LPS „Bočiai“ apžvelgė nuveiktą darbą

Sausio 25 d. Elektrėnų kultūros centre buvo surengtas Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Elektrėnų bendrijos ataskaitos ir rinkimų susirinkime pirmininkė Birutė Kizienė apžvelgė pastarųjų metų darbą.

Apie 50 susirinkusiųjų, išklausę pranešimą, numatė 2014 m. veiklos gaires.
Aptariamo laikotarpio pradžioje buvo 90 narių, iš jų 6 išstojo, trys išėjo Anapilin, šiuo metu organizacijoje yra 100 žmonių. Į valdybą išrinkti penki nariai, į revizinę komisiją – trys.
Pernai bendrija suorganizavo nemažai įdomių renginių: atšventė organizacijos įkūrimo dešimtmečio šventę, kurioje, be mūsų savivaldybės vadovų, dalyvavo LPS „Bočiai“ už kultūrinę ir meninę veiklą bei ryšius su tokio pobūdžio draugijomis atsakinga valdybos narė Rita Jurgaitienė, taip pat Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno bei Lentvario (Trakų r.) vyresniojo amžiaus žmonių meno kolektyvai, surengė regioninę šventę – festivalį „Pagerbkime senolių tarmę“, kuriame koncertavo senjorų ansambliai „Dubija“ (Elektrėnai, vad. Dalia Mankutė),), „Bočiai“ (Trakai), „Klevynė“ (Lentvaris) „Širdžių liepsna“ (Jonava) ir kt.
Įgyvendindama kultūrinio pobūdžio planus elektrėniškių organizacija surengė įdomią išvyką į Senuosius Trakus. Ekskursantai domėjosi senosios Lietuvos sostinės istorija, lankėsi Trakų Vokės dvaro sodyboje. Kaune vykusiame tradiciniame festivalyje „Pagerbkime senolių tarmę“ tarp kitų kolektyvų dainavo ir Elektrėnų „Dubija“, susitikime su bendraamžiais iš Trakų ir Lentvario buvo paminėta Tėvo diena. Bendrijos nariai dalyvavo seminare „Prevencija prieš ligas, kurias sukelia medžiagų perteklius organizme“, surengtos paskaitos onkologinių susirgimų klausimais.
Tarp aktyviausių bendrijos narių pirmininkė paminėjo Verutę bei Juozą Kazlauskus, Romą Mikalainienę, Adelę Žemaitaitienę, Daną Miežinienę, Emiliją Pakrosnienę, Oną Hopenienę, Oną Snetkovą, Marijoną Skanulį, Lionginą Graliauską, Stanislavą Šarakojytę ir Eleną Vaicekauskienę.
Informavusi apie finansinę padėtį, B. Kizienė paprašė dalyvių pateikti pasiūlymų tolesnei veiklai. Susirinkimo dalyviai nusprendė apsilankyti Abromiškėse, Semeliškėse, Aukštadvaryje (Trakų r.), Stakliškėse (Prienų r.) bei Paparčių gyvenvietėje (Kaišiadorių r.), suorganizuoti Užgavėnių popietę, poezijos bei romansų vakarą, išvyką į Kauno muzikinį teatrą ir kt.
Bendrijos nariai pirmininkės darbą įvertino gerai, papildė organizacijos valdybą bei revizinę komisiją. Naujoji valdyba kitai kadencijai vieningai perrinko B. Kizienę.
Susirinkimo dalyviai pagerbė jubiliatus Joną Jakonį bei Zitą Cibulskienę, sausį gimusius Janiną Kmelnickienę, Juzę Labunskaitę, S. Šarakojytę ir Jadvygą Patalavičienę.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų