Kitąmet „Ievaras“ švęs jubiliejines sukaktuves

Pakalbinome Vievio kultūros centro (VKC) direktorę Audronę Stepankevičiūtę bei mišraus choro „Ievaras“ meno vadovę Drąsą Ramanauskienę.

Pirmoji pašnekovė informavo, jog VKC veikia 12 būrelių bei meno kolektyvų, tad vieviečiams sudarytos geros sąlygos saviraiškai.
D. Ramanauskienė priminė, kad pirmąjį koncertą „Ievaras“ surengė 1996 m. švenčiant Onines. Per praėjusį laikotarpį ansamblis dainavo lietuvių liaudies bei autorines dainas, šoko, vaidino...
Dabar sumažėjusiame kolektyve yra per 20 dainininkų. Ypač pastebima vyrų stoka – pagyvenusiuosius negailestingai šienauja mirtis. Bet choristai nenuleidžia rankų ir džiaugiasi kiekviena turiningai praleista diena, mini saviškių jubiliejus ir kt. Sausio 28 d. sukakties proga jie pagerbė daug metų „Ievare“, o nūnai ir moterų ansamblyje „Ieva“ dainuojančią, kartu su vyru Jonu įvairius kūrinius Kazokiškių kaimo bendruomenės renginiuose atliekančią Alvyrą Gliaudelienę. Anot meno vadovės, jubiliatė – nuoširdus, kūrybingas, darbštus žmogus, gera šeimininkė. „Ievaro“ kolektyvas analogiška proga ruošiasi pasveikinti ir Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkę, choro sielą Marijoną Pacevičienę.
Ilgametė choro vadovė pasidžiaugė mišraus choro senbuviais Česlovu Pupalaigiu, Stanislovu Kazlausku, Ona Ratkevičiene, Janina Čižiene, Emilija Minkevičiene, palyginti neseniai kolektyvo gretas papildžiusiais Alma ir Česlovu Sinkevičiais, Verute Lebednykiene, Justinu Rinkevičiumi, taip pat greitai publikai pasirodysiančiu S. Kazlausko bei J. Rinkevičiaus duetu. Kaip teigė D. Ramanauskienė, „Ievaras“ ir ateityje aktyviai dalyvaus VKC bei vietos neįgaliųjų draugijos renginiuose.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų