Baigiamas projektas „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“

2012 m. vasario 14 d. Elektrėnų savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė dvišalę projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-013) finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos naudojimo ir tvarkymo reguliavimą, parengiant pagrindinius teritorijos planavimo dokumentus.
Projekto uždaviniai:
parengti specialiuosius planus;
parengti detaliuosius planus;
parengti žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo planavimo dokumentams.
Visus projekte numatytus detaliuosius ir specialiuosius planus rengė UAB „TAEM Urbanistai“ (2012-05-27 sutartis Nr. 03S-236/1301901). Žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo planavimo dokumentams, rengė UAB „Geosoma“ (2011-06-08 Nr. 03S-229).
Įgyvendinant projektą jau parengti 2 specialieji planai (žemės paėmimui visuomenės reikmėms Elektrėnų naujosioms kapinėms ir Vievio miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas), baigiamas rengti alternatyvių šilumos gamybos Elektrėnų ir Vievio miestuose būdų ir vietų nustatymo specialusis planas.
Parengti detalieji planai (7 vnt.):
komercinės paskirties objekto Elektrinės g. Elektrėnų mieste,
paplūdimių (2 vnt.) Elektrėnų mieste,
daugiaaukščių aukštybinių gyvenamųjų namų statybos Sabališkių g. Elektrėnų mieste,
naujų kapinių įrengimo Elektrėnų miestui (ne miesto teritorijoje),
rekreacinės teritorijos Elektrėnų mieste (2 vnt.).
Parengti 26 žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo planavimo dokumentams:
Trakų g. 11, Vievis (biblioteka),
Šviesos g. 7, Vievis (darželis „Eglutė“),
Bažnyčios g. 6, Vievis (poliklinika),
Trakų g. 10A, Vievis (nebaigtas statyti pastatas),
Bažnyčios g. 4, Vievis (policijos nuovada),
Trakų g. 2/Semeliškių g. 17, Vievis (seniūnijos pastatas),
Saulės g. 2, Elektrėnai (vaikų darželis „Pasaka“),
Sodų g. 7, Elektrėnai (vaikų darželis „Drugelis“),
Taikos g. 15, Elektrėnai (pradinė mokykla),
Rungos g. 24, Elektrėnai („Ąžuolynas“),
Rungos g. 5, Elektrėnai (mokykla),
Rungos g. 8, Elektrėnai (buvęs pašto pastatas),
Rungos g. 22, Elektrėnai (bendrabutis),
Rungos g. 18A, Elektrėnai (sporto mokykla),
Šarkinės g. 15, Elektrėnai (gyvenamasis namas),
Taikos g. 6, Elektrėnai (ligoninės pastatas),
Taikos g. 6A, Elektrėnai (ligoninės pastatas),
Taikos g. 6B, Elektrėnai (ligoninės pastatas),
Taikos g. 8, Elektrėnai (ligoninės pastatas),
Taikos g. 8B, Elektrėnai (ligoninės pastatas),
Taikos g. 8C, Elektrėnai (ligoninės pastatas),
Elektrinės g. 12A, Elektrėnai (teniso kortai),
Elektrinės g. 8C, Elektrėnai (ūkio pastatas),
Šviesos g. 26A, Elektrėnai (automobilių stovėjimo aikštelė),
Garažas Elektrinės g., Elektrėnai,
Garažas Šarkinės g., Elektrėnai.

Įgyvendinus šį projektą, parengti labai svarbūs savivaldybės teritorijos planavimo dokumentai, padėsiantys harmoningai ir kompleksiškai suplanuoti teritorijos erdvinę koncepciją ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principus.

Elektrėnų savivaldybės administracija<- Grįžti į atgal