Pilietinė akcija „Neužmirštuolė“ Pastrėvio mokykloje

Šiais metais, minint Laisvės gynėjų dieną, visoje šalyje vyko pilietinė akcija „Neužmirštuolė“, kurioje dalyvavo ir Semeliškių vidurinės mokyklos Pastrėvio skyriaus mokiniai ir mokytojai.

Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys įsisegė neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos laisvės kovotojams ženklą.

Nuo pat ryto kiekvienos klasės lange virpėjo žvakių švieselės. Vieningas liepsnelių plevenimas tarsi skelbė – mes esame dėkingi žuvusiesiems už laisvę.

Mokiniai, kviesdami į iškilmingą Laisvės gynėjų dienos minėjimą, neužmirštuolės žiedus įsegė ir Pastrėvio seniūnijos darbuotojams bei bendruomenės nariams.

Iškilmingame renginyje buvo skaitomos žuvusiųjų už laisvę biografijos, kiekvieno atminimui ant gražiai išpuošto postamento šalia Lietuvos trispalvės buvo uždegtos žvakutės.

Minėjime skambėjusios dainos „Laisvė“, „Žemėj Lietuvos“ ir „Tai gražiai mane augino“ dar labiau suartino mokyklos bendruomenę, pagilino suvokimą, jog vienybė yra jėga.

Renginio pabaigoje istorijos mokytojas Rimantas Nemeikštis perskaitė Justino Marcinkevičiaus mintis, kurias poetas išsakė aukų už Lietuvos laisvę laidojimo dieną:

„... Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, bet SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų šūvius atsakydami jie krito, skanduodami LIE-TU-VA, nunešdami šį žodį prie Dievo kojų. Nedidelė Lietuva tomis dienomis tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios stiprybė, laisvės meilė...“

Semeliškių vidurinės mokyklos Pastrėvio skyriaus socialinė pedagogė Irina Rastorgujeva<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų