Vievyje paminėta Pasaulinė ligonių diena

Tęsiama ankstesnė bendruomeninė tradicija apsilankyti Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro (ASPC) Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje (PGSS), paguosti ligonius, įteikti dovanėlių, kartu pasimelsti.

Laikė mišias už ligonius

Kaip žinia, vasario 11-ąją paminima Pasaulinė ligonių diena. Elektrėnų savivaldybės ASPC Vievio PGSS apsilankė seniūnas Zenonas Pukėnas, Lietuvos samariečių bendrijos vietos skyriaus vadovė Danutė Baliūnienė, šios organizacijos narės Ona Bušinskienė ir Ona Garina, vyriausioji slaugytoja Janina Petrauskienė, Vievio bendrijos centro pirmininkas Deividas Mlečka. Jie įteikė 33 pacientams įvairių dovanėlių (saldumynų, vaisių ir kt.). Tarp aplankytų ligonių buvo ir šimtametė Magdalena Gvazdaitienė.
Šio skyriaus koplyčioje šv. mišias aukojo Vievio klebonas Alfonsas Kelmelis, Šv. Onos bažnyčios vikaras Povilas Tekorius klausė ėjusiųjų išpažinties. Pamaldose taip pat dalyvavo Elektrėnų ASPC direktorius Kristijonas Kameneckas.
Pasaulinės ligonių dienos proga kunigas A. Kelmelis palinkėjo visiems mylėti savo artimą. Anot jo, savarankiškas žmogus labiausiai bijo susirgti, kadangi tuomet tampa bejėgis ir priklausomas nuo kitų, tad patekusiesiems į bėdą krikščioniškoji priedermė padeda įgyti pasitikėjimą tais, kurie nori pagelbėti.

Pasaulinės ligonių dienos prasmė

1992-02-11 Romos katalikų bažnyčios galva Paulius II įsteigė Popiežiaus gyvybės akademiją. Nuo 1993 m. tarptautinė visuomenė kasmet raginama nelikti abejinga sergančiųjų kančioms, apmąstyti, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi bei aplinka. Popiežius Pranciškus išplatino žinią, skirtą 22-ajai Pasaulinei ligonių dienai: „Tikėjimas ir meilė. Mes turime guldyti galvas už brolius“. Jis ragina prisiminti ligonius, išgirsti jų poreikius, įsiklausyti į sergančiųjų skausmą. Šis laikas – kartu  puiki galimybė prisiminti ir visus tuos, kurie nepalieka kenčiančiųjų likimo valiai, rūpinasi jais bei skleidžia širdies šilumą.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų