Elektrėnuose steigiamos naujos saugios kaimynystės grupės

Policijos veikla, skirta populiarinti saugios kaimynystės ir saugios aplinkos kūrimą, sulaukė Elektrėnų savivaldybės institucijų ir gyventojų palaikymo. Šiais metais buvo suorganizuoti gyventojų susirinkimai, kurių metu jie buvo supažindinti su saugios kaimynystės programa, jos tikslais ir nauda kuriant saugią aplinką.

Sausio pabaigoje Elektrėnų sav. Vievio sen. Lazdėnų k. mokykloje vyko susitikimas, kurio metu, dalyvaujant Elektrėnų policijos komisariato Vievio policijos nuovados viršininkui Pavelui Jermakovič, Vievio seniūnijos seniūnui Zenonui Pukėnui, Elektrėnų savivaldybės administracijos darbo ir civilinės saugos specialistui Zigmui Mališauskui, Lazdėnų kaimo bendruomenės „Liepa“ pirmininkei Alinai Butkevičienei ir Lazdėnų kaimo gyventojams, aptarti aktualūs viešosios tvarkos, eismo saugumo, nusikalstamumo prevencijos klausimai, aptarti susitarimo dėl saugios kaimynystės kūrimo tikslai ir uždaviniai, nauda kovojant su teisės pažeidimais ir kuriant saugią aplinką.
Analogiškas susitikimas vyko vasario 4 d. Elektrėnų sav. Vievio sen. Pakalniškių k. esančiame Socializacijos centre surengtame susirinkime dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Vievio seniūnas Zenononas Pukėnas, Vievio policijos nuovados viršininkas Pavelas Jermakovič, seniūniją aptarnaujantis vyresnysis tyrėjas (apylinkės inspektorius) Marjušas Kublickas, Pakalniškių kaimo bendruomenės „Jorė“ pirmininkė Regina Sakalauskienė ir kaimo gyventojai.
Susitikimų metu gyventojai aktyviai domėjosi viešosios tvarkos ir saugumo klausimais, į rūpimus klausimus atsakė policijos pareigūnai ir savivaldybės institucijų atstovai. Tokios policijos, savivaldybės ir gyventojų pastangos sukurti saugią aplinką perėjo į naują etapą – buvo sudarytos dvi naujos saugios kaimynystės bendradarbiavimo sutartys.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK<- Grįžti į atgal