daug linksminasi, šoka, dainuoja, sočiai ir riebiai vaišinasi.

Žiema iš Gilučių išvyta

Prisimenant senuosius lietuvių papročius, Užgavėnių dieną Gilučiuose vyko tradicinės persirengėlių vaikštynės. Gilučių skyriaus vaikai kartu su mokytojomis garsiai šūkaudami, dainuodami ir trepsėdami kvietė kaimo gyventojus į aikštę drauge išvyti žiemą. Čia skambėjo Gilučių etnografinio ansamblio dainos, sukosi Užgavėnių rateliai. Šventės dalyviai ne tik smagiai pasilinksmino, bet ir vaišinosi čia pat iškeptais blynais.
Po įspūdingos Kanapinio ir Lašininio kovos sudeginę Morę, o su ja ir negandas, visi linksmi išsiskirstė namo.

Užgavėnių linksmybės Pylimų vaikų darželyje

Ankstyvą rytą Pylimų vaikų darželio kieme visus pasitiko gražuolė Morė. Vakarėjant vaikučiai, pasipuošę kaukėmis, keldami triukšmą išėjo į kiemą. Čia jų laukė persirengėliai tėveliai, auklėtojos ir kiti bendruomenės nariai.
Pasodinę Morę į „mašiną“ vežiojome po darželio kiemą. Minioje Čigonė būrė ir pranašavo ateitį, Daktarė propagavo sveiką gyvenimo būdą, sukiojosi storulis Lašininis ir pavasariškai pasipuošęs Kanapinis. Sunkiai sekėsi prikalbinti persirengėlius varyti žiemą. Apsispręsti padėjo linksmojo Kanapinio ir Lašininio išdaigos ir kova. Lašininis užgauliodamas, stumdydamas Kanapinį ir vaišindamas visus lašiniais bei dešra, pavargo ir nesugebėjo papirkti persirengėlių. Kanapinio išdalinti riestainiai ir linksmos išdaigos padėjo laimėti šią žūtbūtinę kovą.
Padainavę, pašokę, papokštavę kartu su persirengėliais pasodinome Morę ant laužo. Ji supliuško, aprūko ir sudegė, kartu buvo sunaikintas ir susikaupęs blogis.
Skambant muzikai, dainoms tėveliai visus vaišino gardžiais blynais ir kitais skanumynais.

Varžėsi Lašininio ir Kanapinio komandos

Centrinėje Vievio aikštėje miestelėnai susirinko švęsti Užgavėnių. Linksmybes organizavo dažnai Vievyje besisvečiuojąs Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas. Jam aktyviai talkino Lašininis (vietos gimnazistė Simona Markevičiūtė) bei Kanapinis (gimnazijos abiturientas). Iš pradžių, pasikvietę didelius ir mažus, jie šoko ratelį apie Morę. Netrukus susirinkusiuosius pasveikino į renginį atvykę Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis bei vietos seniūnas Zenonas Pukėnas.
Vėliau K. Vitkauskas padėjo Lašininiui bei Kanapiniui suburti komandas, kurios dalyvavo įvairiose varžybose: traukė virvę, kovėsi su maišais, į pastaruosius mėtė šiaudinius kamuolius, šliuožė su slidėmis grindiniu. Geriau sekėsi Lašininio komandai. Vėliau padedant publikai šventės vedėjas išrinko abiejų grupių gražiausias kaukes, jų autorės trečiokė Mingailė Širvinskaitė bei penktokė Kamilė Kiudulaitė.
Tuo tarpu senjorės Jadvyga Pauliuščenkienė, Alma Sinkevičienė, Veronika Lebednykienė, Bronė Lasevičienė bei Adelė Kaminskienė vaišino blynais, o santalkos atstovė Erika Kaminskienė – skania arbata. Baigiantis linksmybėms buvo sudeginta Morė.

Žiema, žiema, bėk iš kiemo...

Po trumpų atostogų Elektrėnų pradinėje mokykloje vėl girdėjosi mažųjų šurmulys. Tik šį kartą jis buvo kitoks: etnografinio būrelio persirengėliai kartu su mokytojomis Giedre Blažoniene ir Biruta Surdokiene sveikino visus sutiktus draugus, mokytojus, tėvelius su žiemos pabaiga. Klasėse vaikai kalbėjo apie Užgavėnių šventės prasmę, tradicijas, piešė kaukes, dainavo dainas. Vėliau visi kartu susirinko mokyklos kieme, dainavo, šoko, varė žiemą iš kiemo, sudegino Morę ir visas susikaupusias blogybes, valgė pačius skaniausius blynus, kuriuos iškepė mokyklos virėjos. Gera nuotaika ir smagios emocijos lydėjo visą dieną. Kanapinio ir Lašininio grumtynės, virvės traukimas – ženklai, kad pavasaris jau greit...
Norime pasidžiaugti, kad ši graži šventė, kasmet švenčiama Elektrėnų pradinėje mokykloje, kurią nuolat puošia „Mažųjų dizainerių“ būrelio darbai (mokytojos Jolanta Baranovienė ir Snieguolė Norvilienė), puoselėja lietuviškas tradicijas, ugdo tautiškumą, skatina vaikų kūrybingumą, saviraišką.

Užgavėnių šventė Žebertonyse

Žebertonių kaimo bendruomenė vasario 15 dieną varė žiemą iš savo kiemo.
Aktyviausi bendruomenės nariai Užgavėnių šventei pradėjo ruoštis prieš pusę mėnesio – Aušra Aliubavičienė užsuko į kiekvieną kaimo sodybą ir įteikė pakvietimus. Labai džiugu, kad į šventę neužmiršta pakviesti kaimo senjorų, todėl sulaukėme aktyvių moterų – J. Matkevičienės, L. Stankūnienės, K. Stočkūnienės. Jos rodo pavyzdį jaunesniems kaimo gyventojams, kad nevalia pasiduoti ligoms, reikia būti veiklesniems, įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, neužsidaryti savo namuose, tada ir nuotaika bus geresnė, ir kasdienybė nusispalvins šviesesnėmis spalvomis.
Kad šventė vyktų sklandžiai, talkino Žebertonių kaimo aktyvas – seniūnaitis A. Andrejaitis su Abromiškių biblioteka suorganizavo muziką ir vaikų vežiojimą vežimu, o kad keliai nebūtų slidūs, apledėję ir turėtume produktų blynams kepti, už rūpestį ir pastangas dėkojame Elektrėnų seniūnui A. Šalkauskui. Pavežioti vaikų su arkliu iš Skynimų akligatvio Gilučių k. atvyko važnyčiotoja Ž. Krupickaitė, jos sesuo S. Krupickaitė, mama D. Krupickienė su būriu anūkų.
Šventės įkarštyje vyko smagios Kanapinio (K. Gustys) ir Lašininio (A. Aliubavičienė) grumtynės. Kadangi Kanapinis nugalėjo Lašininį, jam prireikė Gydytojos (S. Gustienės) vaistų „Validolio“. Šventėje netrūko ir kitų personažų: Čigonė (A. Rainienė) ant laužo virė kopūstų troškinį ir šildė blynus, aplink šėlo Velniukai ir Raganaitės, vaikščiojo Giltinė su dalgiu. Galiausiai virvės traukimą laimėjus stipresnei Kanapinio komandai, buvo išvarytas Lašininis, uždegta ant laužo Morė ir, skambant dainai, žiema išvaryta iš Žebertonių kaimo bendruomenės kiemo. Vyko smagūs šokiai, įvairūs Užgavėnių žaidimai, valgėme šiupinį, blynus.

Elektrėnų „Bočių“ bendrija šventė Užgavėnes

Vasario 14 d. Elektrėnų pensininkų bendrijos „Bočiai“ nariai šventė Užgavėnes. Renginyje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas.
Organizacijos pirmininkė Birutė Kizienė priminė Užgavėnių tradicijas, kiek vėliau bendrijos ansamblio „Dubija“ moterys, pasipuošusios įvairiaspalvėmis skrybėlaitėmis, padainavo lietuvių liaudies dainų, aktyvioji Stanislava Šarakojytė suorganizavo įvairių žaidimų bei sportinių rungčių.

Kaip kietaviškiečiai užsigavėjo

Gražų vasario 14-osios rytą smagiai šviečianti saulė ir kone pavasariška šiluma pasitiko kietaviškiečius Rumšiškių liaudies buities muziejaus Gondingos sodyboje.
Į Užgavėnių šventę Rumšiškėse nuvyko pilnas autobusas – ne tik muzikantai, bet ir nemažas būrys kietaviškiečių: seniūnė Dovilija Cibulskienė, aktyvūs bendruomenės nariai, jaunimas, vaikai, juos lydėjusios močiutės. Muziejaus darbuotojų kvietimu įsikūrusi prie klėties, šventės lankytojus į sodybą užsukti kvietė ir gerą pusdienį linksmino Kietaviškių liaudiškos muzikos kapela „Volungė“. Užgavėnių šventėje dalyvavę vaikai, vadovaujami Kietaviškių kultūros klubo administratorės Rūtos Vaičekonytės, bei kapelos moterys šoko ir mokino šventės lankytojus Užgavėnių šokių ir žaidimų: „Džiaugės senis po žiemos, kad sulaukė šilumos..“, „Ant žilvičio kelmo...“, „Kiaulė grikiuos...“, „Gyvataras“ ir daug kitų. Su jaunimu trypė visi į šventę atvykusieji – juk žinome, kad, norint gerai užsigavėti, per Užgavėnes reikia pasilinksminti, iki soties prisišokti ir prisivalgyti. Jaukiai įsitaisę ant prieklėčio, maži ir dideli stiprinosi žirniene, perlinių kruopų koše su spirgučiais, kopūstiene su dešrelėmis, sumuštiniais, saldumynais. Toje pačioje sodyboje prie numo buvo galima įsigyti ir šiupinio – muzikantai jo paragavo, kad įsitikintų, jog Kietaviškių šeimininkės gamina ne prasčiau.
Visi užgavėniautojai buvo pasipuošę kaukėmis – buvo čia ir Jaunoji, ir Daktarė, Čigonai ir Čigonės, daug kitų personažų, kurie kvietė į ratelį užsukusius šiupinio pavalgyti ar muzikantų pasiklausyti.

Irena Petkevičienė, Kietaviškių bendruomenės narė,
I. Kubilinskienė, Žebertonių k. bibliotekos vyr. bibliotekininkė,
Virginija Stanislovaitienė, Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė,
Romualdas Černeckis,
Odeta Stasiulevičienė, Pylimų vaikų darželio direktorė,
Vida Vičkačkienė, Gilučių sen. kultūrinių renginių organizatorė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų